• Đánh giá hiệu quả của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam: Sử dụng chỉ số Fare-PrimontĐánh giá hiệu quả của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam: Sử dụng chỉ số Fare-Primont

  Abstract: Using Färe-Primont index with 102 higher education institutions in Vietnam between 2013 and 2016, this study is among the first endeavours providing This study is one of the first studies to provide quantitative evidence on the overall efficiency and its components for higher education institutions. Findings of the study indicate that...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá hiệu quả chi cho giáo dục trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớiĐánh giá hiệu quả chi cho giáo dục trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

  Giáo dục và đào tạo (GDĐT) luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là quốc sách hàng đầu. Chi qua chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) là một kênh để thực hiện mục tiêu phát triển GDĐT. Giai đoạn 2011-2015 có một chương trình riêng cho lĩnh vực GDĐT. Sang giai đoạn 2016-2020 chỉ còn 2 chương trình và mục tiêu về GDĐT được lồng ghép vào CTMTQG ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Factors influencing academic stress on students of University of Economics and Business - Vietnam National UniversityFactors influencing academic stress on students of University of Economics and Business - Vietnam National University

  Abstract: The objective of this study is to investigate the impact of seven factors causing academic stress on students of University of Economics and Business - Vietnam National University: Lack of leisure time, Academic performance, Fear of failure, Academic overload, Finances, Competition between students, Relationships with university facult...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Âm nhạc - Đặng Thị ThuậnMột số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Âm nhạc - Đặng Thị Thuận

  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN ÂM NHẠC ÂM NHẠC Môn học âm nhạc ở trường THCS sẽ cùng các môn học khác phát triển năng lực tư duy, trí tuệ, tạo cho các em một trình độ văn hóa âm nhạc, góp phần đào tạo những người lao động phát triển toàn diện về đức – trí - thể - mĩ. ÂM NHẠC Với vị trí quan trọng như vậy nhưng thực tế t...

  pptx10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Việc làm cho sinh viên trường Đại học Công Đoàn sau khi tốt nghiệpViệc làm cho sinh viên trường Đại học Công Đoàn sau khi tốt nghiệp

  JOBS FOR TRADE UNION UNIVERSITY’S GRADUATES Abstract: Univeristy graduates’employment has been taken into consideration by universities in general and Trade Union university in particular Based on the situation of the jobs for graduates in Trade Union Univeristy, the paper proposes some tips to improve this. Keywords: Jobs, graduates, rate, Tra...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao năng lực đội ngũ giảng dạy hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí MinhNâng cao năng lực đội ngũ giảng dạy hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  IMPROVING LECTURER STAFFS’ CAPACITY WITH ORIENTATION TO HO CHI MINH THOUGHT Abstract: Stemming from the importance role of the teaching staffs with the development of the education sector in general and higher education in particular, the application of Ho Chi Minh’s thoughts on teachers to improve ability of the teaching staffs to meet the incr...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0

 • Yêu cầu của cách công nghiệp 4.0 đối với giáo dục đại học ở Việt NamYêu cầu của cách công nghiệp 4.0 đối với giáo dục đại học ở Việt Nam

  Abstract: This article is not ambitious (and cannot) summarize to give a full assessment of the status of Vietnamese higher education, in order to answer the question of industrial revolution 4.0 (CMCN 4.0). What are the requirements for Vietnamese higher education? But just outline some shortcomings of Vietnamese higher education (related to the...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Đặc điểm lao động sư phạmBài giảng Đặc điểm lao động sư phạm

  ĐẶC ĐIỂM LAO ĐỘNG SƯ PHẠM Tính khoa học Phải có sự kế thừa có chọn lọc, sử dụng các khoa học khác nhằm làm cho hoạt động của mình có căn cứ. GV nắm vững quy luật tâm lí của HS tiểu học, quy luật giáo dục trẻ em để hình thành nhân cách cho chúng theo mục tiêu cấp học.

  ppt10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Critical cultural awareness: Should Vietnamese culture be taught in a different way?Critical cultural awareness: Should Vietnamese culture be taught in a different way?

  Abstract: Critical cultural awareness – the key component in the framework of intercultural communicative competence of Byram (1997) – highlights the importance of training critical thinking skills for foreign language learners. Much research has been conducted on how critical cultural awareness can be developed in language classrooms, yet very ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 23 | Lượt tải: 0

 • Công tác sưu tầm, nghiên cứu và giảng dạy đàn, hát then tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt BắcCông tác sưu tầm, nghiên cứu và giảng dạy đàn, hát then tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc

  Abstract: Then singing is a major, in which there are many Tay and Nung ethnic students in the Northern midlands and mountains studying. The article presents an overview of the situation of collecting, researching and teaching Then singing at Viet Bac Art and Culture College and solutions to develop folk performing arts of Then singing, Dan Tinh...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 03/08/2021 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0