Bài giảng bài 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật

+ Khái niệm: Kiểu pháp luật là tổng thể những đặc điểm cơ bản, đặc thù của pháp luật, thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại, phát triển của pháp luật trong một hình thái kinh tế xã hội nhất định. + Các kiểu pháp luật trong lịch sử ? + Quy luật thay thế các kiểu pháp luật?

ppt20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2149 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng bài 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan