• Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực người họcĐổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực người học

  TÓM TẮT Trên cơ sở khảo sát thực trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức ở bậc Tiểu học, bài báo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Đồng thời đề xuất một số biện pháp, hình thức kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy năng lực người học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục chuyển từ chương...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Hệ giá trị cần giáo dục cho nữ sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Thanh Hóa hiện nayHệ giá trị cần giáo dục cho nữ sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Thanh Hóa hiện nay

  TÓM TẮT Trong khuôn khổ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ở bài viết trước, tác giả đã xác định những tiêu chí để xây dựng hệ giá trị cần định hướng cho nữ sinh viên đại học, cao đẳng ở Thanh Hóa. Trong bài viết này, tác giả tập trung vào nội dung của hệ giá trị đó với ba phần: (1) Những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung...

  pdf16 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0

 • Một số tiêu chí xây dựng hệ giá trị cho nữ sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Thanh Hóa hiện nayMột số tiêu chí xây dựng hệ giá trị cho nữ sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Thanh Hóa hiện nay

  TÓM TẮT Để xây dựng được hệ giá trị cần giáo dục cho nữ sinh viên đại học, cao đẳng ở Thanh Hóa, bài viết làm rõ những tiêu chí mà hệ giá trị đó cần đạt được đó là: phải phù hợp với sự lựa chọn của đa số nữ sinh viên; phải đáp ứng được yêu cầu của toàn cầu hóa và hội nhập, của cơ chế kinh tế thị trường, của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non tỉnh Thanh HóaThực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non tỉnh Thanh Hóa

  TÓM TẮT Nghiên cứu này chỉ ra thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non tỉnh Thanh Hóa, trong đó tập trung ở một số nội dung như: Nhận thức của giáo viên về ý nghĩa giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ; Các hoạt động giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ; Biện pháp giáo viên đã sử dụng ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên hiện nayMột số giải pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên hiện nay

  TÓM TẮT Bài viết làm rõ tình hình thực hiện lý tưởng cách mạng của sinh viên cũng như thực trạng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay và đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên. Qua đó cho thấy, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên trong thời kỳ côn...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp nâng cao đạo đức nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường hiện nayMột số giải pháp nâng cao đạo đức nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong nhà trường hiện nay

  TÓM TẮT Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn chú trọng đề cao vai trò của các nhà giáo đối với xã hội. Trong đó, Người cho rằng đội ngũ nhà giáo là những người có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ đáp ứng sự phát triển đất nước. Vậy đạo đức nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những nội dung nào? Làm thế ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng công nghệ giáo dục từ xa trong đào tạo cán bộ thể dục thể thaoỨng dụng công nghệ giáo dục từ xa trong đào tạo cán bộ thể dục thể thao

  Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhu cầu đào tạo rất lớn cho các trường đại học. Trước hết, cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất vốn liên tục thay đổi trong môi trường lao động mới. Đây là yêu cầu cấp bách đặt ra cho nền giáo dục, nhất là giáo dục...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Một số giải pháp thúc đẩy nghiên cứu sinh đóng góp cho xã hộiMột số giải pháp thúc đẩy nghiên cứu sinh đóng góp cho xã hội

  Tóm tắt: Đổi mới cơ bản và toàn diện việc đào tạo tiến sĩ, tạo sự đột phá và chuyển biến cơ bản về chất lượng và quy mô đào tạo, gắn kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh với thực tiễn là vấn đề được quan tâm ở nhiều nước trên thế giới. Đây cũng là vấn đề khó, đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực và thực hiện các giải pháp phù hợp. Kinh nghiệm của một...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0

 • Một số ý kiến về vấn đề độ khó của văn bản trong chuẩn cốt lõi chương trình Ngữ văn Hoa Kì và định hướng ứng dụng ở Việt NamMột số ý kiến về vấn đề độ khó của văn bản trong chuẩn cốt lõi chương trình Ngữ văn Hoa Kì và định hướng ứng dụng ở Việt Nam

  TÓM TẮT Độ khó của văn bản được nêu ra trong Phụ lục A của Chuẩn cốt lõi chương trình Ngữ văn Hoa Kì là một vấn đề rất đáng chú ý. Qua việc tìm hiểu một số yếu tố như loại văn bản, người đọc và nhiệm vụ đọc, bài viết xác định các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong độ khó của văn bản cũng như đề xuất hướng vận dụng cụ thể của vấn đề này tron...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Bàn về mục tiêu của giáo dục đại học ở Việt NamBàn về mục tiêu của giáo dục đại học ở Việt Nam

  TÓM TẮT Bài viết bàn luận về các mục tiêu của giáo dục đại học (GDĐH) ở Việt Nam hiện nay để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhằm tạo ra nguồn nhân lực cao, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0. Trong số các mục tiêu của GDĐH, bài viết nhấn mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần có các phẩm chấ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 02/08/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0