4 Đề thi kết thúc học kỳ II môn Cơ lí thuyết (Lần 01) - Năm học 2019-2020 - Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Đề 1 Câu 1. Hãy xác định lực phân bố song song cùng chiều (dạng phân bố đều và tam giác) qua biểu đồ và cường độ phân bố. Câu 2. Hãy nêu các điều kiện để hệ lực cân bằng và các bước giải bài toán cân bằng của hệ lực phẳng Câu 3. Lấy 03 ví dụ minh họa kèm lời giải chi tiết về bài toán cân bằng của hệ lực phẳng

doc6 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 4 Đề thi kết thúc học kỳ II môn Cơ lí thuyết (Lần 01) - Năm học 2019-2020 - Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Lần: 01 Học kỳ: II Năm học: 2019-2020 Trình độ: Đại học. Hệ đào tạo: Chính quy Học phần: Cơ lí thuyết Đề 1 Câu 1. Hãy xác định lực phân bố song song cùng chiều (dạng phân bố đều và tam giác) qua biểu đồ và cường độ phân bố. Câu 2. Hãy nêu các điều kiện để hệ lực cân bằng và các bước giải bài toán cân bằng của hệ lực phẳng Câu 3. Lấy 03 ví dụ minh họa kèm lời giải chi tiết về bài toán cân bằng của hệ lực phẳng -------------Hết------------- Lưu ý: SV làm và nộp bài cho GV trên istudy (nếu dung lượng < 8Mb), hoặc nộp trên MS Teams. Bài nộp dưới dạng file đánh máy hoặc viết tay. Thông tin của SV phải đầy đủ họ tên, mã SV, lớp học. Hạn nộp bài: trước ngày 17/04/2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Lần: 01 Học kỳ: II Năm học: 2019-2020 Trình độ: Đại học. Hệ đào tạo: Chính quy Học phần: Cơ lí thuyết Đề 2 Câu 1. Hãy phát biểu các tiên đề tĩnh học và vẽ hình minh họa (nếu có) Câu 2. Hãy nêu các điều kiện để hệ lực cân bằng và các bước giải bài toán cân bằng của hệ lực phẳng Câu 3. Lấy 03 ví dụ minh họa kèm lời giải chi tiết về bài toán cân bằng của hệ lực phẳng -------------Hết------------- Lưu ý: SV làm và nộp bài cho GV trên istudy (nếu dung lượng < 8Mb), hoặc nộp trên MS Teams. Bài nộp dưới dạng file đánh máy hoặc viết tay. Thông tin của SV phải đầy đủ họ tên, mã SV, lớp học. Hạn nộp bài: trước ngày 17/04/2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Lần: 01 Học kỳ: II Năm học: 2019-2020 Trình độ: Đại học. Hệ đào tạo: Chính quy Học phần: Cơ lí thuyết Đề 3 Câu 1. Hãy liệt kê một số mô hình nội lực liên kết thường gặp (tên liên kết, cấu tạo và cách biểu diễn, đặc điểm của nội lực liên kết) Câu 2. Hãy nêu các điều kiện để hệ lực cân bằng và các bước giải bài toán cân bằng của hệ lực phẳng Câu 3. Lấy 03 ví dụ minh họa kèm lời giải chi tiết về bài toán cân bằng của hệ lực phẳng -------------Hết------------- Lưu ý: SV làm và nộp bài cho GV trên istudy (nếu dung lượng < 8Mb), hoặc nộp trên MS Teams. Bài nộp dưới dạng file đánh máy hoặc viết tay. Thông tin của SV phải đầy đủ họ tên, mã SV, lớp học. Hạn nộp bài: trước ngày 17/04/2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Lần: 01 Học kỳ: II Năm học: 2019-2020 Trình độ: Đại học. Hệ đào tạo: Chính quy Học phần: Cơ lí thuyết Đề 4 Câu 1. Hãy nêu các định luật ma sát và cho một ví dụ minh họa về bài toán cân bằng có xuất hiện lực ma sát. Câu 2. Hãy nêu các điều kiện để hệ lực cân bằng và các bước giải bài toán cân bằng của hệ lực phẳng Câu 3. Lấy 03 ví dụ minh họa kèm lời giải chi tiết về bài toán cân bằng của hệ lực phẳng -------------Hết------------- Lưu ý: SV làm và nộp bài cho GV trên istudy (nếu dung lượng < 8Mb), hoặc nộp trên MS Teams. Bài nộp dưới dạng file đánh máy hoặc viết tay. Thông tin của SV phải đầy đủ họ tên, mã SV, lớp học. Hạn nộp bài: trước ngày 17/04/2020 Giám khảo 1: Giám khảo 2: Số câu đúng Điểm Số câu đúng Điểm Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2018 Trưởng Ban Giảng viên ra đề Nguyễn Thị Thanh Huyền
Tài liệu liên quan