• Developing students’ creativite competency through the innovation in teaching methodologyDeveloping students’ creativite competency through the innovation in teaching methodology

  Abstract. The paper introduces measures for the development of students’ creativity through the innovation in teaching methodology. Then, it presents the procedures for instructing students to approach their creativity and apply it to the reality. Teaching toward the development of students’ creativity capacity is based on the theory of activiti...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Mô hình quỹ tín thác trường đại học Hoa Kỳ và khả năng áp dụng tại các trường đại học Việt NamMô hình quỹ tín thác trường đại học Hoa Kỳ và khả năng áp dụng tại các trường đại học Việt Nam

  Tóm tắt: Quỹ tín thác hay quỹ quyên tặng xuất hiện đầu tiên từ đế chế La Mã nhưng chỉ thực sự thành công khi các trường đại học của Hoa Kỳ xây dựng và phát triển nó với tư duy quản trị tiên tiến. Quỹ tín thác tạo ra sự ổn định về nguồn thu và đòn bẩy cho các nguồn thu khác đáp ứng những mục tiêu dài hạn của tổ chức. Nghiên cứu hai mô hình tiêu b...

  pdf20 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Tác động của mạng xã hội facebook đến sinh viên hiện nay: Thực trạng và đề xuất chính sáchTác động của mạng xã hội facebook đến sinh viên hiện nay: Thực trạng và đề xuất chính sách

  Tóm tắt: Với sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng trực tuyến hiện nay, các mạng xã hội, đặc biệt là mạng xã hội Facebook đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống sinh viên. Bài viết này sẽ tập trung phân tích tác động của mạng xã hội Facebook đến sinh viên theo một số phương diện chính sau: tác động đến việc học tập; tác động đến việ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Đề xuất một số biện pháp rèn luyện năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học môn Kĩ thuật sốĐề xuất một số biện pháp rèn luyện năng lực sáng tạo cho sinh viên thông qua dạy học môn Kĩ thuật số

  1. Mở đầu Theo [3],[10],[11],[14], có rất nhiều định nghĩa về sáng tạo, nhưng dù định nghĩa như thế nào thì sáng tạo đều có đặc điểm chung là một quá trình hoạt động của con người nhằm tìm ra cái mới. Năng lực sáng tạo thể hiện ở khả năng giải quyết vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra, khả năng tạo ra những cái mới đáp ứng những đòi hỏi của cu...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Assessing institutional learning outcomes: Implications for Vietnam higher education institutionsAssessing institutional learning outcomes: Implications for Vietnam higher education institutions

  Abstract: Institutional learning outcomes indicate the knowledge and skills that all students regardless of disciplines from a specific university demonstrate. There are some researches about assessing learning outcomes at program level in Vietnam but no research about learning outcomes at institution level. This case study research shared exper...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Xung đột giữa quyền tác giả và quyền tự do ngôn luậnXung đột giữa quyền tác giả và quyền tự do ngôn luận

  Tóm tắt: Quyền tác giả một mặt thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, mặt khác lại hạn chế, cản trở việc thực hiện quyền này. Để bảo đảm sự hài hòa, cân bằng giữa quyền tác giả và quyền tự do ngôn luận, góp phần vào sự phát triển của một xã hội dân chủ và tôn trọng các thành quả sáng tạo, cần có cơ chế pháp lý để giải quyết sự xung đột giữa hai quyền. ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Bảo đảm các quyền dân sự, chính trị ở Việt Nam hiện nay - Một số khía cạnh lí luận, pháp lí, thực tiễnBảo đảm các quyền dân sự, chính trị ở Việt Nam hiện nay - Một số khía cạnh lí luận, pháp lí, thực tiễn

  Tóm tắt: Bài viết tập trung khái quát những vấn đề lý luận về quyền dân sự, chính trị, bảo đảm quyền dân sự, chính trị; bảo đảm các quyền dân sự, chính trị ở Việt Nam thông qua những phân tích các quy định của Hiến pháp và pháp luật, thực tiễn bảo đảm quyền dân sự, chính trị. Trên sơ sở đó bài viết đưa ra một số giải pháp góp phần bảo đảm các qu...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Models of criminal liability of artificial intelligence: From science fiction to prospect for criminal law and policy in VietnamModels of criminal liability of artificial intelligence: From science fiction to prospect for criminal law and policy in Vietnam

  Abstract: The Industrial Revolution 4.0 (4IR) reflects combination of technologies in physics, digitalisation and biology, shaping a modern world of information technology where virtual and real systems are integrated through worldwide internet connection networks. Artifical Intelligence (AI) and decision making process have seen profound change...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0

 • Policy on the implementation of the law on execution of criminal judgments - Some the oretical issuesPolicy on the implementation of the law on execution of criminal judgments - Some the oretical issues

  Abstract: Policy on the law on execution of criminal judgments is an area of criminal policy that has a tremendous role in preventing and fighting crimes as well as in actualizing the criminal liability of legal entities and natural persons committing crimes. Studying the policy on the law on execution of criminal judgments, therefore, is an urg...

  pdf19 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Legal stability from international theories and experiences: Lessons learnt for VietnamLegal stability from international theories and experiences: Lessons learnt for Vietnam

  Abstract: Stability has become one of the basic requirements for the law from both theoretical and practical perspectives, especially for developing countries where laws are often changed and reformed with large scale and intensity. Despite its importance, the stability of the law has never had a thorough analysis as well as a consensus on the c...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0