24 Kế sách trên thương trường

Kế 1 : Thả Bóng Bắt Mồi Dù ng một hình ả nh như người ta mong đợi hoặc không mong đợi để đạt được một điều lợi cụ thể (đối kế thả mồi bắt bó ng). CHIẾU HÌNH Ả NH GÂ Y Ấ N TƯỢNG MẠNH TẠO HÌNH Ả NH THÍCH HỢP NHƯ NGƯỜI TA MONG ĐỢI ĐỊNH GIÁ CAO ĐỂ LẤ Y GIÁ CAO DÙ NG GIÁ THẤP ĐỂ LẤY GIÁ CAO TẠO CẢ M GIÁC THẦ N BÍ DÙ NG GIẢ LẤ Y THẬ T : Tào Tháo dẫn quân đi đến Uyển Thành bị thiếu nước bèn nói “ta từng qua vùng này, phí trước có rừngmơ lớn, đi nhanh đến đó không có nước cũng có mơ”

pdf4 trang | Chia sẻ: franklove | Lượt xem: 2084 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 24 Kế sách trên thương trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên