• Chất lượng giáo viên và những chính sách cải thiện chất lượng giáo viênChất lượng giáo viên và những chính sách cải thiện chất lượng giáo viên

  Tóm tắt. Bài báo nêu khái niệm “chất lượng giáo viên” với những vai trò và năng lực chuyên môn mới xét từ góc độ và cách nhìn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Sau đó, tác giả phác họa chân dung người giáo viên có năng lực với những nét đặc trưng nổi bật nhất. Phần cuối, tác giả nêu lên những chính sách vĩ mô và vi mô cần thực h...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Xác định những kỹ năng quản lí lớp học cần hình thành cho sinh viên sư phạmXác định những kỹ năng quản lí lớp học cần hình thành cho sinh viên sư phạm

  Tóm tắt. Quản lí lớp học là tác động có mục đích đến tập thể học sinh, đưa tập thể học sinh từ trạng thái hiện có tiến đến một trạng thái mới có chất lượng hơn. Quản lý lớp học có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Theo nghĩa hẹp, quản lí lớp học trong một giờ lên lớp; theo nghĩa rộnglà quản lí một tập thể lớp trong một học kỳ, một năm họ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Về phong cách dạy của giáo viên môn chuyên trường THPT chuyênVề phong cách dạy của giáo viên môn chuyên trường THPT chuyên

  Tóm tắt. Phong cách dạy học của giáo viên môn chuyên trường chuyên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy học ở trường THPT chuyên. Các kết quả về mặt nghiên cứu lí luận và thực tiễn cho thấy rằng cả giáo viên và học sinh chuyên đều nhất trí cao về những biểu hiện cần thiết của phong cách dân chủ trong dạy học của giáo viên môn chuyên. Tuy nhiê...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Biểu hiện khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của học sinh tiểu họcBiểu hiện khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của học sinh tiểu học

  Tóm tắt. Bài báo nêu lên thực trạng biểu hiện khó khăn tâm lý trong học tập của học sinh Tiểu học hiện nay. Khó khăn tâm lý ở học sinh Tiểu học trong hoạt động học tập biểu hiện ở nhiều khía cạnh (kĩ năng học tập, khó nhớ, khó tập trung chú ý, khó khăn trong việc kiểm soát xúc cảm của bản thân, khó thích ứng với nội quy, nền nếp của nhà trường,...

  pdf11 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên trẻ và một số định hướng cải tiến chương trình đào tạo giáo viênThực trạng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của giáo viên trẻ và một số định hướng cải tiến chương trình đào tạo giáo viên

  Tóm tắt. Mục tiêu đào tạo của trường ĐHSP là đào tạo những GV tương lai ra trường có thể đáp ứng ngay được những đòi hỏi của thực tiễn giáo dục phổ thông. Và một trong những đòi hỏi hiện nay là phải đáp ứng được các tiêu chuẩn nghề nghiệp GV mà Bộ GD&ĐT đã ban hành. Tuy nhiên, từ thực tế điều tra của chúng tôi cho thấy không phải tất cả các GV ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Ứng dụng của tâm lý học thần kinh vào phát hiện các nguyên nhân gây khó khăn trong học tập cho học sinh tiểu họcỨng dụng của tâm lý học thần kinh vào phát hiện các nguyên nhân gây khó khăn trong học tập cho học sinh tiểu học

  Tóm tắt. Nhiệm vụ dạy học để nâng cao chất lượng trong các nhà trường tiểu học là một trong các vấn đề hàng đầu, muôn thuở. Song, trong thực tế, giáo viên trong các nhà trường tiểu học hiện nay, khi giảng dạy đều gặp phải một số học sinh «khó khăn» học tập, tiếp thu bài, thậm chí không học được theo chương trình với các bạn cùng lớp. Nếu những ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Các tổ chất cần có của sinh viên sư phạmCác tổ chất cần có của sinh viên sư phạm

  Tóm tắt. Bài viết đề cập đến sự cần thiết phải xác định các tố chất cần có của SV sư phạm tương lai để có thể tuyển chọn được những sinh viên thực sự phù hợp với nghề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV trong tương lai. Trên cơ sở trình bày và phân tích quan niệm về tố chất, đặc điểm và yêu cầu của nghề GV hiện nay. . . đã xác định những tố chấ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bản chất của việc đánh giá giáo viên trung học theo chuẩn nghề nghiệpBản chất của việc đánh giá giáo viên trung học theo chuẩn nghề nghiệp

  Tóm tắt. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên có giá trị như là “thước đo” năng lực hành nghề của GV. Một trong những mục đích đánh giá GV theo chuẩn là thúc đẩy việc bồi dưỡng phát triển năng lực đó. Để phát triển nghề nghiệp thì hoạt động tự đánh giá của giáo viên theo chuẩn là quan trọng nhất vì kết quả đánh giá là chính xác, thiết thực nhất cho mỗi ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Các giải pháp nâng cao năng lực của hệ thống cơ sở đào tạo giáo viênCác giải pháp nâng cao năng lực của hệ thống cơ sở đào tạo giáo viên

  Tóm tắt. Năng lực hệ thống cơ sở đào tạo giáo viên là những phẩm chất, khả năng được tạo ra do sự tác động qua lại giữa các thành tố (các cơ sở đào tạo giáo viên) của hệ thống để có thể thực hiện chức năng đào tạo, tư vấn và tổ chức các hoạt động đáp ứng yêu cầu chung của ngành giáo dục và các cơ sở đào tạo giáo viên, nhằm nâng cao chất lượng đ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Thực trạng chỉ số giáo dục trong HDI tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1999-2009Thực trạng chỉ số giáo dục trong HDI tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1999-2009

  Tóm tắt. Chỉ số HDI và chỉ số giáo dục trong HDI tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1999-2009 đang trong xu thế tăng dần, trong đó các chỉ số giáo dục tăng nhanh nhất. Trong các chỉ số thành phần của HDI, chỉ số giáo dục được xếp hạng cao trong cả nước, được coi như đòn bẩy cho hai chỉ số còn lại, là thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên. Thái Nguyên là một tỉ...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Ngày: 29/07/2021 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0