• Giáo án Chính trị - Bài 3: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhGiáo án Chính trị - Bài 3: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: Kiến thức: Trình bày được khái niệm, nguồn gốc, quá trình hình thành và những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh. Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức đã học tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Học tập và rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức...

  doc8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 2

 • Giáo án Chính trị - Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt NamGiáo án Chính trị - Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: - Về kiến thức: Trình bày được bản chất, tính tất yếu ra đời của Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; - Về kỹ năng: Vận dụng được những kiến thức đã học vào quá trình học tập những môn học khác và thực tế cuộc sống nhằm phát huy được bản chất khoa ...

  doc6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 2

 • Giáo án Chính trị - Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác – LêninGiáo án Chính trị - Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác – Lênin

  MỤC TIÊU CỦA BÀI Sau khi học xong bài này, người học có khả năng: - Về kiến thức: Trình bày khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác – Lênin; ý nghĩa to lớn của lý luận này với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam. - Về kỹ năng: vận dụng được những kiến thức đã học vào quá trình học tập những môn học khác và thực tế cuộc ...

  doc12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XXI: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lýBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XXI: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý

  * Cấu thành vi phạm pháp luật Mặt khách quan của vi phạm pháp luật Bao gồm những mặt, những yếu tố cấu thành được quy định cụ thể trong các quy phạm pháp luật như: hành vi trái pháp luật, hậu quả, thời gian, địa điểm, hoàn cảnh, công cụ, phương tiện, phương thức thực hiện hành vi v.v. . . Khách thể của vi phạm pháp luật Là những quan hệ xã h...

  ppt16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XX: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luậtBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XX: Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật

  3. Các giai đoạn của quá trình áp dụng pháp luật Để áp dụng pháp luật chính xác, đạt hiệu quả cao cần phải tiến hành những bước sau: Phân tích, đánh giá đúng, chính xác những tình tiết, hoàn cảnh, điều kiện của vụ việc thực tế đã xảy ra. Lựa chọn quy phạm pháp luật phù hợp và phân tích làm sáng tỏ nội dung, ý nghĩa của quy phạm pháp luật đối v...

  ppt22 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XVIII: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩaBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XVIII: Ý thức pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa

  * Cấu trúc của ý thức pháp luật:  - Căn cứ vào nội dung, tính chất của các bộ phận hợp thành, ý thức pháp luật bao gồm:  + Hệ tư tưởng pháp luật: là tổng thể các tư tưởng, quan điểm, học thuyết về pháp luật. + Tâm lý pháp luật: là tình cảm, thái độ, tâm trạng, cảm xúc của con người đối với pháp luật. * Phân loại Ý thức pháp luật - Căn cứ vào c...

  ppt10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XVII: Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩaBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XVII: Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa

  Có 2 phương pháp điều chỉnh chủ yếu: + Phương pháp bình đẳng thoả thuận : là cách thức tác động mà ở đó nhà nước không can thiệp trực tiếp vào các quan hệ pháp luật mà chỉ định ra khuôn khổ và các bên tham gia quan hệ pháp luật có thể thỏa thuận với nhau trong khuôn khổ đó, các bên tham gia quan hệ pháp luật bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa ...

  ppt16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XVI: Quy phạm pháp luậtBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương XVI: Quy phạm pháp luật

  1.2. Khái niệm và đặc điểm của quy phạm pháp luật Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung QPPL do các cơ quan NN ban hành và đảm bảo thực hiện. QPPL là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi của con người. QPPL là công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội, mà nội dung của nó thường thể hiện hai mặt là cho phép và bắt buộc. QPPL có tính ...

  ppt30 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương VIII: Nhà nước xã hội chủ nghĩaBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương VIII: Nhà nước xã hội chủ nghĩa

  1.3. Bản chất của Nhà nước XHCN  - Nhà nước XHCN vừa là một bộ máy chính trị - hành chính, một cơ quan cưỡng chế, vừa là tổ chức quản lý kinh tế xã hội của nhân dân lao động, nhà nước XHCN không còn là nhà nước theo nguyên nghĩa mà chỉ còn là “một nửa nhà nước”. - Dân chủ XHCN là thuộc tính của nhà nước XHCN; - Nhà nước XHCN luôn giữ vai trò ...

  pptx19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương VII: Nhà nước và pháp luật tư sảnBài giảng Lý luận nhà nước và pháp luật - Chương VII: Nhà nước và pháp luật tư sản

  Về xã hội, có hai giai cấp cơ bản là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. Giai cấp tư sản giữ vị trí thống trị, là giai cấp nắm hầu hết tư liệu sản xuất của xã hội, chiếm đoạt những nguồn tài sản lớn của XH. Giai cấp vô sản là lực lượng lao động chính trong xã hội. Về phương diện pháp lý họ được tự do, nhưng không có tư liệu sản xuất nên họ ch...

  pptx30 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 2