Bài 9. Site Navigation

Site Navigation được dùng để: • Di chuyển giữa các trang trong website • Quản lý tất cả các link • Hiển thị các Link trong danh sách hoặc menu trên mỗi trang • Mô tả bố cục của WebSite như một hệ thống thứ bậc

pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1553 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 9. Site Navigation, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 9. SITE NAVIGATION • Giới thiệu • Site Navigation Giới thiệu Site Navigation được dùng để: • Di chuyển giữa các trang trong website • Quản lý tất cả các link • Hiển thị các Link trong danh sách hoặc menu trên mỗi trang • Mô tả bố cục của WebSite như một hệ thống thứ bậc Sử dụng Site Navigation • Site Map • Site Navigation: – Menu – SiteMapPath – TreeView • Site Map với Master pages Site Map • Site Map là một mô tả XML của cấu trúc website • Tạo Site Map như tạo các file khác trong VS • Cấu trúc file .sitemap Site Map - Menu • Kéo thả Menu Control vào vị trí cần đặt • Thiết lập các thuộc tính SiteMapPath • Ý nghĩa: Hiển thị vị trí của trang trong cây thứ bậc hiện hành • Lưu ý: Mặc định SiteMapPath hiển thị cấu trúc thứ bậc theo tập tin Web.sitemap • Cách tạo: – Đưa Control SiteMapPath vào trang cần có | Site Map - TreeView • Tạo TreeView trong trang chính • Liên kết đến nguồn dữ liệu là Web.sitemap Site Map với Master Pages • Tạo MasterPage • Trong MasterPage tạo: – TreeView hoặc Menu – SiteMapPath .sitemap
Tài liệu liên quan