• Kĩ năng giao tiếp của học sinh trung học cơ sở người dân tộc TàyKĩ năng giao tiếp của học sinh trung học cơ sở người dân tộc Tày

  Tóm tắt. Giao tiếp là phương thức tồn tại của con người, là điều kiện tất yếu để hình thành nhân cách. Để giao tiếp có hiệu quả, con người cần phải có các kĩ năng giao tiếp cơ bản như: Kĩ năng tự chủ cảm xúc và hành vi; kĩ năng diễn đạt dễ hiểu, ngắn gọn, mạch lạc; kĩ năng nghe và biết lắng nghe. Đối với học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) nói chun...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Quy trình can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉQuy trình can thiệp sớm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ

  Tóm tắt. Trong giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi, những tác động can thiệp sớm giáo dục (CTSGD) phù hợp có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của trẻ rối loạn phổ tự kỉ (Autism spectrum disorders - ASDs), giúp cải thiện kết quả về nhận thức, ngôn ngữ, tương tác xã hội, hành vi., giúp trẻ sớm đến trường hòa nhập và tham gia cộng đồng. Tuy nhiên, kiến...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học Triết họcSử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học Triết học

  1. Mở đầu Thế kỉ XXI là thời đại của toàn cầu hóa và kinh tế tri thức. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam chú trọng cải cách giáo dục đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức sâu rộng, tư duy khoa học phát triển và năng lực thích ứng với sự biến đổi không ngừng của xã hội. Để đáp ứng yêu cầu đó, một trong những vấn đề hết sức thiết th...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng và tổ chức dạy học theo chủ đề môn Hóa học ở trường trung họcXây dựng và tổ chức dạy học theo chủ đề môn Hóa học ở trường trung học

  1. Mở đầu Học tập tích hợp có ưu điểm là cho phép học sinh sử dụng thời gian để vừa học kiến thức, vừa học kĩ năng. Để làm được điều này, điều quan trọng là phải có được môn phương pháp dạy học mới, làm sao tận dụng được tối ưu thời gian nhưng không làm nặng thêm nội dung dạy học. Dạy-học dựa trên các phương pháp học chủ động (active learning) ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Nghiên cứu kinh nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam về phát triển chương trình đào tạo giáo viênNghiên cứu kinh nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam về phát triển chương trình đào tạo giáo viên

  Tóm tắt. Qua việc khảo cứu và tổng hợp các chương trình đào tạo giáo viên (GV) của một số nước trên thế giới, bài viết đã chốt lại một số vấn đề sau: Thứ nhất, xu hướng chung và cấp thiết hiện nay vẫn là xác định mô hình đào tạo GV theo hướng hình thành năng lực cho người học. Thứ hai, chương trình đào tạo GV cần được thiết kế dựa trên chuẩn đầu...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Dạy học theo dự án với mô hình lớp học đảo ngược trong B-LearningDạy học theo dự án với mô hình lớp học đảo ngược trong B-Learning

  Tóm tắt. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu một trường hợp nghiên cứu về khả năng ứng dụng hình thức tổ chức dạy học theo dự án với mô hình lớp học đảo ngược trong B-learning. Các phân tích để thấy rằng hình thức dạy học dạy học dự án cùng với quan điểm dạy học hướng hành động và phương pháp dạy học phát hiện - giải quyết vấn đề cùng với m...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Đại học Thái Nguyên với xếp hạng đại học châu ÁĐại học Thái Nguyên với xếp hạng đại học châu Á

  TÓM TẮT Bài báo này trình bày một số nội dung quan trọng trong quá trình chuẩn bị đăng ký tham gia xếp hạng đại học theo tiêu chuẩn quốc tế. Dữ liệu được thu thập và xử lý từ các bài báo khoa học trong và ngoài nước, các tiêu chí đánh giá của một số tổ chức xếp hạng đại học nổi tiếng trên thế giới, và các nguồn thông tin Internet chính thống. N...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • English language teachers' beliefs and practices to promote learner autonomyEnglish language teachers' beliefs and practices to promote learner autonomy

  ABSTRACT Many researches have been examined learner autonomy in other countries in recent years. Teachers’ beliefs and practices towards learner autonomy at the tertiary level in Vietnam are, however, very marginalized and neglected. This study investigated 385 English language teachers’ perceptions and practices to promote learner autonomy usi...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0

 • Vận dụng một số lý thuyết dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thôngVận dụng một số lý thuyết dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông

  TÓM TẮT Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Do đó, cần phải thay đổi mô hình giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học ở trường phổ thông. Bài viết trình bày một số lý thuyết dạy học là nền tảng lý luận cho một số phương phá...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng toán học hóa trong dạy học môn Toán lớp 10 ở trường trung học phổ thôngSử dụng toán học hóa trong dạy học môn Toán lớp 10 ở trường trung học phổ thông

  TÓM TẮT Bài viết phân tích nội hàm của khái niệm toán học hóa và mô hình hóa, trong đó mô hình hóa được coi như là một giai đoạn của quá trình toán học hóa. Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp và phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn qua phiếu hỏi được sử dụng trong bài viết. Đối tượng tham gia khảo sát là 553 học sinh và 136 giáo viên c...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 31/07/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0