Bài 19 Moment của hệ hạt

Trong bài này xét hai vấn đề liên quan đến moment của hạt. Vấn đề thứ nhất là về sự bảo toàn của moment toàn phần của hệ Vấn đề thứ hai là về việc khai triển hàm riêng của toán tử moment của hệ theo tích các hàm riêng của các toán tử moment của hai hệ con (và ngược lại).

ppt23 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1389 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 19 Moment của hệ hạt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CƠ HỌC LƯỢNG TỬ Nguyễn Văn Khiêm Bài 19 MOMENT CỦA HỆ HẠT Trong bài này xét hai vấn đề liên quan đến moment của hạt. Vấn đề thứ nhất là về sự bảo toàn của moment toàn phần của hệ Vấn đề thứ hai là về việc khai triển hàm riêng của toán tử moment của hệ theo tích các hàm riêng của các toán tử moment của hai hệ con (và ngược lại). Sự bảo toàn moment: trường hợp không có spin Ký hiệu toán tử moment của hạt thứ k trong hệ là và Khi đó, với thành phần trên trục x, ta có: Cũng như trong bài 18, ta có Chú ý rằng mỗi toán tử chỉ tác dụng lên các số hạng chứa các toạ độ Tiếp theo, dễ thấy rằng giao hoán với Bây giờ ta tính giao hoán tử của với (19.1) Ta lại có: (19.2) Do đó (19.3)