• Sự sụp đổ của Liên Xô - Nguyên nhân trực tiếp và bài học rút raSự sụp đổ của Liên Xô - Nguyên nhân trực tiếp và bài học rút ra

  Abstract After more than seven decades of existence and development, at the end of 1991, the Soviet Union officially collapsed. Such a collapse of the Soviet Union created the biggest k n e n e en n n ern n w rker w e direct cause of the collapse of the Soviet Union and what lesson should be learned for the socialist countries today, includin...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm của Hồ Chí Minh về độc lập và chủ quyềnQuan điểm của Hồ Chí Minh về độc lập và chủ quyền

  Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập và chủ quyền là hệ thống quan điểm toàn diện của Hồ Chí Minh về các vấn đề cơ bản liên quan đến độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, được hình thành trên cơ sở tiếp thu những giá trị văn hóa của dân tộc và thời đại, thực tiễn đấu tranh và những phẩm chất đặc biệt của Hồ Chí Minh. Người đã đưa những quan...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Đấu tranh của tù nhân trại lao động đặc biệt núi Bà Rá (1940-1945)Đấu tranh của tù nhân trại lao động đặc biệt núi Bà Rá (1940-1945)

  Tóm tắt Trại lao động đặc biệt Núi Bà Rá là một loại hình nhà tù thực dân Pháp thiết lập ở Việt Nam từ năm 1940 đến tháng 3-1945. Với tên gọi “trại lao động”, chính quyền thuộc địa ở Nam Kỳ đã dựng lên ở nơi rừng thiêng nước độc một hệ thống nhà trại để giam cầm, đày ải những người yêu nước, các chiến sĩ cách mạng và nhiều đối tượng khác. Bài ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Trại lao động đặc biệt núi Bà Rá - Quá trình thiết lập và chế độ giam cầmTrại lao động đặc biệt núi Bà Rá - Quá trình thiết lập và chế độ giam cầm

  Tóm tắt Trại lao động đặc biệt Núi Bà Rá là một loại hình cơ sở tù - đày của chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam trong thời kỳ từ nửa cuối thế kỷ XIX đến trước khi Pháp bị Nhật đảo chính (tháng 3-1945). Dưới dạng “trại lao động”, chính quyền thuộc địa ở Nam kỳ dựng lên ở nơi rừng thiêng nước độc một hệ thống nhà trại để giam cầm, đày ải những ngườ...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Nghệ An trong chiến lược đối ngoại của Đại Việt thời Lý - Trần - Lê (thế kỷ XI-XVIII)Nghệ An trong chiến lược đối ngoại của Đại Việt thời Lý - Trần - Lê (thế kỷ XI-XVIII)

  Tóm tắt: Trong chiến lược đối ngoại của Đại Việt, Nghệ An có vị trí quan trọng trên phương diện an ninh - quân sự, kinh tế, bang giao ở nhiều thời điểm lịch sử, đặc biệt dưới thời Lý (1009-1225), Trần (1225-1400), Lê Sơ (1428-1527), Lê - Trịnh (thế kỷ XVI-XVIII). Vị trí chiến lược của Nghệ An được tạo nên từ nhiều yếu tố tự nhiên - khách quan, c...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Đấu tranh chống chính quyền Ngô Đình Diệm của tăng ni, phật tử ở Hội An (Quảng Nam) năm 1963Đấu tranh chống chính quyền Ngô Đình Diệm của tăng ni, phật tử ở Hội An (Quảng Nam) năm 1963

  Tóm tắt: Phật giáo Việt Nam trong quá trình hình thành và phát triển đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử Việt Nam, đặc biệt là phong trào Phật giáo năm 1963. Đối với miền Nam nói chung, Hội An nói riêng, cuộc đấu tranh của Tăng Ni, Phật tử đòi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo ở Hội An năm 1963 diễn ra với quy mô rộng lớn, đa dạn...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc và sự vận dụng sáng tạo quan điểm của V.I.Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt NamQuan điểm của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc và sự vận dụng sáng tạo quan điểm của V.I.Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

  Bài viết phân tích những giá trị lý luận, thực tiễn trong quan điểm của Lênin về vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc đối với phong trào cách mạng thế giới; đồng thời chỉ rõ sự vận dụng sáng tạo quan điểm của Lênin về vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam, góp phần đấu tranh...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 1991-2008Quan hệ Mỹ - Cuba giai đoạn 1991-2008

  Tóm tắt: Mối quan hệ Mỹ - Cuba trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2008 được đặc trưng bởi chính sách cấm vận của Mỹ đối với Cuba và cuộc đấu tranh chống cấm vận của Cuba đối với Mỹ. Mối quan hệ giữa hai nước gồm nhiều nội dung, trong đó, nổi bật nhất là lĩnh vực chính trị, an ninh, ngoại giao và kinh tế. Mục đích chủ yếu của Mỹ là thay đổi chế ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh ở Việt Nam hiện nayKết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh ở Việt Nam hiện nay

  Tóm tắt: Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh là hoạt động chủ động của mọi quốc gia, là yêu cầu tất yếu, khách quan đối với mọi quốc gia có chủ quyền. Kinh tế phát triển là điều kiện tốt để xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh. Ngược lại, quốc gia có nền quốc phòng, an ninh vững mạnh, sẽ tạo môi trường thuận lợi cho s...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nayTư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay

  Tóm tắt: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của thanh niên và coi thanh niên là người trụ cột trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Chăm lo, bồi dưỡng cho thanh niên - những người kế cận của Đảng là một nhiệm vụ mà Người rất coi trọng. Những tư tưởng đó của Người thể hiện tầm nhìn chiến lược trong v...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0