Ảnh hưởng của việc đưa thông tin một chiều và hai chiều đối với việc thay đổi ý kiến về một vấn đề gây tranh cãi

Trong việc thiết kế các các chương trình định hướng quân sự, một vấn đề thường gây tranh cãi đối với những người tổ chức là: Khi đưa ra những bằng chứng ủng hộ cho quan điểm chính, liệu việc chỉ đưa ra những cơ sở ủng hộ cho quan điểm đó sẽ có hiệu quả hơn; hay đưa ra cả những quan điểm trái ngược với nó sẽ hiệu quả hơn?

pdf13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ảnh hưởng của việc đưa thông tin một chiều và hai chiều đối với việc thay đổi ý kiến về một vấn đề gây tranh cãi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Ảnh hưởng của việc đưa thông tin “một chiều” và “hai chiều” đối với việc thay đổi ý kiến về một vấn đề gây tranh cãi. Nhóm dịch: Phan Diệu Ly Trần Giang Linh Lê Ngọc Phương K46 – Xã hội học I. VẤN ĐỀ Trong việc thiết kế các các chương trình định hướng quân sự, một vấn đề thường gây tranh cãi đối với những người tổ chức là: Khi đưa ra những bằng chứng ủng hộ cho quan điểm chính, liệu việc chỉ đưa ra những cơ sở ủng hộ cho quan điểm đó sẽ có hiệu quả hơn; hay đưa ra cả những quan điểm trái ngược với nó sẽ hiệu quả hơn? Việc chỉ đưa những tranh luận ủng hộ thường được sử dụng trong những vấn đề mà phần lớn các tranh luận đều ủng hộ cho quan điểm đưa ra, việc đưa những tranh luận đối lập hay những hiểu lầm sẽ gây ra nghi ngờ cho công chúng. Nhưng theo một cách khác, việc đưa ra những tranh luận “hai chiều” có thể rất được ủng hộ trên khía cạnh về sự công bằng – đó là quyền lợi của công chúng trong việc tiếp cận các tài liệu liên quan để tự đưa ra quyết định của mình. Hơn nữa, có lý do để trông đợi rằng đối với một bộ phận công chúng có thể đã không đồng tình với quan điểm đó từ trước, vì thế việc đưa quan điểm đó ra chỉ “khơi lại” những tranh luận của họ, họ không hề chú ý tới vấn đề đưa ra là gì và lại càng khó chịu hơn khi những tranh luận theo quan điểm của họ không được đưa ra. Vì thế, theo những người ủng hộ cho tranh luận “hai chiều”, việc đưa ra những tranh luận của công chúng ngay từ đầu có thể sẽ mang lại sự tiếp nhận tốt hơn. Thực nghiệm này được tiến hành nhằm cung cấp thông tin về những ảnh hưởng liên quan của hai dạng thông tin của nội dung chương trình, trong quan hệ về sự đa dạng của các cá nhân trong việc tán thành hay không tán thành chương trình đưa ra. II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1.Hai chương trình đã sử dụng: Vào thời điểm mà thực nghiệm này được lên kế hoạch (đầu năm 1945), có những thông tin cho rằng tinh thần chiến đấu của quân đội đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những suy nghĩ quá lạc quan rằng chiến tranh sẽ kết thúc sớm. Quân đội đã ban hành một chỉ thị đối với binh lính để nhấn mạnh quan điểm về tầm quan trọng của những 2 công việc cần phải làm để đánh bại quân phát xít. Điều này đã tạo nên một vấn đề có những tranh luận ở cả hai phía, nhưng các chuyên gia quân sự cho rằng phần lớn các bằng chứng là ủng hộ cho một phía. Vì vậy vấn đề này được chọn cho thực nghiệm. Các chương trình được phát qua đài phát thanh, đơn giản là vì có thể chuẩn bị theo nhiều dạng khác nhau một cách dễ dàng. Khung cơ bản của nội dung chương trình được chuẩn bị bởi Bộ phận thực nghiệm của Chi nhánh Nghiên cứu. Tất cả các tài liệu sử dụng đều là những tài liệu chính thức của Văn phòng Thông tin Chiến tranh và Bộ chiến tranh. Bài viết và sản phẩm cuối cùng của hai chương trình được thực hiện bởi Dịch vụ Phát thanh Quân đội. Cả hai chương trình được so sánh ở đây đều có dạng phân tích bình luận về chiến tranh Thái Bình Dương. Kết luận của bình luận viên là việc kết thúc chiến tranh có thể rất khó khăn và nó có thể cần ít nhất là 2 năm sau ngày Chiến thắng ở Châu Âu. “Một chiều”. Những chủ đề chính được đưa ra trong chương trình chỉ là những tranh cãi cho rằng chiến tranh sẽ còn lâu dài (ở đây được gọi là chương trình A). Những chủ đề đó là: vấn đề khoảng cách và những khó khăn logic khác trong khối Thái Bình Dương; những nguồn tài nguyên và hàng dự trữ của Đế chế Nhật Bản; kích thước và chất lượng của quân đội Nhật mà quân đội Hoa Kì chưa bao giờ đối mặt; và sự quyết tâm của người Nhật. Chương trình này được phát sóng khoảng 15 phút. “Hai chiều”. Chương trình khác (chương trình B) được phát sóng khoảng 19 phút và đưa ra tất cả các khó khăn giống hệt chương trình trước. 4 phút thêm vào của chương trình sau được dành để nói về những tranh luận cân nhắc về mặt khác của bức tranh: những thuận lợi của Hoa Kì và những khó khăn của Nhật Bản. Chẳng hạn như: những thắng lợi và sự siêu việt của hải quân Hoa Kì; những thành tựu trước đây của Hoa Kì bất kể cuộc chiến tranh hai phía; khả năng tập trung toàn bộ lực lượng lên quân Nhật sau ngày Chiến thắng ở Châu Âu; tổn thất về tàu chiến của quân Nhật; nền sản xuất của Nhật thấp kém hơn; và những thiệt hại sắp tới về phía Nhật khi Hoa Kì mở rộng cuộc chiến trên không. Những luận điểm này được lồng vào cuối chương trình và có sự tranh luận xem nó liên quan đến những vấn đề gì. Cần phải chỉ ra rằng trong khi chương trình B đưa ra các dữ kiện về cả hai phía của câu hỏi, nó cũng không dành khoảng thời gian như nhau cho cả hai phía, cũng như không cố gắng so sánh khả năng suy nghĩ về một cuộc chiến lâu dài với khả năng chắc chắn nhất về một chiến thắng dễ dàng và một cuộc chiến ngắn. Chương trình B đưa ra những luận điểm giống hệt chương trình A, rằng tình hình sẽ rất khó khăn và cần ít nhất 2 năm. Điểm khác là chương trình B có nhắc tới những tranh luận trái ngược (chẳng hạn như về sự thuận lợi của quân Mĩ) ở những điểm liên quan. Kết quả là chương trình này cho rằng sẽ vẫn gặp khó khăn ngay cả khi xem xét đến những thuận lợi của quân Mĩ và bất lợi của quân Nhật. 2. Thiết kế thực nghiệm: Kế hoạch chung của thực nghiệm là đưa ra một “điều tra/khảo sát ý kiến” ban đầu để quyết định ý kiến của binh lính về cuộc chiến Thái Bình Dương và sau đó đo lường lại ý kiến của họ một thời gian sau khi bài nói chuyện được phát trong buổi họp định 3 hướng của họ. Theo cách này sẽ quyết định được sự thay đổi trong suy nghĩ của họ từ “trước” đến “sau”. Một nhóm đối chứng không hề nghe bài phát biểu nào cũng được điều tra để xem có bất kì sự thay đổi nào có thể xảy ra sau một thời gian hay không. Sự thay đổi này không phụ thuộc vào bài phát biểu mà có thể là nhân tố khác, chẳng hạn như tin tức từ Thái Bình Dương. a. Tính khuyết danh của các câu trả lời và tránh sự nghi ngờ của những người tham gia thực nghiệm. Việc thu thập các câu trả lời khuyết danh là rất cần thiết, cũng như việc đo lường các ảnh hưởng của chương trình mà không gặp phải sự lo ngại nào của một bộ phận binh lính về chuyện cuộc thực nghiệm đang được tiến hành. Trong khi tiến hành nghiên cứu có cảm giác rằng nếu những binh lính nghĩ các câu trả lời của họ sẽ bị nhận dạng bởi tên hay họ biết họ đang bị “điều tra”, thì họ sẽ có thể đưa ra các câu trả lời đúng cách hoặc làm sai lệch các câu trả lời hơn là đưa ra những ý kiến thực của họ về vấn đề. Trong thực nghiệm tiến hành ở đây, việc đảm bảo tính khuyết danh và giảm thiểu sự đề phòng là một điều bắt buộc trong các công cụ đo lường cũng như trong thiết kế và quản lý thực nghiệm. Sự phòng xa này dựa trên những nền tảng có sẵn chứ không hề có bằng chứng nào đáng phải nghi ngờ. b. Công cụ đo lường. Bảng hỏi sử dụng trong cuộc “điều tra” ban đầu (trước khi nghe các bài phát biểu) chủ yếu bao gồm các câu hỏi đóng và một vài câu hỏi yêu cầu người trả lời phải tự viết câu trả lời. Nội dung của các câu hỏi làm nên thang đo sẽ được nhắc đến giới thiệu kết quả của nghiên cứu. Thêm vào đó, “điều tra” ban đầu cũng yêu cầu những “nền tảng” cho việc thu thập các thông tin cá nhân về trình độ học vấn, tuổi tác v.v… và những câu hỏi “ngụy trang” (câu hỏi bẫy) - những câu hỏi không liên quan đến chủ đề của buổi định hướng. Việc thu thập thông tin cá nhân này không cần thiết cho thang đo thực nghiệm nhưng được dùng để đưa ra phạm vi của “điều tra” và ngăn sự chú ý đến những thông tin được giấu trong bài phát biểu. Điều này nhằm giúp cho điều tra có vẻ thực tế hơn, nhưng cái chính là tránh làm cho họ “nhạy cảm” với chủ đề của cuộc buổi định hướng thông qua việc quá nhấn mạnh vào nó trong điều tra. c. “Kiểm tra trước”. Một trong những bước quan trọng trong chuẩn bị bảng hỏi có thể được coi như việc “kiểm tra trước nhằm chuẩn hoá” các từ ngữ và nghĩa của các câu hỏi. Điều này bao gồm phỏng vấn trực tiếp các binh lính với các câu hỏi được hỏi bởi người phỏng vấn trong một vài trường hợp hay ng­êi ®­îc hái tù ®äc trong mét vµi tr­êng hîp kh¸c. Bằng cách này, những quan điểm trong các câu hỏi dễ bị hiểu nhầm hay các từ ngữ dễ bị hiểu sai sẽ được giải đáp, và các từ ngữ, phạm trù của câu trả lời sẽ được phát hiện một cách tự nhiên. Cùng với việc nâng cao yếu tố từ ngữ của câu hỏi, việc kiểm tra trước là một phương pháp quan trọng để quyết định ý kiến của binh lính về các chủ đề liên quan để các tranh luận và phản đối sử dụng trong các chương trình có thể thích ứng với ý kiến và thông tin của binh lính. Nhằm cung cấp thêm dữ liệu mở rộng cho mục đích trên, các cuộc phỏng vấn được tiến hành theo cách thực hiện của một bảng hỏi ban đầu với 200 binh lính. Việc sử dụng một cách rộng rãi “các câu hỏi mở” trong bảng hỏi này nhằm thu thập thông tin chi tiết liên quan đến lý do của các binh lính khi mong đợi một cuộc chiến dài hay ngắn. 4 d. Tiến hành thực hiện thực nghiệm. Có 3 yêu cầu để thực hiện thực nghiệm đúng cách: Việc giới thiệu bài phát biểu với các điều kiện thực tế, ngăn ngừa việc những binh lính tham gia nhận thấy rằng họ đang thực hiện thí nghiệm, và thu thập các câu trả lời trung thực qua bảng hỏi. Về tính thực tế khi giới thiệu bài phát biểu, bài phát biểu dành cho nhóm thực nghiệm được kết hợp với chương trình huấn luyện và được sắp xếp như là một buổi định hướng hàng tuần. Điều này không những đảm bảo tính thực tế của bài phát biểu mà còn giúp tránh việc chỉ ra rằng hiệu quả của nó đã được kiểm tra. Cuộc “điều tra” ban đầu được giới thiệu là một điều tra của Bộ Chiến tranh “để tìm hiểu các binh lính cảm thấy thế nào về các vấn đề đa dạng liên quan tới cuộc chiến”, cùng với các ví dụ được đưa ra từ các điều tra trước đó của Chi nhánh Nghiên cứu và giải thích các điều tra đó được dùng làm gì. Bảng hỏi được thực hiện bởi tất cả các binh lính trong cùng một thời điểm. Bảng hỏi được thực hiện bởi những người “đứng đầu lớp” đã được lựa chọn và đào tạo từ danh sách nhân sự làm việc tại trại. Trong khi giải thích hướng dẫn về cuộc điều tra, người đứng đầu lớp nhấn mạnh về tầm quan trọng của nó và tính khuyết danh của các câu trả lời. Không hề có bất cứ sĩ quan nào có mặt vào thời điểm đó và các binh lính được đảm bảo rằng các phiếu điều tra được gửi thẳng đến Washington, không một ai ở trại có thể đọc được những gì họ viết. e. Vấn đề khi thực hiện bảng hỏi thứ hai. Để tránh sự nghi ngờ về một “cuộc thử nghiệm” trong việc thực hiện 2 điều tra trong một thời gian ngắn, bảng hỏi thứ 2 khác bảng hỏi thứ nhất cả về dạng thức cũng như mục đích được thông báo. Do đó, cuộc điều tra thứ nhất được đưa ra như một “cuộc điều tra” chung của Bộ Chiến Tranh, còn cuộc điều tra thứ 2 được đưa ra trong buổi họp mặt định hướng để “tìm hiểu binh lính nghĩ gì về các bài phát biểu” (hay trong nhóm đối chứng là: “ họ nghĩ gì về các buổi họp định hướng”) “Cuộc điều tra” ban đầu được tiến hành đối với 8 tiểu đoàn trong tuần đầu tiên của tháng Tư năm 1945. Tuần tiếp theo là 8 trung đội được chọn ngẫu nhiên từ 8 đại đội để nghe chương trình A (chỉ đưa thông tin 1 chiều). Một nhóm khác gồm 8 trung đội có cách chọn tương tự, nghe chương trình B (đưa thông tin 2 chiều). Ngay sau khi nghe các chương trình, các binh lính đã điền vào bảng hỏi thứ hai, có vẻ là vì mục đích muốn cho những người làm chương trình biết họ nghĩ gì về các chương trình đó.Trong bảng hỏi thứ hai này, cùng với các câu hỏi phù hợp, còn có các câu hỏi đã xuất hiện trong cuộc điều tra lần trước hỏi binh lính về sự đánh giá cá nhân của họ về cuộc chiến Thái Bình Dương. Một nhóm thứ ba, gồm 8 trung đội đóng vai trò làm nhóm đối chứng, không hề nghe chương trình nào. Họ cũng điền các bảng hỏi giống như trong buổi họp mặt định hướng, ngoài các câu hỏi giống như trên về cuộc chiến Thái Bình Dương, còn có các câu hỏi xem họ nghĩ gì về các buổi họp định hướng và họ muốn trong tương lai, các buổi họp đó sẽ như thế nào. Đối với nhóm đối chứng, các câu hỏi sau – thay cho các câu hỏi về các bài phát biểu - được giới thiệu là “mục đích” chính của bảng hỏi. Trong khi có 24 trung đội tham gia vào cuộc thử nghiệm này, chỉ có khoảng 70% tham gia vào điều tra ban đầu và vào các buổi họp mặt định hướng. Sự “co lại” này tương đối lớn là do số người tham gia cả 2 lần, và mẫu chọn tham gia phân tích “trước – sau” nhỏ ( tổng cộng 625 binh lính, trong đó có 214 người trong nhóm thử nghiệm và 5 197 người trong nhóm đối chứng). Nhìn qua bức tranh toàn cảnh về sự thay đổi nhanh chóng ở khu vực Thái Bình Dương thì nên cân nhắc thực hiện thử nghiệm này ở một trại khác nữa. III.KẾT QUẢ: Những kết quả dưới đây dựa trên sự phân tích các câu trả lời của những binh lính mà điều tra ban đầu phù hợp với bảng hỏi đưa ra trong các buổi họp đinh hướng. Vì tất cả các bảng hỏi đều mang tính khuyết danh, nên các bảng hỏi “trước” và “sau” của cùng các cá nhân có thể đều được dựa trên các câu trả lời từ các câu hỏi cơ sở như là số năm học ở trường, ngày sinh… 1. Nh÷ng ¶nh h­ëng tíi ý kiÕn cña nh÷ng binh lÝnh cã ®¸nh gi¸ ban ®Çu vÒ cuéc chiÕn tranh dµi vµ nh÷ng binh lÝnh cã ®¸nh gi¸ ban ®Çu vÒ cuéc chiÕn tranh ng¾n. C©u hái chÝnh ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ nh÷ng hiÖu qu¶ cña 2 cuéc ®iÒu tra, ®­a ra víi môc ®Ých tr­ng cÇu kh¶ n¨ng dù ®o¸n tèt nhÊt cña mäi ng­êi vÒ ®é ®µi cã thÓ cña cuéc chiÕn tranh TBD sau ngµy chiÕn th¾ng qu©n §øc ë ch©u Âu . Nh÷ng kÕt qu¶ thu ®­îc tõ c©u hái nµy ®­îc s¾p xÕp theo nh÷ng thay ®æi trong c¸ch ®¸nh gi¸ giíi h¹n thêi gian cã thÓ cña cuéc chiÕn tranh TBD. Mét thay ®æi ®­îc x¸c ®Þnh theo ®é chªnh lµ nöa n¨m hoÆc nhiÒu h¬n gi÷a ®¸nh gi¸ cña cïng mét binh lÝnh tr­íc vµ sau khi nghe ch­¬ng tr×nh. Nh÷ng kÕt qu¶ ®­îc ph©n tÝch d­íi d¹ng "chuçi ¶nh h­ëng". Mét sè binh lÝnh ®· ®æi sang mét sù ®¸nh gi¸ dµi h¬n vÒ chiÕn tranh vµ mét sè kh¸c l¹i chuyÓn sang ®¸nh gi¸ ng¾n h¬n; "Chuçi c¸c thay ®æi” ®èi víi mét nhãm ®­îc tÝnh b»ng tû lÖ sè ng­êi thay ®æi thµnh ®¸nh gi¸ dµi h¬n trõ ®i sè ng­êi thay ®æi thµnh ®¸nh gi¸ ng¾n h¬n. Tuy nhiªn, mét sè thay ®æi trong mçi chiÒu h­íng nµy còng x¶y ra trong sè nh÷ng binh lÝnh thuéc nhãm ®èi chøng (nh÷ng ng­êi kh«ng nghe ch­¬ng tr×nh). Nh÷ng thay ®æi sau nµy ®­îc quy cho tÝnh thiÕu x¸c thùc cña b¶ng hái vµ còng do sù thËt r»ng trong suèt thêi h¹n mét tuÇn tr­íc vµ sau khi tr¾c nghiÖm, tin tøc chiÕn tranh vµ nh÷ng gi¶i thÝch kh¸c nhau vÒ tin tøc nµy cã thÓ ¶nh h­ëng nhÊt ®Þnh tíi ý kiÕn cña nh÷ng ng­êi ®­îc ®iÒu tra. V× thÕ, ®Ó thu ®­îc chuçi ¶nh h­ëng cña ch­¬ng tr×nh ®Õn nhãm ®­îc ®iÒu tra, chuçi thay ®æi trong sè nh÷ng ng­êi nghe ch­¬ng tr×nh ph¶i lo¹i trõ ®i chuçi thay ®æi x¶y ra trong sè nh÷ng ng­êi trong nhãm ®èi chøng. Nh­ ®· ®­îc ®Ò cËp phÇn tr­íc, viÖc chØ ®­a ra th«ng tin mét chiÒu vÒ mét chñ ®Ò g©y ra nh÷ng bÊt lîi cho c¸c c¸ nh©n ph¶n ®èi quan ®iÓm ®­îc ®­a ra. Do vËy, c¸c kÕt qu¶ sÏ ®­îc ph©n tÝch mét c¸ch ®éc lËp gi÷a nh÷ng binh lÝnh ban ®Çu ñng hé vµ ban ®Çu kh«ng ñng hé quan ®iÓm mµ c¸c ch­¬ng tr×nh ®· ®­a ra. C¬ së ®Ó ph©n biÖt hai nhãm nµy lµ: liÖu ®¸nh gi¸ ban ®Çu cña hä vÒ ®é dµi cña cuéc chiÕn tranh lµ Ýt h¬n hai n¨m, hai n¨m hay trªn hai n¨m. §¸nh gi¸ hai n¨m ®­îc cho lµ tiªu chuÈn ban ®Çu bëi v× ®©y lµ møc ®¸nh gi¸ tèi thiÓu ®­îc ®­a ra bëi ph¸t thanh viªn trong c¸c ch­¬ng tr×nh ghi ©m, vµ do ®ã sÏ dÔ dµng h¬n cho viÖc ph©n biÖt gi÷a nh÷ng ng­êi ñng hé vµ nh÷ng ng­êi kh«ng ®ång ý víi quan ®iÓm cña ph¸t thanh viªn. Chuçi c¸c ¶nh h­ëng cña hai c¸ch tr×nh bµy tµi liÖu ®Þnh h­íng ®­îc chØ ra d­íi ®©y cho hai tiÓu nhãm binh lÝnh nµy: nh÷ng ng­êi ban ®Çu ®¸nh gi¸ chiÕn tranh kÐo dµi 6 hai hoÆc nhiÒu h¬n hai n¨m (nhãm ñng hé) vµ nh÷ng ng­êi ban ®Çu ®¸nh gi¸ chiÕn tranh kÐo dµi d­íi hai n¨m (nhãm ph¶n ®èi). S¬ ®å d­íi ®©y chØ ra r»ng chuçi nh÷ng ¶nh h­ëng kh¸c nhau ®èi víi hai c¸ch ®­a ra tµi liÖu/th«ng tin ®Þnh h­íng lµ phô thuéc vµo quan ®iÓm ban ®Çu cña ng­êi nghe. Ch­¬ng tr×nh chØ ®­a ra mét chiÒu (ch­¬ng tr×nh A) cã hiÖu qu¶ h¬n ®èi víi nh÷ng ng­êi ban ®Çu ñng hé quan ®iÓm nµy, tøc lµ nh÷ng ng­êi ®ång ý víi quan ®iÓm cña ch­¬ng tr×nh cho r»ng chiÕn tranh sÏ kÐo dµi Ýt nhÊt hai n¨m (nhãm ñng hé). MÆt kh¸c, ch­¬ng tr×nh ®­a thªm vµo nh÷ng thuËn lîi bªn c¹nh nh÷ng khã kh¨n cña Hoa Kú (ch­¬ng tr×nh B) th× hiÖu qu¶ h¬n ®èi víi nh÷ng ng­êi ban ®Çu ph¶n ®èi, tøc lµ nh÷ng ng­êi mong ®îi cuéc chiÕn tranh Ýt h¬n hai n¨m (nhãm ph¶n ®èi). Trong mÉu thu ®­îc, d­êng nh­ cø cã kho¶ng ba ng­êi ñng hé th× cã mét ng­êi ph¶n ®èi, v× vËy chuçi ¶nh h­ëng toµn thÓ tíi tæng c¸c nhãm gÇn nh­ gièng nhau ®èi víi c¶ hai ch­¬ng tr×nh. Chuçi ¶nh h­ëng cña ch­¬ng tr×nh A vµ ch­¬ng tr×nh B tíi nh÷ng binh lÝnh ban ®Çu ñng hé vµ nh÷ng binh lÝnh ban ®Çu ph¶n ®èi: Trong sè nh÷ng binh lÝnh cã ®¸nh gi¸ ban ®Çu lµ “ph¶n ®èi” (®¸nh gi¸ chiÕn tranh ng¾n) % binh lÝnh thay ®æi thµnh ®¸nh gi¸ dµi h¬n ch­¬ng tr×nh A (chØ mét chiÒu) .. 36% ch­¬ng tr×nh B (c¶ hai chiÒu) .. 48% §é chªnh (B-A) . 12% Trong sè nh÷ng binh lÝnh cã ®¸nh gi¸ ban ®Çu lµ “ñng hé” (®¸nh gi¸ chiÕn tranh dµi) %binh lÝnh thay ®æi thµnh ®¸nh gi¸ ng¾n h¬n Ch­¬ng tr×nh A (mét chiÒu) .. 52% Ch­¬ng tr×nh B (hai chiÒu) 23% §é chªnh (B-A) ... -29% 2. Những ảnh h­ëng tíi ý kiÕn cña nh÷ng binh lÝnh cã sè n¨m häc ë tr­êng kh¸c nhau: Khi nh÷ng kÕt qu¶ ®­îc ph©n tÝch theo sè n¨m häc ë tr­êng, ng­êi ta nhËn thÊy r»ng ch­¬ng tr×nh hai chiÒu (ch­¬ng tr×nh B) hiÖu qu¶ h¬n víi nh÷ng binh lÝnh cã häc vÊn cao h¬n cßn ch­¬ng tr×nh chØ ®­a ra mét chiÒu (ch­¬ng tr×nh A) l¹i hiÖu qu¶ h¬n ®èi víi nh÷ng binh lÝnh cã häc vÊn thÊp h¬n. KÕt qu¶ ®­îc chØ ra d­íi d¹ng so s¸nh ¶nh h­ëng tíi binh lÝnh khi ch­a tèt nghiÖp trung häc víi nh÷ng ¶nh h­ëng tíi nh÷ng ng­êi ®· tèt nghiÖp. (Nhãm "kh«ng tèt nghiÖp" bao gåm nh÷ng ng­êi chØ häc trong tr­êng trung häc céng víi nh÷ng ng­êi cã häc trung häc nh­ng kh«ng hoµn thµnh; nhãm "tèt 7 nghiÖp trung häc" bao gåm tÊt c¶ nh÷ng ng­êi tèt nghiÖp trung häc, mµ kh«ng quan t©m tíi viÖc liÖu hä cã tiÕp tôc vµo ®¹i häc hay kh«ng). Sù ph©n tÝch theo häc vÊn chia mÉu thµnh hai phÇn xÊp xØ b»ng nhau. KÕt qu¶ cho thÊy ch­¬ng tr×nh hai chiÒu Ýt hiÖu qu¶ h¬n víi nh÷ng ng­êi ch­a tèt nghiÖp nh­ng l¹i hiÖu qu¶ h¬n ®èi víi nh÷ng ng­êi ®· tèt nghiÖp trung häc. Chuçi ¶nh h­ëng cña ch­¬ng tr×nh A vµ ch­¬ng tr×nh B ®èi víi nh÷ng binh lÝnh cã nÒn t¶ng gi¸o dôc kh¸c nhau: Trong sè nh÷ng binh bÝnh kh«ng tèt nghiÖp trung häc: % binh lÝnh thay ®æi thµnh ®¸nh gi¸ dµi h¬n ch­¬ng tr×nh A (chØ mét chiÒu).. 46% ch­¬ng tr×nh B (c¶ hai chiÒu) . 31% §é chªnh (B-A) .-15% Trong sè nh÷ng binh lÝnh ®· tèt nghiÖp trung häc: % binh lÝnh thay ®æi thµnh ®¸nh gi¸ dµi h¬n ch­¬ng tr×nh A (chØ mét chiÒu).. 35% ch­¬ng tr×nh B (c¶ hai chiÒu) .49% §é chªnh (B-A) .14% 3. Nh÷ng ¶nh h­ëng khi quan tâm đến gi¸o dôc vµ nh÷ng ®¸nh gi¸ ban ®Çu Nh÷ng ¶nh h­ëng kh¸c nhau ®­îc chØ ra phÇn trªn lµ cho tiÓu nhãm ®­îc chia theo tr×nh ®é häc vÊn, mµ kh«ng quan t©m tíi nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a nh÷ng binh lÝnh ban ®Çu ñng hé vµ ph¶n ®èi quan ®iÓm mµ ch­¬ng tr×nh ®­a ra. Ph©n tÝch dùa trªn nh÷ng ¶nh h­ëng cña viÖc ph©n nhãm theo tr×nh ®é häc vÊn. Tuy nhiªn, viÖc chia tæng thÓ binh lÝnh thµnh 8 nhãm nhá, mét vµi trong sè ®ã rÊt nhá vµ do ®ã khã tr¸nh khái sai sè chän mÉu lín. Nªn ghi nhí thực tế ny trong viÖc diÔn gi¶i c¸c chuçi ¶nh h­ëng trong b¶ng ë trang sau. Cã thÓ nhËn thÊy r»ng cã mét chuçi ¶nh h­ëng ngµy cµng t¨ng ®èi víi ch­¬ng tr×nh hai chiÒu trong tÊt c¶ c¸c nhãm nhá ngo¹i trõ nhãm kh«ng tèt nghiÖp, nh÷ng ng­êi ban ®Çu cho r»ng chiÕn tranh kÐo dµi hai hoÆc trªn hai n¨m. Nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn, kÕt qu¶ rÊt lµ kh«ng æn ®Þnh bëi nh÷ng mÉu nhá trong c¸c tiÓu nhãm. §©y lµ mét thùc tÕ c¸ biÖt cña c¸c tiÓu nhãm víi ®¸nh gi¸ ban ®Çu lµ hai hay trªn hai n¨m v× theo ®iÒu tra so bé, cø bèn ng­êi th× cã mét ng­êi pháng ®o¸n chiÕn tranh kÐo dµi hai hay trªn hai n¨m. Tuy nhiªn, sù kh¸c biÖt gi÷a nh÷ng kÕt qu¶ cña hai lo¹i ch­¬ng tr×nh lµ lín ®èi víi nh÷ng ng­êi kh«ng tèt nghiÖp mµ ban ®Çu
Tài liệu liên quan