Bài giảng Axit Phosphoric và phân lân

Photpho rắn đưa vào thùng (1) để nấu chảy bằng hơi nước photpho đưa lên thùng cung ứng (2) rồi đưa qua thùng hoãn xung (3) để vào vòi phun (4) của buồng đốt (5) làm bằng gạch chịu acid,photpho cháy trong không khí tạo thành P2O5 và HPO3 qua ống dẩn khí (6) vào tháp hydrat hóa (7).Nước hoặc acid loãng được phun trong ống (8) vào thap

ppt25 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2506 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Axit Phosphoric và phân lân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan