• Nano composit đa tính năng Fe3O4/ZnO: Chế tạo, tính chất và định hướng xử lý nước thảiNano composit đa tính năng Fe3O4/ZnO: Chế tạo, tính chất và định hướng xử lý nước thải

  TÓM TẮT Sử dụng công nghệ nano, vật liệu nano trong xử lý nước ô nhiễm đang được quan tâm nghiên cứu rất lớn trong nước và trên thế giới. Trong bài báo này, vật liệu nano composit từ tính - bán dẫn Fe3O4/ZnO được chế tạo bằng phương pháp hóa học đơn giản, chi phí thấp. Kết quả khảo sát thành phần, cấu trúc, hình thái là minh chứng chứng tỏ nano...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0

 • A novel hybrid meta-heuristic algorithm based on black hole and harmony search for fuzzy clustering problemA novel hybrid meta-heuristic algorithm based on black hole and harmony search for fuzzy clustering problem

  Abstract: Fuzzy clustering problem (FCP) is a process of assigning data elements to clusters associated with membership values showing the level of degrees that the elements belong to the groups. It is an optimization problem whose constraints involve the membership degrees. The conventional approach to solve the FCP problem is using an iterati...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0

 • Tối ưu hóa các thông số quá trình phun plasma để nâng cao độ bám dính của lớp phủ Al2O3-40TiO2Tối ưu hóa các thông số quá trình phun plasma để nâng cao độ bám dính của lớp phủ Al2O3-40TiO2

  Tóm tắt: Độ bám dính của lớp phủ phun nhiệt có vai trò quyết định đến tuổi thọ làm việc của chi tiết trong điều kiện chịu mài mòn. Ngoài các yếu tố liên quan đến tính chất vật liệu thì thông số quá trình phun ảnh hưởng rất lớn đến khả năng bám dính của lớp phủ với kim loại nền. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu hóa các thông số ph...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của lưu lượng phun, khoảng cách phun, tỷ lệ oxy/ propan đến độ cứng, độ bền bám dính và độ xốp của lớp phủ WC-12Co bằng phun HVOFNghiên cứu ảnh hưởng của lưu lượng phun, khoảng cách phun, tỷ lệ oxy/ propan đến độ cứng, độ bền bám dính và độ xốp của lớp phủ WC-12Co bằng phun HVOF

  Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, lớp phủ phun nhiệt HVOF với bột phun WC-12Co trên nền thép 16Mn được thực hiện nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số phun bao gồm: lưu lượng phun (A), khoảng cách phun (B), tỷ lệ hỗn hợp khí cháy oxy/propan (C). Độ cứng, độ bền bám dính và độ xốp là những tính chất chính của lớp phủ được đánh giá. Thiết kế th...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • The effect of Ni replacement with Ge on the magnetic properties of LaNi 5 alloyThe effect of Ni replacement with Ge on the magnetic properties of LaNi 5 alloy

  Abstract: In this paper, we present the results of the study on the magnetic properties of LaNi5-xGex (x = 0.1 - 0.5) alloys based on extending the Langevin’s classical theory of paramagnetism. The calculation results show that the number of magnetic particles decreases and the size of magnetic particles increases as the concentration of Ge in ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0

 • Impact of evaporation rate on multi-layer antireflective film quality using SiO2 /SiO material pairsImpact of evaporation rate on multi-layer antireflective film quality using SiO2 /SiO material pairs

  1. Introduction The quality of optical thin film includes optical properties: T(λ), R(λ), A(λ); Mechanical properties: adhesion, hardness; Spatial characteristics: uniformity and full-surface optical properties [2]. The quality of optical thin film is shown by the adhesion strength of optical thin film and what is the transmission coefficien...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0

 • Knowledge management and professionals in nigerian construction firms: Barriers, benefits and capabilitiesKnowledge management and professionals in nigerian construction firms: Barriers, benefits and capabilities

  ABSTRACT Knowledge management (KM) is central to the performance of construction firms. KM has been found to be beneficial in companies in terms of quality, time, speed and reliability. The creation and diffusion of knowledge to the professionals in construction firm have become increasingly important factors in competitiveness, as most constru...

  pdf18 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0

 • Historical significance and architectural elements of masjid Al Qadim, SibuHistorical significance and architectural elements of masjid Al Qadim, Sibu

  ABSTRACT There has not been many documentation and architectural analyses of historical building in Sarawak, particularly in Sibu. Masjid Al Qadim is one of the oldest mosques in Sarawak and the only one gazetted as Historical Buildings under the Sarawak Cultural Heritage Ordinance 1993. Lack of interest in historical building results in little ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0

 • The implementation of tree preservation order in urban environment: Public and local authority perceptionThe implementation of tree preservation order in urban environment: Public and local authority perception

  ABSTRACT Trees are natural assets that play a vital role in the environment and living things on earth. Every tree has its own values, importance and benefits that can make a huge impact, especially in terms of enhancing the urban environment. Thus, the Tree Preservation Order (TPO) has been introduced all over the world, including Malaysia, to...

  pdf18 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Đa thức nội suy Hermite trong miền phứcĐa thức nội suy Hermite trong miền phức

  Tóm tắt: Bài báo đã xây dựng đa thức nội suy Hertmite tổng quát trong miền phức, đồng thời đánh giá được sai số của công thức nội suy dựa vào tích phân hàm biến phức. Trường hợp đặc biệt, khi bội của các mốc nội suy bằng nhau, chúng tôi thiết lập được đa thức nội suy Jacobi. Từ khóa: Nội suy phức, Hermite trong miền phức, nội suy Jacobi.

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 09/07/2021 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0