• The pseudo–detective in postmodern literatureThe pseudo–detective in postmodern literature

  Abstract. Pseudo-detective is one of the main tendencies in postmodern literature. Postmodernists consider that the goal is not as important as the journey we are on. So, postmodern detectives concentrate on the journey. This does not use the structure of the traditional detective story but rather uses a detective to detect a criminal who in th...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0

 • Errors in university entrance exams (Organic chemistry) and suggestions on how to elimate themErrors in university entrance exams (Organic chemistry) and suggestions on how to elimate them

  1. Introduction Recently, there has been a lot of talk about university entrance exam preparation in general and particularly preparation for the chemistry questions. An increased amount of preparation materials enables high school students to spend more time reviewing and consolidating their knowledge. However, much of the information presente...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của biểu diễn bội trong dạy học môn ToánVai trò của biểu diễn bội trong dạy học môn Toán

  Tóm tắt. Bài báo trình bày về vai trò của lí thuyết đa trí tuệ và biểu diễn bội trong dạy học môn toán ở trường phổ thông. Sử dụng các dạng biểu diễn khác nhau giúp học sinh (HS) tiếp cận các khái niệm toán học bằng nhiều phương pháp khác nhau. Từ đó, giúp các em hiểu sâu bản chất của các khái niệm này và biết cách lựa chọn phương pháp biểu diễ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0

 • On the solvability of the neumann boundary value problem without initial conditions for hyperbolic systems in infinite cylindersOn the solvability of the neumann boundary value problem without initial conditions for hyperbolic systems in infinite cylinders

  1. Introduction Motivated by the fact that abstract boundary value problems for hyperbolic systems arise in many areas of applied mathematics, this type of system has received considerable attention for many years (see [2, 6, 9, 10]). Naturally, when expanding from hyperbolic systems with initial conditions in cylinders (0, ∞) × Ω studied in [9...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0

 • Fabrication and study on structure, photocatalysis of TiO2:N/Al2O3 material for CO, NO degradationFabrication and study on structure, photocatalysis of TiO2:N/Al2O3 material for CO, NO degradation

  Abstract. An Al2O3 overcoated TiO2:N layer was synthesized using the solgel method. XRD, SEM and UV-vis measurements were used to study the structure and optical properties of the material. The XRD results indicated that the TiO2:N layer was identified only as an anatase phase. SEM images showed that the diameter of particles was around 15-30 n...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0

 • Effect of temperature and air-gap width on the desalination efficiency of air-gap membrane distillation moduleEffect of temperature and air-gap width on the desalination efficiency of air-gap membrane distillation module

  BSTRACT Seawater desalination is a promising solution that can be applied to solve the problem of scarcity of freshwater and clean water in Vietnam, especially in islands and remote areas. Recently, the application of membrane distillation techniques for desalination has been attracting the attention of many scientists because of its simplicity...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0

 • Rèn luyện kĩ năng giải toán nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Sư phạm ToánRèn luyện kĩ năng giải toán nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Sư phạm Toán

  1. Mở đầu Một người chỉ biết giảng giải lại các tri thức bản thân đã biết cho người khác thì đó chưa phải là người thầy giáo. Bởi vì, ngoài việc giảng giải đó, người thầy giáo phải là người đóng vai trò của người hướng dẫn, biết khơi dậy ở SV lòng ham muốn hiểu biết và cách thức tìm ra các tri thức cho mình. Muốn vậy, người hướng dẫn phải biết ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0

 • Phối hợp một số phương pháp dạy học khi giảng dạy “Phương pháp đổi biến số trong tìm tích phân không xác định”Phối hợp một số phương pháp dạy học khi giảng dạy “Phương pháp đổi biến số trong tìm tích phân không xác định”

  Tóm tắt. Trong bài viết này, tác giả trình bày kết quả nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên trong dạy học Giải tích ở các trường cao đẳng sư phạm nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bằng cách phối hợp các phương pháp giảng dạy: Phát hiện và giải quyết vấn đề; Thuyết trình; Vấn đáp - gợi mở; H...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng tư duy thuận nghịch trong dạy học môn ToánVận dụng tư duy thuận nghịch trong dạy học môn Toán

  1. Đặt vấn đề Nhiệm vụ dạy học môn Toán ở trường Trung học phổ thông không chỉ là trang bị những tri thức toán học cho học sinh, làm công cụ để tiếp thu những tri thức khoa học khác, mà quan trọng hơn là phát triển tư duy cho học sinh qua môn Toán. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số giáo viên chưa quan tâm đúng mức đến nhiệm vụ này. Những loại...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0

 • Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học phép tính vi phân, tích phân hàm số nhiều biến số ở trường cao đẳng sư phạmTăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học phép tính vi phân, tích phân hàm số nhiều biến số ở trường cao đẳng sư phạm

  1. Mở đầu Trong đời sống xã hội, toán học chiếm một vị trí quan trọng do sự phát triển mạnh mẽ và khả năng ứng dụng vô tận của nó. Nâng cao năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh (HS) là một trong những mục tiêu cơ bản của việc dạy học toán ở Trường Trung học Cơ sở. Nét nổi bật của dạy học Toán ở bậc phổ thông ngày nay là chú tr...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0