• A visible light activity of TiO2 based photocatalystsA visible light activity of TiO2 based photocatalysts

  Abstract. Vanadium doped TiO2 nanoparticles were synthesized by solgel and hydrothermal methods. The samples were characterized by X-ray diffraction, transmission electron microscopy, Raman spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy and UV-vis diffuse reflectance spectroscopy. The Vanadium doped TiO2 nanoparticles had identical anatase phase...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 21/07/2021 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Lý luận nhà nước & pháp luật - Chương XX: Pháp chế xã hội chủ nghĩa và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa - Bùi Quang XuânBài giảng Lý luận nhà nước & pháp luật - Chương XX: Pháp chế xã hội chủ nghĩa và trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa - Bùi Quang Xuân

  KHÁI NIỆM PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  Pháp chế xã hội chủ nghĩa có quan hệ mật thiết với chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, trong mối quan hệ này dân chủ xã hội chủ nghĩa là cơ sở để củng cố nền pháp chế xã hội chủ nghĩa, đồng thời pháp chế xã hội chủ nghĩa là yếu tố cần thiết không thể thiếu được để củng cố và mở rộng nền dân chủ xã hội chủ...

  pdf31 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 434 | Lượt tải: 4

 • Bài giảng Lý luận nhà nước & pháp luật - Chương 16: Quy phạm pháp luật - Bùi Quang XuânBài giảng Lý luận nhà nước & pháp luật - Chương 16: Quy phạm pháp luật - Bùi Quang Xuân

  SỞ DĨ CÓ THỂ ĐƯA RA NHỮNG CÁCH XỬ SỰ MẪU ĐỂ ĐIỀU CHỈNH HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI LÀ VÌ:  Thứ nhất, hành vi của con người thường mang tính tái diễn, lặp đi, lặp lại trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định, mà những điều kiện, hoàn cảnh của đời sống xã hội lại diễn ra theo quy luật.  Vì thế, có thể biết và dự kiến trước được cách xử sự có thể có của...

  pdf66 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 3

 • Đề thi cuối học kỳ I môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí MinhĐề thi cuối học kỳ I môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

  Câu I (4,5 điểm) 1. Trong bữa tiệc giáng sinh, trung tâm X có 1 phần quà đặc biệt là học phí 1 khóa học và 3 phần quà là chuyến tham quan miễn phí tại Snow house. Các phần quà được tặng cho 4 trong 50 học viên tham dự bằng cách chọn ngẫu nhiên lần lượt từng học viên tham dự. Tính xác suất 2 chị em A, B tham gia bữa tiệc này có một người nhận đư...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 392 | Lượt tải: 0

 • Đề thi cuối học kỳ II môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí MinhĐề thi cuối học kỳ II môn Xác suất - Thống kê ứng dụng - Năm học 2019-2020 - Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh

  Câu I (4,5 điểm) 1. Công ty K đấu thầu vào 2 dự án A, B của cùng một chủ đầu tư. Xác suất dự án A không trúng thầu là 0,5; xác suất dự án B không trúng thầu khi dự án A trúng thầu là 0,24 và xác suất cả 2 dự án A và B không trúng thầu là 0,12. Tính xác suất công ty K trúng thầu cả 2 dự án. 2. Thống kê về tỷ lệ sinh viên trường đại học X thuộc c...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0

 • Chiến lược hải quân của Trung Quốc tại biển Đông qua lý thuyết của Alfred Thayer MahanChiến lược hải quân của Trung Quốc tại biển Đông qua lý thuyết của Alfred Thayer Mahan

  Tóm tắt Bài viết mong muốn cung cấp một góc nhìn trong tranh luận về chiến lược hải quân của Trung Quốc tại biển Đông thông qua áp dụng lý thuyết quyền lực biển của Alfred Thayer Mahan, một chiến lược gia hải quân người Mỹ. Nghiên cứu về lý thuyết của Alfred T. Mahan là cần thiết để có thể hiểu rõ hơn về hải quân Trung Quốc tại biển Đông bởi ba...

  pdf26 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 1

 • Vấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ - Việt dưới thời Tổng thống B. ObamaVấn đề Biển Đông trong quan hệ Mỹ - Việt dưới thời Tổng thống B. Obama

  TÓM TẮT Là một trong những tuyến đường thương mại quan trọng nhất với những ý nghĩa về kinh tế, chiến lược và vị trí, Biển Đông hiện trở thành một trong những điểm nóng quan trọng trên thế giới. Đây là nơi có các bên cùng tuyên bố về vấn đề chủ quyền bao gồm Trung Quốc, các quốc gia ASEAN như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 352 | Lượt tải: 1

 • Vai trò của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1930Vai trò của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 1930

  TÓM TẮT Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập năm 1930 là một sự kiện quan trọng trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vẻ vang trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bài báo tập trung làm rõ quá...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 2

 • Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Hà Nội trong tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mớiVai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở Hà Nội trong tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới

  Tóm tắt: Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những chương trình mục tiêu quốc gia lớn đã và đang mang lại sự phát triển mới cho khu vực nông thôn ở nhiều địa phương, nhưng đồng thời cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần được tổng kết, đánh giá. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên kết quả xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Hà n...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 1

 • Bài tập lớn môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguyễn Thùy LinhBài tập lớn môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nguyễn Thùy Linh

  I. Cơ sở của luận điểm: 1. Bối cảnh lịch sử: a, Bối cảnh thế giới: _Vào giữa thế kỷ thứ XIX, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thống trị ở Pháp, Anh và Đức cùng các nước Tây Âu. Để tạo ra nhiều lợi nhuận, giới tư bản không ngừng bóc lột giai cấp vô sản, đẩy cuộc sống của họ vào cùng cực, trong khi tầng lớp tư sản sống sung sướng bằng máu ...

  docx20 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 310 | Lượt tải: 2