• Tư tưởng đổi mới giáo dục của Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX – Liên hệ với vai trò, vị trí giáo dục của Việt Nam hiện nayTư tưởng đổi mới giáo dục của Phan Châu Trinh đầu thế kỷ XX – Liên hệ với vai trò, vị trí giáo dục của Việt Nam hiện nay

  Cải cách nhằm nâng cao dân trí là một trong những điểm nổi bật trong phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX. Cùng với các chí sĩ yêu nước đương thời, Phan Châu Trinh đã phát động phong trào Duy Tân về giáo dục. Từ việc phân tích những quan điểm về vai trò, mục đích, sứ mệnh, nội dung, nhiệm vụ đổi mới cũng như cách thức tổ chức giáo dục và phương phá...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0

 • Hợp tác giáo dục Lào - Việt Nam tại tỉnh Champasak trong thập niên thứ 2 của thế kỷ XXIHợp tác giáo dục Lào - Việt Nam tại tỉnh Champasak trong thập niên thứ 2 của thế kỷ XXI

  Tỉnh Champasak là trung tâm kinh tế và du lịch của miền Nam Lào, là một trong những tỉnh có mối quan hệ hữu nghị và phát triển với các địa phương của Việt Nam về giáo dục. Trên cơ sở những báo cáo của các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào về đối ngoại và hợp tác phát triển giáo dục giữa hai nước và các tỉnh, địa phương, bài viết đánh giá kế...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Năng lực công nghệ số của sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội: Nghiên cứu mô hình ứng dụng sơ khởi tại Việt NamNăng lực công nghệ số của sinh viên đáp ứng nhu cầu xã hội: Nghiên cứu mô hình ứng dụng sơ khởi tại Việt Nam

  Trên thế giới hiện nay đã có khá nhiều mô hình cho phép đo lường, đánh giá năng lực công nghệ số của sinh viên và các năng lực khác liên quan. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu trên một mẫu xác định để phác thảo ra một mô hình ứng dụng ban đầu trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu là bốn chương trình đào tạo của Việt Nam đã th...

  pdf15 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Tiếp cận lý thuyết đối thoại giáo dụcTiếp cận lý thuyết đối thoại giáo dục

  Từ những năm 1970 đến nay, khởi đầu từ nguyên lý đối thoại của M. Bakhtin, lý thuyết đối thoại văn hóa trong nghiên cứu khoa học xã hội - nhân văn và lý thuyết đối thoại giáo dục trong nghiên cứu giáo dục học đã hình thành và ngày càng phát triển mạnh mẽ ở Ucraina và Liên bang Nga. Bài viết của chúng tôi bước đầu hệ thống hóa những nội dung cần...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực ở thành phố Hồ Chí MinhVai trò của giáo dục và đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực ở thành phố Hồ Chí Minh

  Phát huy những tiềm năng và lợi thế của mình, TPHCM đang hướng đến việc trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của khu vực Đông Nam Á. Để đáp ứng yêu cầu đó, TPHCM xác định giáo dục và đào tạo đóng vai trò quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả phân tích làm rõ v...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Triết lý “Giáo dục và hòa bình” của Maria Montessori và gợi mở về xây dựng môi trường giáo dục ở Việt Nam hiện nayTriết lý “Giáo dục và hòa bình” của Maria Montessori và gợi mở về xây dựng môi trường giáo dục ở Việt Nam hiện nay

  Nội dung cơ bản và giá trị cốt lõi trong triết lý Giáo dục và Hòa bình của M. Montessori là phương pháp giáo dục thông qua môi trường thân thiện, ở đó trẻ độc lập hoạt động và tương tác xã hội dưới sự hướng dẫn của nhà trường/gia đình để kiến tạo và bồi đắp tình yêu thương con người - cơ sở của nền hòa bình bền vững. Từ quan điểm về mối quan hệ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 48 | Lượt tải: 0

 • Một số yếu tố tác động đến động lực nghiên cứu khoa học của sinh viênMột số yếu tố tác động đến động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên

  Tóm tắt: Tạo động lực nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên đang là vấn đề được các trường đại học rất quan tâm trong giai đoạn hiện nay. Bằng phân tích lý thuyết và khảo sát thực tế tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH GTVT TP.HCM), nhóm tác giả đã phân tích, đánh giá và đo lường được năm yếu tố chính tác động đến ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của sinh viênGiáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh dưới góc nhìn của sinh viên

  Tóm tắt: Ngày nay, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng, con người không chỉ học để biết, học để làm, mà còn học để chung sống và học để tự khẳng định mình, vì vậy việc trang bị kỹ năng mềm cho người học là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bài viết trình bày kết quả của một nghiên cứu về thực trạng kỹ năn...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng web hỗ trợ sinh viên thực hành dự toán chi phí xây dựngXây dựng web hỗ trợ sinh viên thực hành dự toán chi phí xây dựng

  Tóm tắt: Dự toán chi phí trong ngành xây dựng là rất quan trọng, quyết định lớn trong việc thực hiện thành công dự án xây dựng. Hiện nay, việc giảng dạy về việc đo bóc và tính chi phí phần xây dựng được triển khai trên nhiều địa điểm tại Việt Nam. Trường Đại Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH GTVT TP.HCM) không nằm ngoài xu thế ấy. Sin...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Tự do học thuật trong các trường đại học ở Mỹ và Nhật Bản: Một vài gợi ý cho Việt NamTự do học thuật trong các trường đại học ở Mỹ và Nhật Bản: Một vài gợi ý cho Việt Nam

  Tóm tắt: Hiện nay trường đại học là cỗ máy then chốt của xã hội tri thức và chính tự do học thuật là giá trị cốt lõi tạo nên thương hiệu của trường đại học. Tuy nhiên, khái niệm “tự do học thuật” còn đang gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam. Ở một khía cạnh nào đó chúng ta thường đánh đồng chúng với quyền tự do biểu hiện, nhưng thực tế tự do học thu...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0