Bài 4 Pha dung dịch chuẩn độ ( 4 tiết)

Ống chuẩn là ống thủy tinh có chứa một lượng chính xác hóa chất tinh khiết được hàn kín. Trên ống có nhãn ghi tên ,công thức hóa chất và nồng độ DD chuẩn độ pha được.Khi pha dùng dụng cụ đục ông,chuyển hết lượng hóa chất trong ống vào bình định mức co dung tích 1000ml,thêm nược cất vừa đủ,lắc đều được DD chuẩn độ có nồng độ như đã ghi trên nhãn.

ppt8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1878 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 4 Pha dung dịch chuẩn độ ( 4 tiết), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 4 PHA DUNG DỊCH CHUẨN ĐỘ ( 4 TIẾT) MỤC TIÊU 1.Trình bày được 3 cách pha dung dịch chuẩn độ. 2.Trình bày được cách xác định hệ số hiệu chỉnh K của cán dung dịch và biết cách điều chỉnh nồng độ dung dịch. NỘI DUNG Dung dịch chuẩn độ là những DD đã biết nồng độ chính xác dùng để xác định nồng độ các DD khác. Pha dd chuẩn độ có 3 cách. 1.Dùng ống chuẩn Ống chuẩn là ống thủy tinh có chứa một lượng chính xác hóa chất tinh khiết được hàn kín. Trên ống có nhãn ghi tên ,công thức hóa chất và nồng độ DD chuẩn độ pha được.Khi pha dùng dụng cụ đục ông,chuyển hết lượng hóa chất trong ống vào bình định mức co dung tích 1000ml,thêm nược cất vừa đủ,lắc đều được DD chuẩn độ có nồng độ như đã ghi trên nhãn. 2.Dùng hóa chất tinh khiết Dùng các hóa chất tinh khiết đã được quy định ở phần “các thuốc thử” trong DĐVN. Để pha dung dịch chuẩn độ từ hóa chất tinh khiết phải tiến hành các bước sau: 2.1.Tính lượng hóa chất cần lấy để pha Áp dụng công thức: Mct: là khối lượng chất tan cần lấy (g) Cn:là nồng độ dd cần pha (N) Vdd: là thể tích dd cần pha (ml) E: là đương lượng gam chất tan 2.2. Pha dung dịch Cân chính xác lượng hóa chất đã tính trên,chuyển hết vào bình định mức,hòa tan bằng nước cất rồi thêm nước cất vừa đủ thể tích muốn pha ,lắc đều sẽ được dd chuẩn độ có nồng độ đ cần pha. 3.Pha gần đúng rồi điều chỉnh nồng độ. Để pha dd chuẩn độ từ hóa chất không tinh khiết (hoặc điều chỉnh lại nồng độ dd có thay đổi trong quá trình bảo quản) cần tiến hành các bước: 3.1.Tính lượng hóa chất cần lấy để pha Áp dụng công thức và cách tính như mục 2.1 nhưng do hóa chất không tinh khiết nên khi phải cân lượng hóa chất lớn hơn lượng tính toán. 3.2.Pha dung dịch Cân chính xác một lượng hóa chất lớn hơn lượng hóa chất đã tính,hòa tan trong bình định mức có dung tích bằng thể tích muốn pha,thêm nước cất vừa đủ, lắc đều sẽ được dd có nồng độ xấp xỉ bằng nồng độ muốn pha. 3.3.Xác định hệ số hiệu chỉnh của DD. Muốn điều chỉnh nồng độ dd vừa pha (hoặc điều chỉnh nồng độ của dd chuẩn độ có thay đổi trong quá trình bảo quản)phải xác định được hệ số hiệu chỉnh của dd (kí hiệu là K). 3.3.1. Hệ số hiệu chỉnh :là tỉ số giữa nồng độ thực của dd chuẩn độ với nồng độ lý thuyết của nó,nghĩa là hệ số hiệu chỉnh cho biết nồng độ thực lơn hơn hay nhỏ hơn nồng độ lý thuyết bao nhiêu lần Nếu gọi nồng độ thực của dd là LT và nồng độ lý thuyết của dd là NT.t ta có: 3.3.2.Xác định hệ số hiệu chỉnh K *cách 1:áp dụng với trường hợp dùng dd chuẩn độ để xác định hệ số hiệu chỉnh của dd pha ,K được tính theo công thức. K:là hệ số hiệu chỉnh của dd pha Vo: là thể tích của dd chuẩn độ(ml) V: là thể tích của dd pha (ml0 Ko: là hệ số chiệu chỉnh của dd chuẩn độ. *cách 2:áp dụng trường hợp dùng hóa chất tinh khiết để xác định hệ số hiệu chỉnh của dd pha ,k được tính theo công thức: K: là hệ số hiệu chỉnh của dd pha a: là khối lượng hóa chất tinh khiết (g) V: là thể tích của dd pha T:là độ chuẩn lí thuyết của dd hóa chất tinh khiết (g/ml) K:được làm tròn đén số thập phân thứ 4. 3.4. Điều chỉnh nồng độ DD Căn cứ vào trị số K tính được để tiến hành điều chỉnh nồng độ pha . 3.4.1. Nếu K=1,000,nghĩa là Nt =Nlt.DD chuẩn độ pha đúng không phải điều chỉnh. 3.4.2. Nếu k >1,000 ,nghĩa là nt>Nnt (dd pha có nồng độ lớn hơn nồng độ dd cần pha ),trường hơp này điều chỉnh bằng cách thêm nước. Thể tích nước cần thêm tính theo công thức: Vh2o = (K-1,000).Vđc H2o:là thể tích nước cần thêm (ml) K: là hệ số hiệu chỉnh của dd pha Vđc: là thể tích dd pha cần điều chỉnh (ml)