Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Khí quyển là lớp không khí bao quanh Trái Đất, luôn chịu ảnh hưởng của Vũ Trụ, trước hết là Mặt Trời. - Có vai trò quan trọng đối với sinh vật, là lớp vỏ bảo vệ Trái Đất

ppt28 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1928 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 11. Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ KHÁM PHÁ ĐỊA LÝ LỚP 10 Soạn giảng: Đào Minh Huệ 12/2010 HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Click to add Title Khí quyển Click to add Title Cấu trúc của khí quyển Click to add Title Các khối khí Click to add Title Frơng Bài 11. KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I 2 1 3 HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Click to add Title Sự phân bố nhiệt độ khơng khí trên Trái Đất Click to add Title Bức xạ và nhiệt độ khơng khí Click to add Title Sự phân bố nhiệt độ kk trên TĐ Bài 11. KHÍ QUYỂN SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT II 2 1 3 HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ I. KHÍ QUYỂN HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ THÀNH PHẦN CỦA KHƠNG KHÍ HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 1. Cấu trúc của khí quyển HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Dựa vào nội dung mục 1 và hình 11.1 SGK, các nhĩm thảo luận, hồn thành phiếu học tập 1. Cấu trúc của khí quyển HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 1. Cấu trúc của khí quyển HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 2. Các khối khí HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ QUAN SÁT SƠ ĐỒ, KẾT HỢP SGK HÃY CHO BIẾT MỖI BÁN CẦU CĨ MẤY KHỐI KHÍ? KÍ HIỆU, TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG? 2. Các khối khí HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 2. Các khối khí HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 2. Các khối khí HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Là mặt tiếp xúc giữa hai khối khí có nguồn gốc, tính chất khác nhau Trên mỗi bán cầu có 2 frong cơ bản : frong địa cực (FA) và frong ôn đới (FP) Dải hội tụ nhiệt đới là nơi tiếp xúc của các khối khí xích đạo ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu 3. Frơng HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Hoạt động của Frơng và các khối khí 3. Frơng 3. Frơng II. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHƠNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 1. Bức xạ và nhiệt độ khơng khí Bức xạ là dịng vật chất và năng lượng của Mặt Trời tới Trái Đất 2.Sự phân bố nhiệt độ khơng khí trên Trái Đất HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ a. Phân bố theo vĩ độ địa lý Nhiệt độ trung bình năm của khơng khí a. Phân bố theo vĩ độ địa lý HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ b. Phân bố theo lục địa và đại dương HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ c. Phân bố theo địa hình HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ CỦNG CỐ HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Chọn đáp án đúng Các khối khí được hình thành ở : a) Tầng đối lưu b) Tầng bình lưu c) Tầng giữa d) Tầng ion HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Chất khí chiếm tỷ lệ cao nhất trong thành phần của khơng khí là : a) Khí Nitơ b) Khí Oxy c) Khí Hidro d) Các khí khác HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Sự phân chia các khối khí nĩng – lạnh - lục địa – đại dương được căn cứ vào : Hướng di chuyển của các khối khí Phạm vi ảnh hưởng của khối khí Vị trí hình thành ( vĩ độ, bề mặt đệm ) Thành phần khơng khí HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Khi các Frơng di chuyển tại một nơi sẽ gây ra: a. Mưa b. Thay đổi nhiệt độ c. Biến đổi đột ngột của thời tiết Chọn đáp án đúng nhất HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Rất tiếc bạn trả lời sai !  HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ DẶN DỊ Trả lời câu hỏi và làm bài tập trong SGK Tìm hiểu nội dung bài 14 HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Tiết học đến đây là kết thúc Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và tích cực phát biểu ! Soạn giảng: Đào Minh Huệ
Tài liệu liên quan