Bài 8. Các tiện ích khác của Win/ISIS là gì?

UNESCO đã có kinh nghiệm trong việc tạo điều kiện phát triển một số công cụ phần mềm quan trọng để xử lý thông tin. Những công cụ phần mềm này được phân phối miễn phí cho các nước đang phát triển. Mục tiêu là để tăng cường năng lực cho người dùng bằng cách cho phép họ trup cập những công nghệ quan trọng về phát triển và chia sẻ tri thức mà hầu hết là không thể chi trả. Các công cụ phần mềm vẫn tiếp tục được làm giàu, sửa đổi và cập nhật với sự hợp tác của cộng đồng các chuyên gia từ nhiều nước khác nhau.

ppt11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1710 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 8. Các tiện ích khác của Win/ISIS là gì?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tạo và quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng CDS/ISIS Bài 8. Các tiện ích khác của Win/ISIS là gì? Đặt vấn đề UNESCO đã có kinh nghiệm trong việc tạo điều kiện phát triển một số công cụ phần mềm quan trọng để xử lý thông tin. Những công cụ phần mềm này được phân phối miễn phí cho các nước đang phát triển. Mục tiêu là để tăng cường năng lực cho người dùng bằng cách cho phép họ trup cập những công nghệ quan trọng về phát triển và chia sẻ tri thức mà hầu hết là không thể chi trả. Các công cụ phần mềm vẫn tiếp tục được làm giàu, sửa đổi và cập nhật với sự hợp tác của cộng đồng các chuyên gia từ nhiều nước khác nhau. Phạm vi Các tiện ích nào có sẵn cho WinISIS Các tiện ích sử dụng với mục đích gì Tại sao bạn cần sử dụng các mục đích này Bài 8 sẽ giải thích: Kết quả dự kiến Tải các tiện ích của WinISIS Nắm được mục đích của mỗi tiện ích Hiểu được tầm quan trọng của các tiện ích này Kết thúc bài học bạn sẽ có khả năng: Các tiện ích có sẵn của WinISIS là gì? IsisMarc: Giao diện nhập dữ liệu đọc được trong Marc cho CDS/ISIS WEBLIS: Hệ thống thư viện tích hợp dựa trên Web Nhóm UNESCO CDS/ISIS đã phát triển một số tiện ích với các mục đích khác nhau. Các tiện ích này có sẵn để tải về từ site của UNESCO . www.unesco.org/isis Các tiện ích có sẵn của WinISIS là gì? Javaisis: Bộ TCP/IP client-server đa nhữ cho cơ sở dữ liệu CDS/ISIS Isisdll: Giao diện lập trình để phát triển phần mềm CDS/ISIS Các tiện ích có sẵn của WinISIS là gì? Giao diện nhập dữ liệu cơ bản cho các cơ sở dữ liệu Win/ISIS Thay thế cửa sổ nhập dữ liệu Win/ISIS chuẩn với môi trường mạnh hơn Thích ứng để quản lý các khổ mẫu kiểu MARC, như MARC21, UNIMARC IsisMarc Các tiện ích có sẵn của WinISIS là gì? Hệ thống tích hợp bao gồm: Hệ biên mục OPAC (tìm) Module cho mượn Module thống kê WEBLIS Các tiện ích có sẵn của WinISIS là gì? Giao diện người dùng là ứng dụng Java chạy trên mọi platform với Java Virtual Machine có sẵn Server cũng là ứng dụng Java nhưng nhắc lại BIREME's WWWISIS 3.x, máy tìm trên web cho CDS/ISIS Cả Client/Server có sẵn cho Windows 95, 98, NT và Windows 2000, Linux, Macintosh, Sun Solaris, HP-UX và hệ điều hành IBM-AIX JavaISIS Tại sao bạn cần sử dụng những tiện ích này? Sau khi bạn đã thành thạo trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu WinISIS bạn có thể sử dụng các tiện ích này để: Nâng cao khả năng của cơ sở dữ liệu Tích hợp các module khác nhau phù hợp với các chức năng của thư viện Đến đây bạn có thể: Sử dụng WinISIS thành thạo đối với các cơ sở dữ liệu thư viện Có khả năng sử dụng GenISIS và xuất bản cơ sở dữ liệu trên Internet/ Intranet Hiểu được tầm quan trọng của các tiện ích khác