Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

Chỉ phân tử A* mới phản ứng hiệu quả A hấp thụ năng lượng H A* Phản ứng có hai giai đoạn -Tạo A*: thuận nghịch, nhanh, Kcb =[A*] / [A] -A* sp: một chiều, chậm [A*] nhỏ, không ảnh hưởng [A] A* SP không phụ thuộc nhiệt độ

pdf11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2807 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ k T k T Phản ứng nhiệt Phản ứng xúc tác enzim 1. Các kiểu ảnh hưởng ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ k T k T Phản ứng nổ nhiệt Oxy hoá carbon 1. Các kiểu ảnh hưởng `T T k k 10 10   ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ 2. Hệ số nhiệt độ 10 = 2  4 10 . 12 101 TT n kk nTT     Hệ số Vant’hoff chỉ đúng trong một khoảng nhiệt độ nhất định 2ln T b a dT kd  ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ 3. Phương trình kinh nghiệm Phương pháp kinh nghiệm RT E c eTBk   ..  Chỉ dựa vào thực nghiệm, chưa có cơ sở lý thuyết Phương trình Vant’Hoff T B Ck ln Phương trình kinh nghieọm Arrhenius 2ln RT E dT kd A ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ 3. Phương trình Arrhenius Arrhenius áp dụng P.trình Vant’hoff về aỷnh hưởng của nhiệt độ đến cân bằng hóa học RT E A eAk   . 2 CB RT H dT Kd   ln A RT E k A ln ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ 1. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TỐC ĐỘ PƯ 1.2. Giả định Arrhenius Nhiệt độ chỉ có vai trò làm chuyển dịch cân bằng A – A*  Chỉ phân tử A* mới phản ứng hiệu quả A hấp thụ năng lượng H A*  Phản ứng có hai giai đoạn - Tạo A*: thuận nghịch, nhanh, Kcb =[A*] / [A] - A*  sp: một chiều, chậm  [A*] nhỏ, không ảnh hưởng [A]  A* SP không phụ thuộc nhiệt độ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ 1. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TỐC ĐỘ PƯ V T E* E1 E2 H A SP ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ 1. ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN TỐC ĐỘ PƯ Phương trình Arrhenius RT E A eAk   . k T A ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ 1. Phương pháp lão hoá cấp tốc Phương trình Arrhenius Làm thí nghiệm với hai nhiệt độ khác nhau T1, T2 A RT E k A ln A RT E k A RT E k A A   2 2 1 1 ln ln ) 11 (ln 122 1 TTR E k k A  ) 11 (ln 233 2 TTR E k k A  Để dự đoán tuổi thọ của thuốc A chỉ phân huỷ theo qui luật động học bậc 1, tiến hành như sau: bảo quản thuốc ở nhiệt độ 50oC và 60oC, sau 100ngày, xác định hàm lượng dược chất, cho kết quả thuốc còn 96,3% và 92,8% so với hàm lượng ban đầu Hãy tính tuổi thọ của thuốc A khi bảo quản ở 30oC (thuốc đạt tiêu chuẩn khi hàm lượng không nhỏ hơn 90% so với hàm lượng ban đầu) . (Cho: R = 8,314 J/mol.K) Ghi chú: - Bài tập chỉ xét về tiêu chuẩn hàm lượng. - Các chỉ tiêu khác của thuốc đều đạt trong quá trình bảo quản Ví dụ:
Tài liệu liên quan