• Tư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng - Đỗ Thị Kim HoaTư tưởng Hồ Chí Minh về công bằng - Đỗ Thị Kim Hoa

  Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong đó, tư tưởng về công bằng của Người được thể hiện như một trong những mục tiêu, khát vọng của mỗi người dân trong sự nghiệp đấu tranh và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Theo Hồ Chí Minh, công bằng là mục tiêu qu...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nayMối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam hiện nay

  Tóm tắt: Đổi mới kinh tế, đổi mới chính trị không còn là vấn đề mới mẻ, đã được nhiều học giả trong và ngoài nước nghiên cứu ở các góc độ khác nhau. Mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị có vị trí rất quan trọng trong các mối quan hệ lớn cần đặc biệt chú trọng, nắm vững và giải quyết tốt trong quá trình đổi mới, xây dựng chủ nghĩ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng và hoàn thiện cơ chế thực hiện dân chủ trong ĐảngXây dựng và hoàn thiện cơ chế thực hiện dân chủ trong Đảng

  Tóm tắt: Thực hiện dân chủ trong Đảng không chỉ là những vấn đề cốt lõi, sống còn của Đảng mà còn là nhân tố quyết định bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi thực hiện dân chủ trong Đảng là một trong những nguyên tắc hết sức quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trong những nă...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam: Rào cản và một số giải pháp định hướngXây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam: Rào cản và một số giải pháp định hướng

  Tóm tắt: Phát triển và phát triển bền vững là mục tiêu hướng tới, là xu hướng chủ đạo của mọi quốc gia, dân tộc, là vấn đề mà các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chiến lược, các chính phủ đặc biệt quan tâm. Nó không chỉ là một quá trình, một xu hướng chính trị trong xã hội đương đại, mà còn là một nhu cầu khách quan của mọi quốc gia, dân tộc hi...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Liên minh quân sự giữa Pháp với Tây Ban Nha trong cuộc chiến tại Đà Nẵng (1858 -1860)Liên minh quân sự giữa Pháp với Tây Ban Nha trong cuộc chiến tại Đà Nẵng (1858 -1860)

  Tóm tắt: Viện cớ triều đình nhà Nguyễn cấm đạo Thiên Chúa, giết hại nhiều giáo sĩ, giáo dân, trong đó có một giáo sĩ người Tây Ban Nha, Pháp đã liên minh với Tây Ban Nha gấp rút chuẩn bị lực lượng, vũ khí tấn công xâm lược Việt Nam với sứ mệnh “khai hóa”, “cứu đạo”, mở ra cuộc chiến tranh Mậu Ngọ. Đà Nẵng là địa phương đầu tiên trong cả...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Thể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở Việt Nam: Quan niệm và yêu cầu đặt raThể chế, cơ chế đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật ở Việt Nam: Quan niệm và yêu cầu đặt ra

  Tóm tắt: Đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và của toàn xã hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần phải xây dựng được thể chế, cơ chế đấu tranh hiệu quả, để các cá nhân, tổ chức và t...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Mô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam về xây dựng Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụMô hình Chính phủ phục vụ của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam về xây dựng Chính phủ kiến tạo, vì nhân dân phục vụ

  Tóm tắt: Cùng với sự phát triển về kinh tế và các lĩnh vực trong đời sống xã hội, chính phủ với bộ máy, chức năng, vai trò của mình cũng cần luôn thay đổi, điều chỉnh để phù hợp với tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Thời gian gần đây, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần đề cập đến việc xây dựng một Chính phủ kiến tạo, vì nhân...

  pdf27 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Tolerance in political ideology of Ho Chi Minh and its present valueTolerance in political ideology of Ho Chi Minh and its present value

  Abstract During the process of leading the war for national independence and progress to socialism, Ho Chi Minh inevitably became a political strategist, who united the whole nation, built and constructed the country. As an authentic humanist, Ho Chi Minh's humanist ideology permeates in all his ideologies, including political ideology and crea...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng chính trị của IslamTư tưởng chính trị của Islam

  Tóm tắt: Islam giáo là tôn giáo lớn thứ hai trên thế giới và đang có tốc độ phát triển số lượng tín đồ mạnh mẽ trên khắp năm châu lục. Trong bối cảnh ấy, Islam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực chính trị. Không thể phủ nhận rằng những sự kiện xảy ra gần đây cho thấy tầm ảnh hưởng của các tư tưởng chính...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Định hướng giá trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay - Lý luận và thực tiễnĐịnh hướng giá trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở nước ta hiện nay - Lý luận và thực tiễn

  Tóm tắt: Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới, việc xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có chất lượng là vấn đề quan trọng và cấp thiết. Việc xây dựng đội ngũ CBCCVC đòi hỏi một quá trình và cần có định hướng giá trị đúng đắn, bởi định hướng giá trị sẽ tạo nên nền tảng gắn kết sức mạnh của một nề...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0