• Thực trạng niềm tin chính trị ở khu vực Trung Bộ hiện nayThực trạng niềm tin chính trị ở khu vực Trung Bộ hiện nay

  Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng phương pháp điều tra xã hội học, khảo sát thực tế, phỏng vấn các nhóm đối tượng ở các tỉnh, thành phố thuộc Trung Bộ nhằm thu thập số liệu, đánh giá thái độ của các nhóm người dân, các cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương đối với các nội dung liên quan tới niềm tin chính trị. Thông qua các thông tin, số liệu thu đ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0

 • Bối cảnh lịch sử, sự ra đời và hoạt động của chính quyển cách mạng ở vùng căn cứ địa cách mạng miền núi Khánh Hòa (1954-1975)Bối cảnh lịch sử, sự ra đời và hoạt động của chính quyển cách mạng ở vùng căn cứ địa cách mạng miền núi Khánh Hòa (1954-1975)

  Tóm tắt: Bài viết đề cập bối cảnh lịch sử, sự ra đời và và hoạt động của chính quyền cách mạng ở vùng căn cứ địa cách mạng miền núi tỉnh Khánh Hòa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sự ra đời và hoạt động của chính quyền cách mạng ở vùng căn cứ đóng vai trò quan trọng trong sự chỉ đạo, điều hành cuộc kháng chiến, huy động nhân tài, vật lự...

  pdf4 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở kinh tế cho sự cai trị chính trị của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XXCơ sở kinh tế cho sự cai trị chính trị của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

  Tóm tắt: Một sự thống trị chính trị bao giờ cũng phải dựa trên một cơ sở, nền tảng kinh tế. Không có sức mạnh kinh tế, lực lượng cầm quyền không có nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu chính trị của mình. Bài viết tập trung làm rõ cơ sở, nền tảng kinh tế cho sự cai trị chính trị của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Nâng cao hiệu quả dạy – học các môn lý luận chính trị và pháp luật ở trường Đại học Hải Phòng hiện nayNâng cao hiệu quả dạy – học các môn lý luận chính trị và pháp luật ở trường Đại học Hải Phòng hiện nay

  TÓM TẮT: Trong trường đại học, cao đẳng, các môn Lý luận chính trị và Pháp luật có vai trò quan trọng. Nó giúp người học xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, nâng cao trình độ tư duy lý luận, bản lĩnh chính trị và ý thức pháp luật cho thế hệ trẻ. Trong thời gian vừa qua, Trường Đại học Hải Phòng đã thực hiện tốt công tác giảng dạy ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Những chức năng cơ bản của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nayNhững chức năng cơ bản của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  TÓM TẮT: Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay, Nhà nước cần phải coi trọng và thực hiện tốt hơn nữa chức năng của mình. Việc thực hiện tốt chức năng sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa diễn ra thuận lợi hơn, củng cố địa vị lãnh đạo của Đảng, góp phần vào thắng lợi của...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Vấn đề cưỡng bách tòng quân trong quan hệ Anh – Mĩ từ chiến tranh giành độc lập đến hiệp ước Webster – Ashburton (1783-1842)Vấn đề cưỡng bách tòng quân trong quan hệ Anh – Mĩ từ chiến tranh giành độc lập đến hiệp ước Webster – Ashburton (1783-1842)

  TÓM TẮT Cưỡng bách tòng quân là một hiện tượng lịch sử trong quan hệ Anh – Mĩ vào cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX. Hiện tượng này đã tạo nên sự căng thẳng trong quan hệ hai nước mà đỉnh cao là vụ bê bối Chesapeake – Leopard và Cuộc chiến tranh 1812. Dựa trên các nguồn sử liệu, bài báo phân tích quá trình xuất hiện và những nỗ lực của Anh – Mĩ ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Ngoại giao văn hóa trong chính sách đối ngoại Việt NamNgoại giao văn hóa trong chính sách đối ngoại Việt Nam

  TÓM TẮT Bước vào thế kỉ XXI, ngoại giao văn hóa đóng vai trò rất quan trọng đối với chính sách đối ngoại của mỗi quốc gia trong quan hệ quốc tế. Bài viết này trình bày sự thay đổi tích cực trong chính sách đối ngoại Việt Nam với việc triển khai ngoại giao văn hóa nhằm gia tăng quyền lực mềm đối với các nước từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Việc...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Cuộc vận động Duy Tân với sự thay đổi tư duy kinh tế ở Việt Nam đầu thế kỉ XXCuộc vận động Duy Tân với sự thay đổi tư duy kinh tế ở Việt Nam đầu thế kỉ XX

  TÓM TẮT Cùng với chính sách cai trị của Pháp, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh mẽ vào Việt Nam làm biến đổi cấu trúc kinh tế – xã hội. Bên cạnh giới tư bản Pháp đang làm chủ thị trường, thương nhân là người Hoa và Ấn Độ cũng tỏ ra hết sức năng động và giữ vai trò không nhỏ. Trong khi đó, người Việt vốn chịu ảnh hưởng của tư ...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Chính sách cân bằng Việt Nam của chính quyền Nixon sau hiệp định Paris (01-6/1973)Chính sách cân bằng Việt Nam của chính quyền Nixon sau hiệp định Paris (01-6/1973)

  TÓM TẮT Được triển khai thực hiện từ tháng 01 đến tháng 6 năm 1973, chính sách “cân bằng Việt Nam” có nội dung: Hoa Kì sẽ (1) kiềm chế Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) tiến hành những hoạt động tấn công quân sự, (2) viện trợ vũ khí (trong khuôn khổ Hiệp định Paris), và (3) viện trợ kinh tế cho Việt Nam Cộng hòa (VNCH) nhằm đạt mục tiêu: Tạo r...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và ý nghĩa đối với việc giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nayTư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và ý nghĩa đối với việc giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay

  Một trong những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) để lại là tư tưởng về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, một vấn đề “rất quan trọng và rất cần thiết”. Bài viết đi sâu phân tích vai trò và mục đích, nội dung và phương pháp bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Những quan điểm này của Chủ tịc...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 20/07/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0