• Connecting formative assessment and instruction based on learning outcomes for blended learning model in higher educationConnecting formative assessment and instruction based on learning outcomes for blended learning model in higher education

  Abstract. A key theme in contemporary higher education is how assessment can be constructed so as to maximize opportunities for grownth and meaningful student learning. As each educational system measures learning through multiple and diverse assessments, including formative assessment. In addition, blended learning (B-learning) is developing r...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Factors affecting the use of ethnic people games in educational activities at preschoolFactors affecting the use of ethnic people games in educational activities at preschool

  Abstract. This article focuses on analyzing the status of factors affecting the use of Thai ethnic folk games in organizing educational activities for preschool children, influenced by objective and subjective factors. We used in-depth interviews, interviews with 5 administrators, 10 parents, 5 preschool presidents and 9 preschool teachers about...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Some measures to improve the effectiveness of using classroom teaching skills for general-education teachersSome measures to improve the effectiveness of using classroom teaching skills for general-education teachers

  Abstract. Teaching skill is one of the three factors that make up the teaching capacity of teachers. During the implementation of classroom activities, teachers can apply a lot of teaching skills to improve the quality of their lessons. The skill of making questions and presentation are used with great frequency by teachers. Based on understandi...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 27 | Lượt tải: 0

 • Lecturer’s motivations to apply digital resources to their teaching practices at national economics universityLecturer’s motivations to apply digital resources to their teaching practices at national economics university

  Abstract. Over the past few decades, much interest in academic research has been paid to lecturer motivation which has been confirmed to play a fundamental role in enhancing the quality of teaching, reforming educational approaches as well as fostering professional development. Abundant research has focused on determinants of lecturer motivation...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • A genre-based approach to teaching new English 1A genre-based approach to teaching new English 1

  Abstract. On 28th October, 2014, Vietnam National Assembly issued the decision N88/2014/QH13 regarding “Curriculum and Textbook Comprehensive national education innovation Project”. Vietnam Ministry of Education and Training decided to bring in a new curriculum in all subject areas, including English. This curriculum was known as competence-bas...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • The discourse of peer mentoring: From mentors’ perspectivesThe discourse of peer mentoring: From mentors’ perspectives

  Abstract. Peer mentoring has been used as a tool to ensure students’ success in higher education (Husband & Jacob, 2009; Yomtov et. al., 2015). This study investigated the discourse of university-level peer mentoring from a sociolinguistic perspective. The participants were first-year Linguistics undergraduates at a university in Vietnam, who w...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0

 • Silence in classroom interaction: A case study of students of English at elementary level at Hanoi National University of EducationSilence in classroom interaction: A case study of students of English at elementary level at Hanoi National University of Education

  Abstract. The study examines students’ silence experience in an English language classroom of elementary level at Hanoi National University of Education (HNUE) and addresses teachers’ complaints about the students’ passivity during classroom interaction. It aims to seek answers to the questions of whether the students were actually ‘taking in’ o...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Tổ chức và vận hành hệ thống giáo dục Nam Kỳ thời thuộc Pháp (1861 - 1945)Tổ chức và vận hành hệ thống giáo dục Nam Kỳ thời thuộc Pháp (1861 - 1945)

  1. DẪN NHẬP Giáo dục phương Tây sau khi thoát khỏi ảnh hưởng của nhà thờ Công giáo, trở thành một nền giáo dục thế tục tiên tiến, được tổ chức một cách hệ thống, khoa học với những nội dung và phương pháp giáo dục tiến bộ. Giáo dục phương Tây là một thành tựu văn hóa mà nhân loại đã đạt được. Đến thời cận đại, giáo dục phương Tây đã có sự...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Sự tham gia của các bên liên quan trong phát triển chương trình nhà trường phổ thông Việt NamSự tham gia của các bên liên quan trong phát triển chương trình nhà trường phổ thông Việt Nam

  TÓM TẮT Phát triển chương trình nhà trường là chương trình do nhà trường thiết kế và thực thi sao cho phù hợp với đặc trưng của mỗi nhà trường. Do đó, các bên liên quan như cộng đồng, chính quyền địa phương, giáo viên, học sinh, lãnh đạo nhà trường, phụ huynh học sinh đóng vai trò quan trọng trong phát triển chương trình nhà trường. Bài viết ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa Vũng TàuCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  TÓM TẮT Việc lựa chọn trường đại học nào để bước tiếp trên con đường học vấn được xem là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh. Đề tài đã sử dụng phương pháp nghiên cứu hồi quy tuyến tính với cỡ mẫu là 156, kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) của học sinh...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0