Bài 9: Thuyết kiến tạo mảng vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất

1. Về kiến thức: - Trình bày được nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng. - Nắm được kết quả của một số kiểu chuyển dịch của các mảng kiến tạo. Biết được khoáng vật và đá là vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất. Phân biệt được đặc điểm của các loại đá.

ppt26 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1933 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 9: Thuyết kiến tạo mảng vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học này học sinh cần: 1. Về kiến thức: - Trình bày được nội dung chính của thuyết kiến tạo mảng. - Nắm được kết quả của một số kiểu chuyển dịch của các mảng kiến tạo. Biết được khoáng vật và đá là vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất. Phân biệt được đặc điểm của các loại đá. 2. Về kĩ năng: - Rèn luyện được kĩ năng đọc và phân tích hình vẽ, mô hình, bản đồ... Kĩ năng trình bày một vấn đề, làm việc nhóm. 3. Về tư tưởng tình cảm: Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Hình thành thế giới quan duy vật biện chứng. www.themegallery.com Kiểm tra bài cũ Mô tả cấu trúc Trái Đất www.themegallery.com www.themegallery.com 1. Cơ sở 2. Nội dung Thuyết kiến tạo mảng Thuyết lục địa trôi www.themegallery.com 1. Cơ sở 2. Nội dung Thuyết lục địa trôi www.themegallery.com Xác định bảy mảng kiến tạo lớn của thạch quyển. www.themegallery.com Mảng Thái Bình Dương Mảng Thái Bình Dương Mảng Ấn Độ - Ôxtrâylia Mảng Phi Mảng Bắc Mỹ Mảng Nam Mỹ Mảng Nam Cực Mảng Âu - Á Các mảng kiến tạo nổi trên lớp vật chất quánh dẻo thuộc tầng trên cùng của bao manti và di chuyển chậm chạp. www.themegallery.com 1. Cơ sở 2. Nội dung Hai mảng kiến tạo xô vào nhau Hai mảng kiến tạo tách xa nhau Trình bày sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo và kết quả của sự dịch chuyển ấy. www.themegallery.com 1. Cơ sở 2. Nội dung www.themegallery.com 1. Cơ sở 2. Nội dung Maûng AÙ - AÂu Maûng AÁn Ñoä Daõy Himalaya www.themegallery.com 1. Cơ sở 2. Nội dung www.themegallery.com 1. Cơ sở 2. Nội dung www.themegallery.com Khoáng vật 2. Đá Khái niệm và đặc điểm khoáng vật? www.themegallery.com Khoáng vật 2. Đá Hợp chất www.themegallery.com Khoáng vật 2. Đá www.themegallery.com Khoáng vật 2. Đá Khoáng vật Khoáng vật KV KV KV KV KV KV www.themegallery.com Khoáng vật 2. Đá www.themegallery.com Khoáng vật 2. Đá Do kết quả nguội lạnh của khối vật chất nóng chảy, là hỗn hợp của nhiều chất trong lòng đất. Rất cứng, gồm nhiều loại đá như đá granit, đá badan… Việt Nam: khối núi đá macma lớn ở Tam Đảo, Hoàng Liên Sơn, Bạch Mã… Đá Macma Hình thành Đặc tính Liên hệ www.themegallery.com Khoáng vật 2. Đá Ignimbrite đá macma Olivine_basalt đá macma Đá granit Khối núi đá macma ở Hoàng Liên Sơn www.themegallery.com Khoáng vật 2. Đá Đá trầm tích Trong các miền trũng, do sự lắng tụ và nén chặt các vật liệu nhỏ vụn (cát, sỏi, cuội…)và xác sinh vật. Có chứa hóa thạch Có sự phân lớp Đá vôi, đá sét, đá phiến, cát kết, các loại than… 1. Hình thành 2. Đặc tính 3. Bao gồm www.themegallery.com 2. Đá Đá vôi trong Vịnh Hạ Long Đá phấn The Needles, đảo Wight www.themegallery.com Khoáng vật 2. Đá Đá biến chất Được thành tạo từ đá macma hoặc đá trầm tích bị biến đổi tính chất Nguyên nhân: do tác động của nhiệt, áp suất… Gồm: đá gơ nai, đá hoa, đá phiến mica www.themegallery.com Khoáng vật 2. Đá Đá gơnai Đá Quartzit Cấu tạo phân phiến bị uốn nếp Đá hoa www.themegallery.com Tập làm phát thanh viên www.themegallery.com Củng cố 1/ Thạch quyển được cấu tạo bởi: 7 mảng kiến tạo. 6 mảng kiến tạo lớn và 1 mảng kiến tạo nhỏ. 7 mảng kiến tạo lớn và một số mảng kiến tạo nhỏ. 8 mảng kiến tạo. 2/ Loại đá nào có chứa hóa thạch và có sự phân lớp? Đá macma. Đá trầm tích. Đá biến chất. Tất cả các loại đá.