• GIS application in climate change impact assessment at Nga Son district, Thanh Hoa provinceGIS application in climate change impact assessment at Nga Son district, Thanh Hoa province

  Abstract: The study investigated the impacts of climate change on sedge production at Nga Son district, using secondary and primary information with interviewed data. GIS technologies were used to identify and map areas at risk of inundation from sea level rise and analyze land uses most likely to be affected. Results show that: from 1970 to 201...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Geological heritage potential of Tamgiang - Bachma area, Thua Thien Hue provinceGeological heritage potential of Tamgiang - Bachma area, Thua Thien Hue province

  Tamgiang-Bachma area (about 1600 km2) is located in Thuathienhue province, which has many outstanding values comprising geological heritages. The results show that the area has high geodiversity. Within the area, 115 geosites have been established and they can be classified into 8 groups as follows: (1) Paleontology, (2) geomorphology and lands...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến hạ lưu sông Cả trong bối cảnh biến đổi khí hậuĐánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến hạ lưu sông Cả trong bối cảnh biến đổi khí hậu

  Tóm tắt: Nghiên cứu đã ứng dụng mô hình thủy lực MIKE 11 kết hợp công cụ viễn thám GIS trong việc mô phỏng tính toán tình hình xâm nhập mặn khu vực hạ lưu sông Cả ứng với hai kịch bản RCP4.5 và RCP8.5. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình thủy lực chỉ ra sự tương đồng cao về pha và biên độ dao động giữa mực nước tính toán và thực đo với thời ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Đề thi môn Thông tin di động - Đề số 1 - Năm học 2011-2012 - Đại học Bách khoa Hà NộiĐề thi môn Thông tin di động - Đề số 1 - Năm học 2011-2012 - Đại học Bách khoa Hà Nội

  I. Trắc nghiệm 30 câu 1. Thành phần nào cung cấp chức năng chuyển mạch và kết nối đến các mạng bên ngoài nh- PSTN? a. OMC b. MSC c. BSS d. GMSC 2. Đặc điểm nào cho phép tăng số kênh l-u l-ợng lên gấp đôi khi sử dụng cùng một băng tần số a. Truyền dẫn gián đoạn b. Thoại bán tốc c. Tốc độ số liệu cao 3. Kênh vật lý tại giao diện Um trong mạng GS...

  pdf2 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống thu, phân loại và vận chuyển rác ở nhà cao tầng, chung cưThiết kế, chế tạo mô hình hệ thống thu, phân loại và vận chuyển rác ở nhà cao tầng, chung cư

  Tóm tắt Bài này trình bày về thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống thu, phân loại và vận chuyển rác ở các nhà cao tầng, chung cư. Đó là mô hình nhỏ gọn để cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc, môi trường và những người khác nghiên cứu, học tập. Thành công của đề tài này là nghiên cứu về cách vận chuyển rác trong ống ngầm chôn dưới đất, giảm th...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Thermal oxidation of carbon monoxide in air using various self-prepared catalystsThermal oxidation of carbon monoxide in air using various self-prepared catalysts

  ABSTRACT Carbon monoxide (CO) is a very toxic pollutant emitted from wood fired boiler, which is widely used in small and medium enterprises in Vietnam. The treatment of CO containing flue gas faces many difficulties due to the inert property of CO that cannot be removed by traditional adsorption and absorption methods and one of the effective ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • The waste remover in aquaculture pondsThe waste remover in aquaculture ponds

  ABSTRACT Over the past decade, Vietnam's shrimp industry has made great progress and brings Vietnam into the rank of the world's largest shrimp exporters. The development trend of the shrimp industry in the world as well as in Vietnam today is in the direction of intensive and super-intensive farming, technology innovation to enhance productivi...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • The scientific and practical foundations for sustainable development and climate change response in Mekong Delta, VietnamThe scientific and practical foundations for sustainable development and climate change response in Mekong Delta, Vietnam

  ABSTRACT Mekong Delta in Vietnam plays an important role of national economy and has highly diverse natural conditions and resources. In the context of climate change, sea level rise, and increasing the impacts from water utilization in the upstream Mekong River and natural resource exploitation within Mekong Delta, it is needed to have the s...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • The effect of climate change on the surface water resources of the Lam Dong provinceThe effect of climate change on the surface water resources of the Lam Dong province

  ABSTRACT Lam Dong is a province located upstream of the Dong Nai river system. Although not as complicated as the downstream provinces affected by natural disasters related to sea level rise, Lam Dong suffers from typical disasters such as droughts and floods. This study focused on assessing the impact of precipitation on flow changes by Mike...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • The economics of water resources: A review of recent researchThe economics of water resources: A review of recent research

  Abstract: Water is essential for human survival and all human activities. It is also widely accepted that there is a growing demand for water due to socio–economic development while there is a shrinking supply due to global climate change. The finiteness and increasing shortage as well as scarcity of water have thus created worldwide water relat...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 13/07/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0