• Vận dụng dạy học dự án trong việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong một số loại rau tại thành phố Hải PhòngVận dụng dạy học dự án trong việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu xác định hàm lượng chì trong một số loại rau tại thành phố Hải Phòng

  Tóm tắt. Dạy học dự án (DHDA) là một phương pháp dạy học kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết với thực tiễn. DHDA vừa góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực chủ động, sáng tạo vừa kết hợp giữa học tập và nghiên cứu khoa học ở bậc đại học. Hướng dẫn sinh viên vận dụng DHDA xác định hàm lượng chì trong một số loại rau tại ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0

 • Above regularization for constrained generalized complementarity problemsAbove regularization for constrained generalized complementarity problems

  Abstract. The purpose of this paper is to use the Tikhonov regularization method to solve a constrained generalized complementarity problems, that is to find an element x˜ ∈ C : g(˜ x) ≤ 0; h(˜ x) ≤ 0; ⟨g(˜ x); h(˜ x)⟩Em = 0; where C is a convex closed subset in En, g(x) and h(x) are two continuous functions from an Euclidian space En to Em and...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng hai nguyên lí cơ bản của Triết học duy vật biện chứng vào dạy học Tích phân Lớp 12Vận dụng hai nguyên lí cơ bản của Triết học duy vật biện chứng vào dạy học Tích phân Lớp 12

  1. Mở đầu Triết học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và con người. Bởi vậy, trong quá trình nghiên cứu các khoa học khác, cần chú ý tới những kết quả của triết học. Nghiên cứu Toán học và Giáo dục Toán học cũng không phải là ngoại lệ. “Do khái quát những sự kiện từ tất cả các khoa học và trên cơ sở đó phát hiện ra những...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0

 • Tăng cường ví dụ, bài tập nhằm rèn luyện cho sinh viên vận dụng xác suất thống kê trong thực tiễn nghề nghiệpTăng cường ví dụ, bài tập nhằm rèn luyện cho sinh viên vận dụng xác suất thống kê trong thực tiễn nghề nghiệp

  Tóm tắt. Trong giáo dục đại học, một trong những yêu cầu trong dạy học là việc đào tạo phải chú ý đến các hoạt động nghề nghiệp của sinh viên (SV). Bởi thế việc tăng cường các bài toán liên quan đến ngành nghề của SV sau này là rất cần thiết. Nó giúp cho SV có điều kiện tiếp xúc, làm quen với các thuật ngữ liên quan đến ngành nghề, giúp SV hiểu ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0

 • Dạy học hình học sơ cấp gắn với hình học cao cấp cho sinh viên sư phạm toánDạy học hình học sơ cấp gắn với hình học cao cấp cho sinh viên sư phạm toán

  Tóm tắt. Bài viết này trình bày việc nghiên cứu việc dạy học hình học sơ cấp (HHSC) ở các trường sư phạm gắn với nội dung hình học cao cấp (HHCC) cho sinh viên sư phạm, để sinh viên thấy được mối liên hệ giữa nội dung kiến thức HHCC với nội dung kiến thức HHSC ở trường phổ thông. Từ đó giúp sinh viên bước đầu biết vận dụng các kiến thức của toá...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0

 • Tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học Đại số tuyến tính ở trường cao đẳng sư phạmTăng cường các bài toán có nội dung thực tiễn trong dạy học Đại số tuyến tính ở trường cao đẳng sư phạm

  Tóm tắt. Hiện nay, chương trình đào tạo giáo viên (GV) Toán Trung học cơ sở (THCS) đã đảm bảo mục tiêu đặt ra của từng học phần. Tuy nhiên, so với xu hướng dạy học môn Toán hiện nay trên thế giới và khu vực, chẳng hạn theo hướng đánh giá học sinh toàn cầu (PISA) là vận dụng Toán học vào thực tiễn thì chương trình đào tạo GV Toán THCS lại thiếu. ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0

 • Phát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học nội dung phương pháp tọa độ trong mặt phẳngPhát triển tư duy thuật giải cho học sinh thông qua dạy học nội dung phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

  1. Mở đầu Trên quan điểm tiếp cận xu thế quốc tế về xây dựng chương trình và sách giáo khoa, chương trình giáo dục phổ thông sau 2015 được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (HS) và tăng cường dạy học tích hợp, dạy học phân hóa. Do môn toán và tin học ở Trung học phổ thông (THPT) đều có một mục tiêu chung là bồi dư...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 170 | Lượt tải: 0

 • Dạy học nội dung tâm tỉ cự cho sinh viên Sư phạm toán theo định hướng gắn với hình học sơ cấpDạy học nội dung tâm tỉ cự cho sinh viên Sư phạm toán theo định hướng gắn với hình học sơ cấp

  1. Mở đầu Quan điểm xây dựng chương trình và sách giáo khoa Toán phổ thông ở nước ta là tiếp cận được xu thế hiện đại hoá giáo dục toán học của thế giới theo phương thức phù hợp với thực tế giáo dục của đất nước, các kiến thức cơ bản của toán học được trình bày trên cơ sở những quan điểm, tư tưởng của toán học cao cấp, toán học hiện đại. Do đó,...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0

 • Elliptic curves and p-Adic linear independenceElliptic curves and p-Adic linear independence

  1. Introduction The problem of finding roots of a given polynomial is always a natural and big question in mathematics. It is well-known that every polynomial with complex coefficients of positive degree has all roots in the complex field C and in particular, so does every polynomial with rational coefficients of positive degree. Dually, to st...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 190 | Lượt tải: 0

 • Đổi mới theo hướng đồng bộ giữa mục tiêu, nội dung và giải pháp dạy học trong dạy học Vật lí ở trường phổ thôngĐổi mới theo hướng đồng bộ giữa mục tiêu, nội dung và giải pháp dạy học trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông

  1. Mở đầu Một nguyên lí căn bản của quá trình dạy học đó là thống nhất giữa các thành tố Mục tiêu dạy học, Nội dung dạy học, Giải pháp dạy học và Kiểm tra đánh giá. Ngày nay trong lí luận và thực tiễn đã và đang phát triển các kiểu dạy học đa dạng nhằm đáp ứng được việc thực hiện mục tiêu toàn diện của dạy học. Trong bài viết này chúng tôi lấy ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 210 | Lượt tải: 0