• Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, chủ quyềnTư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, chủ quyền

  Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, chủ quyền là hệ thống quan điểm toàn diện của Hồ Chí Minh về các vấn đề cơ bản liên quan đến vấn đề độc lập, chủ quyền quốc gia, hình thành trên cơ sở tiếp thu những giá trị văn hóa của dân tộc và thời đại, thực tiễn đấu tranh và những phẩm chất đặc biệt của Hồ Chí Minh. Những quan điểm của Hồ Chí Minh v...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Những nhân tố tác động đến quan hệ Lào – Việt Nam (1986–2016)Những nhân tố tác động đến quan hệ Lào – Việt Nam (1986–2016)

  Tóm tắt. Quan hệ giữa hai nước Lào và Việt Nam đã được khẳng định là mối quan hệ truyền thống đặc biệt, được chính phủ và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ. Trong 30 năm kể từ sau khi hai nước cùng thực hiện công cuộc đổi mới, mở cửa đất nước (1986–2016), mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • The UK’s referendums during its integration into the EU (1973-2016)The UK’s referendums during its integration into the EU (1973-2016)

  Abstract: Throughout the UK’s integration into the EU (1973-2016), referendums were considered and used as an effective political tool for the Government to negotiate with the common people on important issues. During the period of 43 years, the Government called for their practices 12 times with an uneven frequency between the UK’s leaders, nam...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Về nguyên tắc tập trung dân chủVề nguyên tắc tập trung dân chủ

  TÓM TẮT Nguyên tắc tập trung dân chủ do V. I. Lênin đề xuất và đã trở thành nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt của các chính đảng cộng sản. Nguyên tắc tập trung dân chủ cũng là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và sinh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của toàn hệ thống chính trị nước ta...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương dưới thời tổng thống Barack Obama và Donald Trump: Những điểm tương đồng và khác biệtChính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương dưới thời tổng thống Barack Obama và Donald Trump: Những điểm tương đồng và khác biệt

  TÓM TẮT Sự trỗi dậy mang tính địa – chính trị của khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong thế kỷ XXI buộc các nước lớn phải có sự điều chỉnh chính sách đối ngoại phù hợp. Chính sách "Xoay trục" (Pivot Policy) của Tổng thống Barack Obama và Chính sách "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Tự do và Rộng mở" (Free and Open Indo-Pacific) của Tổng thống Do...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Các điều kiện đảm bảo quyền con người trên thực tế ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí MinhCác điều kiện đảm bảo quyền con người trên thực tế ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  TÓM TẮT Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về quyền con người có nội dung phong phú và sâu sắc. Hồ Chí Minh là một trong số rất ít người Việt Nam đã tiếp cận sớm nhất và sâu rộng nhất vấn đề quyền con người và chính bản thân Người đã phấn đấu hy sinh suốt đời cho việc thực hiện quyền con người. Do đó, luận bàn về vấn đề quyền con ngư...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Tăng cường giáo dục đạo đức người công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nayTăng cường giáo dục đạo đức người công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay

  Tóm tắt. Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người công an, thể hiện qua 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, trọng tâm là đức tính cần, kiệm, liêm, chính. Từ việc phân tích thực trạng công tác giáo dục đạo đức công an nhân dân trên hai phương diện thành tựu và hạn chế, bài viết cũng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại tỉnh Tà Keo (1979 -1989)Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại tỉnh Tà Keo (1979 -1989)

  TÓM TẮT Những năm 1975-1989, Khmer Đỏ đã gây ra những tội ác kinh hoàng cho đất nước Campuchia lẫn Việt Nam. Lúc bấy giờ, quân đội Việt Nam buộc phải cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Tuy vậy, đã có nhiều luận điệu xuyên tạc về vấn đề này, làm ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam đối với quốc tế. Thế nên, cần...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Hoạt động thăm dò mỏ than và khoáng sản không kim loại (Khoáng sản phi kim) của tư bản pháp ở Lào Cai (1898 -1945)Hoạt động thăm dò mỏ than và khoáng sản không kim loại (Khoáng sản phi kim) của tư bản pháp ở Lào Cai (1898 -1945)

  TÓM TẮT Lào Cai là một tỉnh miền núi phía Bắc, có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng. Khi chiếm được Lào Cai, chính quyền thực dân Pháp cho tìm kiếm nguồn lợi mỏ nơi đây. Nghiên cứu hoạt động thăm dò mỏ than và khoáng sản không kim loại tư bản ở Lào Cai, tác giả sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic, phương pháp phân tích...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đối với công tác xã hội hóa y tế từ năm 2010 đến năm 2018 và một số bài học kinh nghiệmVai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đối với công tác xã hội hóa y tế từ năm 2010 đến năm 2018 và một số bài học kinh nghiệm

  TÓM TẮT Xã hội hóa y tế là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tăng cường các nguồn lực cho phát triển y tế. Trong những năm qua công tác xã hội hóa y tế ở tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ với hệ thống y tế công lập, tư nhân đa dạng, các nguồn lực ngoài xã hội đầu tư vào lĩnh vực y tế ngày càng lớn góp phần nâng...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0