• Nghiên cứu phát triển kĩ năng dạy học của sinh viên ngành Sư phạm vật líNghiên cứu phát triển kĩ năng dạy học của sinh viên ngành Sư phạm vật lí

  Tóm tắt. Kĩ năng dạy học là một trong các kĩ năng nghiệp vụ chuyên biệt và quan trọng nhất của người giáo viên. Đây là một trong những kĩ năng mang tính phức hợp cao, gồm nhiều kĩ năng thành phần, được phát triển theo nhiều giai đọan. Nội dung, phương pháp, hình thức và qui trình luyện tập để phát triển kĩ năng cũng như để tự đánh giá và đánh g...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 122 | Lượt tải: 0

 • Quy trình hướng dẫn sinh viên sư phạm sử dụng phần mềm Yenka để thiết kế thí nghiệm hóa học ảoQuy trình hướng dẫn sinh viên sư phạm sử dụng phần mềm Yenka để thiết kế thí nghiệm hóa học ảo

  Tóm tắt. Bài báo trình bày quy trình hướng dẫn sinh viên vận dụng phần mềm Yenka, một trong những phòng thí nghiệm ảo miễn phí để thiết kế tư liệu dạy học hóa học liên quan đến các phản ứng vô cơ cũng như điện hóa học trong chương trình hóa học THPT thông qua học phần Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học ở trường phổ thông. Kết qu...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học học phần Ứng dụng động cơ đốt trongVận dụng phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học học phần Ứng dụng động cơ đốt trong

  Tóm tắt. Trong nội dung dạy học kĩ thuật, kênh hình không chỉ đóng vai trò minh họa cho kênh chữ mà thường còn là nội dung kiến thức, là đối tượng cần nghiên cứu, lĩnh hội của người học. Trong nội dung học phần “Ứng dụng động cơ đốt trong” có khá nhiều hình vẽ phức tạp cần được chuyển về sơ đồ đơn giản nhằm tạo thuận lợi cho quá trình giảng dạy...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng trò chơi trong dạy học Hóa họcSử dụng trò chơi trong dạy học Hóa học

  Tóm tắt. Trò chơi dạy học không chỉ quan trọng đối với các học sinh (HS) Tiểu học mà còn quan trọng đối với cả HS phổ thông. Một giải pháp làm tăng hứng thú học tập môn Hoá học của HS đó là sử dụng trò chơi trong dạy học. Bài báo giới thiệu các cơ sở lí luận và thực tiễn, quy trình thực hiện, những điểm cần chú ý khi tổ chức trò chơi dạy học mô...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 30/07/2021 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0

 • Some properties of SU(2) Yang-Mills theory connecting with φ4 theorySome properties of SU(2) Yang-Mills theory connecting with φ4 theory

  1. Introduction Non-Abelian gauge theory offer the greatest promise to describe the elementary forces in nature [1]. We investigate here the solutions to the classical Yang-Mills equations, they are non-Abelian field equations. However, solutions to non-linear field equations are notoriously difficult to fine since there exists no general method...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0

 • Resources management algorithm for the cloud environmentResources management algorithm for the cloud environment

  Abstract. Numerous studies have been targeting the problem of scheduling divisible workloads in Cloud computing environments. The UMR (Uniform Multi-Round) algorithm stands out from all others by being the first closeform optimal scheduling algorithm. However, present algorithms, including the UMR, do not pay due attention to optimizing the set ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0

 • Feature selection for indexing protein structuresFeature selection for indexing protein structures

  Abstract. Protein is composed of amino acids which are, in turn, made up of mostly carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. A protein structure consists of thousands of coordinates of its atoms. Building structure index tables (often organized by suffix trees or arrays) of proteins is an important phase for quickly searching or classifying protein s...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0

 • A study of optical and magnetoelectric properties of BaTi1−xNixO3A study of optical and magnetoelectric properties of BaTi1−xNixO3

  Abstract. We present the results of X-ray diffraction (XRD), Raman scattering, absorption, impedance spectroscopy and magnetization studies of Ni2+-doped BaTi1−xNixO3. Some Ba atoms were replaced by Ni with x atoms in the range of 0.0 - 0.4. XRD analysis of these samples indicates a change in the cell parameters with doping content and there appear...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0

 • On the solvability of the boundary problem for second-order parabolic equations without an initial condition in cylinders with non-smooth baseOn the solvability of the boundary problem for second-order parabolic equations without an initial condition in cylinders with non-smooth base

  1. Introduction The initial-boundary value problems for parabolic equations in domains with conical points were considered in [3, 4], where some important results on the unique existence of solutions for these problem were given. The problem without initial condition for second-order parabolic equations in cylinders with smooth base was consid...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0

 • Tạo tình huống có vấn đề khi sử dụng thí nghiệm Hóa học để dạy bài Định luật bảo toàn khối lượng (Hóa học 8)Tạo tình huống có vấn đề khi sử dụng thí nghiệm Hóa học để dạy bài Định luật bảo toàn khối lượng (Hóa học 8)

  Tóm tắt. Sử dụng thí nghiệm trong dạy và học bộ môn Hóa học là một trong những phương pháp quan trọng để tích cực hóa hoạt động của học sinh. Thí nghiệm trong dạy và học hóa học được sử dụng theo những cách khác nhau để đạt được mục đích dạy học. Bài báo đề cập đến việc sử dụng thí nghiệm để tạo tình huống có vấn đề thông qua việc cải tiến thí ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0