• Trình độ phát triển trí tuệ của học sinh khiếm thính tiểu học qua Test GilleTrình độ phát triển trí tuệ của học sinh khiếm thính tiểu học qua Test Gille

  Tóm tắt. Kết quả nghiên cứu bằng test Gille cho thấy trình độ phát triển ở các thành tố của trí tuệ như: thiết lập quan hệ không gian, khả năng khái trí tuệ (IQ) của học sinh tiểu học khiếm thính tại 2 trường Xã Đàn và Hy Vọng - Hà Nội thấp hơn một cách đáng kể so với học sinh không khiếm thính cùng độ tuổi. Trình độ thấp quát hóa, thiết lập qu...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0

 • Cần có cách nhìn toàn diện hơn về dạy học tích cực trong nhà trườngCần có cách nhìn toàn diện hơn về dạy học tích cực trong nhà trường

  Tóm tắt. Hiện nay, việc áp dụng dạy học tích cực (DHTC) đang từng bước được triển khai trong thực tiễn. Tuy nhiên, vẫn còn có cách nhìn phiến diện trong lí luận về dạy học tích cực, làm hạn chế phạm vi tác dụng của DHTC. Bài viết có mục đích góp phần cung cấp cách nhìn toàn diện hơn về dạy học tích cực. Trên cơ sở phân tích về bản chất của DHTC...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục trí tuệ xúc cảm cho học sinh trong nhà trường phổ thôngGiáo dục trí tuệ xúc cảm cho học sinh trong nhà trường phổ thông

  Tóm tắt. Nội dung bài báo đề cập tới một vấn đề giáo dục còn khá mới mẻ nhưng vô cùng quan trọng trong sự phát triển nhân cách học sinh nói riêng và nguồn nhân lực trong tương lai nói chung. Hiện nay, trong một số trường THCS, vấn đề giáo dục trí tuệ xúc cảm cho học sinh đã được quan tâm ở mức độ nhất định. Các giáo viên đều nhận thức được việc...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Thuyết Lịch sử - Văn hoá về sự phát triển các chức năng tâm lí cấp cao của L. X.Vưgotsky và mô hình tương tác trong dạy họcThuyết Lịch sử - Văn hoá về sự phát triển các chức năng tâm lí cấp cao của L. X.Vưgotsky và mô hình tương tác trong dạy học

  Tóm tắt. Nội dung chính của lí thuyết lịch sử - văn hoá về các chức năng tâm lí cấp cao ở người do L.X.Vưgotsky đề xuất tập trung vào hai điểm: Chức năng tâm lí cấp cao và vùng phát triển gần. Đó là cơ sở tâm lí của day học tương tác.Theo đó, dạy học là là hoạt động tương tác giữa người học với người có hiểu biết cao hơn (giáo viên và bạn bè). ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Luận điểm tâm lí học của B.F.Skinner và W.Kohler cơ sở tâm lí học của dạy học hướng vào người họcLuận điểm tâm lí học của B.F.Skinner và W.Kohler cơ sở tâm lí học của dạy học hướng vào người học

  Tóm tắt. Lí thuyết hành vi tạo tác của B.Skinner và lí thuyết học tập nhận thức tình huống của W.Kohler là hai cách nhìn từ hai góc của một hành động học tập: từ phía học tập hành vi bộ phận (B.Skinner) và từ phía học tập quan hệ giữa các hành vi (W.Kohler). Một bên chú ý đến việc hình thành các sự kiện cụ thể, còn bên kia chú ý nhiều đến các q...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Những năng lực cần có của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong thời đại ngày nayNhững năng lực cần có của người giáo viên chủ nhiệm lớp trong thời đại ngày nay

  Tóm tắt. Sự phát triển của xã hội, đặc biệt là sự hình thành xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức đã làm thay đổi căn bản các đặc tính văn hóa giáo dục đã hình thành qua nhiều thế kỉ. Sự thay đổi này buộc người GVCN phải hình thành những năng lực mới để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp. Những năng lực này có n...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Một số khó khăn tâm lí của sinh viên sư phạm trong việc giải quyết các bài tập xử lí tình huống sư phạmMột số khó khăn tâm lí của sinh viên sư phạm trong việc giải quyết các bài tập xử lí tình huống sư phạm

  Tóm tắt. Nghiên cứu Một số khó khăn tâm lí của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong việc giải quyết các bài tập xử lí THSP cho thấy biểu hiện khả năng kiềm chế, khả năng điều chỉnh cảm xúc, khả năng bộc lộ cảm xúc tích cực của sinh viên khi giải quyết các bài tập THSP còn hạn chế, sinh viên còn lúng túng, chưa nắm được qui trình giải q...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Chuẩn kiến thức, kĩ năng và việc xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả học tập môn Kĩ thuật, thủ côngChuẩn kiến thức, kĩ năng và việc xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả học tập môn Kĩ thuật, thủ công

  Tóm tắt. Chuẩn kiến thức, kỹ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng của môn học mà học sinh cần phải và có thể đạt được. Để thực hiện đánh giá hiệu quả, khi đánh giá rất cần thiết phải dựa vào chuẩn kiến thức, kỹ năng và xây dựng được bộ công cụ. Bộ công cụ đánh giá được hiểu là các phương pháp, phương tiện và kỹ thuật được...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Quản lý quá trình dạy học ở trường phổ thông theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thểQuản lý quá trình dạy học ở trường phổ thông theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể

  Tóm tắt. Muốn nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường phổ thông phải chú ý tới nhiều mặt; trong đó, mặt quản lý quá trình dạy học của nhà trường chiếm vai trò quan trọng. Bài báo này trình bày việc quản lý dạy học của nhà trường trên cơ sở tiếp cận, vận dụng mô hình quản lý chất lượng tổng thể (Total Quality Management - TQM). Đó là cách q...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Kĩ năng tổ chức họat động giáo dục theo tích hợp chủ đề cho trẻ mẫu giáoKĩ năng tổ chức họat động giáo dục theo tích hợp chủ đề cho trẻ mẫu giáo

  Tóm tắt. Với triết lí giáo dục mầm non vì trẻ em, lợi ích và nhu cầu của chính các em, việc thực hiện chương trình GD và tổ chức hoạt động GD theo tiếp cận tích hợp chủ đề giúp cho các em học được kiến thức và kĩ năng theo từng lĩnh vực, đồng thời học cách thức ứng dụng kiến thức và kĩ năng vào các hoạt động thực hành, trải nghiệm và gắn với th...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0