Bài 3. Cách thức xây dựng CSDL sử dụng Win/ISIS?

WinISIS cho phép bạn xác định CSDL theo các yêu cầu cụ thể của bạn. Việc hiểu rõ về 4 thành tố của một CSDL WinISIS là rất quan trọng.

ppt35 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1670 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 3. Cách thức xây dựng CSDL sử dụng Win/ISIS?, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tạo và Quản trị CSDL sử dụng CDS/ISIS Bài 3. Cách thức xây dựng CSDL sử dụng Win/ISIS? WinISIS cho phép bạn xác định CSDL theo các yêu cầu cụ thể của bạn. Việc hiểu rõ về 4 thành tố của một CSDL WinISIS là rất quan trọng. Đặt vấn đề Phạm vi Bốn thành tố của một CSDL WinISIS là gì? Cách thức xác định Bảng xác định trường (FDT) trong CSDL của bạn Cách thức tạo Bảng kê (FMT), bảng chọn trường (FST) và định dạng hiển thị (PFT) CSDL của bạn Cách thức sửa đổi FDT, FMT, FST và PFT Cách thức tạo các Bảng FMT và PFT bổ sung Bài 3 sẽ trả lời các câu hỏi sau: Kết quả dự kiến Nhận dạng được 4 thành tố của một CSDL WinISIS Xác định FDT trong CSDL của bạn Tạo được FMT, FST và PFT Hiệu chỉnh và sửa đổi FDT, FMT, FST và PFT Tạo các FMT & PFT bổ sung Tạo và sửa đổi một CSDL của thư viện Kết thúc bài học bạn sẽ có thể : Các thành phần của một CSDL WinISIS Để tạo một CSDL sử dụng WinISIS phải xác định những thành tố sau đây: Bảng xác định trường (FDT) (Các) Bảng kê nhập dữ liệu (FMT) (Các) Định dạng hiển thị (PFT) (Các) Bảng chọn trường (FST) Cách thức tạo một CSDL thư viện Khi bạn mở chương trình WinISIS bạn sẽ nhận được cửa sổ này. Tạo một CSDL mới Sau đó nhấn vào DATABASE trên thành menu rồi nhấn vào NEW hoặc Nhấn vào Tạo một CSDL mới Sau đó bạn nhận được hộp thoại này Cách thức xác định Bảng xác định trường (FDT) Sau đó bạn nhận được bảng xác định trường để bạn xác định xác trường của mình Cách thức xác định FDT? FDT gồm 6 tham biến để bạn xác định cấu trúc của biểu ghi trong CSDL của bạn Cách thức xác định FDT ? Bạn phải tuân theo 6 bước sau để xác định trường trong FDT: Bước 1 & 2 Đánh số trong trường tag Cách thức xác định FDT ? Bước 3 Nhấn vào mũi tên tại TYPE bạn sẽ nhận được menu xổ xuống Từ menu này, bạn có thể lựa chọn loại thích hợp cho trường Cách thức xác định FDT ? Bước 4, 5 & 6 Nếu trường được lập lại, nhấn vào hộp kiểm tra này Đánh kiểu hoặc trường con ở đây Cách thức xác định FDT ? Khi hoàn thành 6 bước trên, bạn sẽ nhận được một FDT với số trường đã được bạn nhập vào Cách thức tạo bảng kê (FMT)? Khi xác định FDT nhấn vào MŨI TÊN màu xanh ở phía dưới bên phải Cách thức tạo bảng kê (FMT) Sau đó bạn sẽ nhận được hộp thoại này Bạn có thể thêm trường cho bảng kê bằng cách nhấn vào nút ở giữa Cách thức tạo bảng kê (FMT) Có thể bao gồm thông báo hỗ trợ và các giá trị mặc định bằng cách nhấn vào Cách thức tạo định dạng hiển thị (PFT) Hệ thống WinISIS sẽ hỗ trợ tạo định dạng hiển thị nếu bạn nhấn vào YES trong thông báo này Khi đã hoàn thành việc tạo FMT, bạn sẽ nhận được thông báo này Cách thức tạo Định dạng hiển thị (PFT) Hệ thống cho phép lựa chọn một trong 5 định dạng ở trong hình Cách thức tạo định dạng hiển thị (PFT) Khi bạn chọn một định dạng, hệ thống sẽ tự động tạo định dạng đó Cách thức tạo bảng chọn trường (FST) Nhấn vào nút YES Thông báo này sẽ hiện ra sau khi bạn chuyển tới từ PFT Thông báo cho phép bạn lựa chọn sử dụng Hỗ trợ từ điển để tạo FST. Cách thức tạo bảng chọn trường (FST) Hộp thoại này sẽ hiện ra cho phép bạn lựa chọn các trường để lập chỉ mục Tất cả các trường đều được trình bày Lựa chọn bất kỳ trường nào bằng cách nhấn vào hộp bên cạnh Cách thức tạo bảng chọn trường (FST) Bạn phải chọn kỹ thuật để lập chỉ mục từ menu này Sau khi lựa chọn các trường lập chỉ mục nhấn vào OK Nhấn vào mũi tên ở hộp “Technique box” để chọn kỹ thuật Cách thức tạo bảng chọn trường (FST) Khi hoàn thành xong việc tạo FST và chuyển tiếp, bạn sẽ nhận được hộp thoại Cách thức mở CSDL vừa tạo Bạn sẽ nhận được thông báo này, nhấn vào YES Sau đó, bạn sẽ nhận được thông báo này thì nhấn vào OK Cách thức mở CSDL vừa tạo? Sau đó bạn sẽ nhận được hộp thoại này Lựa chọn CSDL bạn vừa tạo và mở CSDL đó CSDL mới được tạo với WinISIS MFN của biểu ghi mở Không có biểu ghi trong CSDL Phím mũi tên để di chuyển bên trong biểu ghi Cách thức sửa đổi FDT, FMT, & PFT ? Cách thức sửa đổi FDT? Nhấn vào dòng tương ứng, thành tố liên quan sẽ mở ra, thí dụ: nhấn vào Bảng xác định trường sẽ mở ra FDT Cách thức tạo các FMT bổ sung? Trong menu hiệu chỉnh, nhấn vào bảng kê nhập dữ liệu FMT sẽ mở ra như sau Cách thức tạo các FMT bổ sung? Bạn sẽ nhận được hộp thoại này Điền tên cho FMT mới ở đây Cách thức tạo các FMT bổ sung? Bạn sẽ nhận được hộp thoại này Cách thức tạo các PFT bổ sung? Trên menu EDIT nhấn vào PRINT FORMATS Bạn sẽ nhận được hộp thoại này Cách thức tạo các PFT bổ sung? Bạn nhận được thông báo này và nếu nhấn vào yes, bạn có thể làm theo các quy trình giống như trước đây Đến đây bạn có thể tự tạo CSDL của mình sử dụng WinISIS và sửa đổi CSDL đó