Bài 12: Cài đặt driver thiết bị

Định nghĩa Driver -Nguyên tắc hoạt động của Driver Các phương tiện dùng nhận dạng thông số thiết bị Các nguồn cung cấp Driver Của sổ “Device Manager“ trong Windows Các phương pháp cài đặt Driver

pdf19 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1603 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 12: Cài đặt driver thiết bị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: MH/MĐ: LẮP RÁP VÀ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH Bài 1: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN MÁY TÍNH Bài 2: LINH KIỆN CẤU THÀNH BỘ MÁY TÍNH Bài 3: BO MẠCH CHỦ VÀ HỆ THỐNG BUS Bài 4: BỘ NHỚ CHÍNH - RAM Bài 5: BỘ XỬ LÝ (CPU) VÀ NHỮNG ĐẶC TRƯNG CÔNG NGHỆ Bài 6: THIẾT BỊ LƯU TRỮ LƯU TRỮ VÀ CÁC CHUẨN GIAO TIẾP. Bài 7: BỘ NGUỒN - PSU Bài 8: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MÁY TÍNH Bài 9: HỆ THỐNG XUẤT NHẬP CƠ BẢN - BIOS Bài 10: CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH MÁY TÍNH Bài 11: CÀI ĐẶT DRIVER THIẾT BỊ Bài 12: CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG Bài 13: SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI DỮ LIỆU Bài 14: LAPTOP – NHỮNG ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN THI CUỐI MÔN TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: BÀI 12: CÀI ĐẶT DRIVER THIẾT BỊ Định nghĩa Driver - Nguyên tắc hoạt động của Driver Các phương tiện dùng nhận dạng thông số thiết bị Các nguồn cung cấp Driver Của sổ “Device Manager“ trong Windows Các phương pháp cài đặt Driver Cài đặt hoàn chỉnh tất cả các Driver thiết bị hoạt động trong môi trường Windows TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: MỤC TIÊU BÀI HỌC Hểu chính xác về Driver và hoạt động của nó trong HỆ điều hành. Thực hiện các phương pháp nhận dạng thông số thiết bị. Quản trị Driver trong Windows thông qua “Device Manager”. Tìm kiếm Driver từ nhiều nguồn khác nhau. Thực hiện được việc cài Driver bằng nhều phương pháp TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Định nghĩa – nguyên tắc hoạt động của Driver Định nghĩa Driver : TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Định nghĩa – nguyên tắc hoạt động của Driver Các nguyên tắc cài đặt Driver : TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Định nghĩa – nguyên tắc hoạt động của Driver Công cụ “Device Manager” trong Windows : TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Nhận dạng thông số thiết bị Xem trực tiếp trên thết bị : TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Nhận dạng thông số thiết bị Xem trên Manual / User Guide : TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Nhận dạng thông số thiết bị Dùng phần mềm : TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Tìm kiếm Driver thiết bị Tìm từ Driver CD kèm theo thết bị. : TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Tìm kiếm Driver thiết bị Tìm từ hãng sản xuất thiết bị. : TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Tìm kiếm Driver thiết bị Tìm từ hãng sản xuất Chip thiết bị. : TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Tìm kiếm Driver thiết bị Tìm trên các Web, Forum. : TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Các phương pháp cài Driver Cài từ “Device Manager” : TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Các phương pháp cài Driver Cài khi Windows thông báo “New Hardware found” : TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Các phương pháp cài Driver Dùng trình Setup trong bộ Driver của nhà sản xuất thiết bị. : TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Các phương pháp cài Driver Dùng phần mềm tự động nhận dạng và cài Driver. : TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: Xử lý một số sự cố thông dụng Dump khi cài driver: TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT KHOA Website: HỎI - ĐÁP
Tài liệu liên quan