Bài giảng Bài 9: Đo lường thành quả

MỤC KỲ VỌNG Hướng Dẫn: Là khách hàng (KH) của dịch vụ sửa chữa điện thoại, bạn hãy nghĩ xem loại CTĐT nào sẽ cung cấp chất lượng cao về dịch vụ sửa chữa, loại công ty mà bạn sẽ sẵn lòng đến với họ. Những đặc điểm vật chất E1. Những công ty điện thoại (CTĐT) ưu hạng sẽ có trang thiết bị trông có vẻ hiện đại. E2. Các cơ sở vật chất ở những CTĐT ưu hạng sẽ rất bắt mắt. E3. Nhân viên của những CTĐT ưu hạng sẽ có dáng vẻ tươm tất. E4. Các sách, ảnh giới thiệu dịch vụ của một CTĐT ưu hạng sẽ rất bắt mắt. Tính đáng tin E5. Khi các CTĐT ưu hạng hứa làm gì đó vào thời điểm nào đó thì họ sẽ làm. E6. Khi KH gặp khó khăn, các CTĐT ưu hạng sẽ chứng tỏ mối quan hệ thật sự muốn giải quyết khó khăn đó. E7. Các CTĐT ưu hạng sẽ thực hiện dịch vụ của họ hoàn hảo ngay lần đầu. E8. Các CTĐT ưu hạng sẽ cung cấp dịch vụ của họ đúng theo thời gian họ hứa. E9. Các CTĐT ưu hạng sẽ lưu ý để không một lần sai sót.

ppt16 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1358 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 9: Đo lường thành quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 9 ĐO LƯỜNG THÀNH QUẢ ThS. Nguyễn Kim AnhThS.Nguyễn văn LongThS. Huỳnh Gia Xuyên1. Đo lường chất lượng1Công cụ SERVQUAL2SERVPERF3Kỹ thuật vụ việc sâu sắc1. Đo lường chất lượngMẫu phiếu hỏi ý SERVQUALMỤC KỲ VỌNG Hướng Dẫn: Là khách hàng (KH) của dịch vụ sửa chữa điện thoại, bạn hãy nghĩ xem loại CTĐT nào sẽ cung cấp chất lượng cao về dịch vụ sửa chữa, loại công ty mà bạn sẽ sẵn lòng đến với họ. Những đặc điểm vật chấtE1. Những công ty điện thoại (CTĐT) ưu hạng sẽ có trang thiết bị trông có vẻ hiện đại.E2. Các cơ sở vật chất ở những CTĐT ưu hạng sẽ rất bắt mắt.E3. Nhân viên của những CTĐT ưu hạng sẽ có dáng vẻ tươm tất.E4. Các sách, ảnh giới thiệu dịch vụ của một CTĐT ưu hạng sẽ rất bắt mắt.Tính đáng tinE5. Khi các CTĐT ưu hạng hứa làm gì đó vào thời điểm nào đó thì họ sẽ làm.E6. Khi KH gặp khó khăn, các CTĐT ưu hạng sẽ chứng tỏ mối quan hệ thật sự muốn giải quyết khó khăn đó.E7. Các CTĐT ưu hạng sẽ thực hiện dịch vụ của họ hoàn hảo ngay lần đầu.E8. Các CTĐT ưu hạng sẽ cung cấp dịch vụ của họ đúng theo thời gian họ hứa.E9. Các CTĐT ưu hạng sẽ lưu ý để không một lần sai sót.1. Đo lường chất lượngMẫu phiếu hỏi ý SERVQUALMỤC KỲ VỌNGTính phản hồiE10. Công nhân của những CTĐT ưu hạng sẽ cho KH biết chính xác khi nào thì họ sẽ thực hiện các dịch vụ.E11. CTĐT ưu hạng sẽ nhanh chóng thực hiện dịch vụ cho KH.E12. CTĐT sẽ luôn luôn đầy thiện chí giúp đỡ KH.E13. CTĐT ưu hạng sẽ không bao giờ quá bận việc đến nỗi không thể đáp ứng những yêu cầu của KH.Tính vững tâmE14. Cách cư xử của các nhân viên CTĐT ưu hạng sẽ gây niềm tin nơi KH.E15. KH của những CTĐT ưu hạng sẽ cảm thấy an toàn trong các lần giao dịch.E16. Nhân viên của những CTĐT ưu hạng sẽ luôn luôn niềm nở với KH.E17. Nhân viên của những CTĐT ưu hạng sẽ có đủ kiến thức để trả lời thắc mắc của KH.Tính đồng cảmE18. Các CTĐT ưu hạng sẽ đặc biệt lưu ý đến từng KH.E19. Các CTĐT ưu hạng sẽ có những giờ làm việc thuận tiện cho tất cả KH.E20. Các CTĐT ưu hạng sẽ có những nhân viên biết quan tâm đến KH.E21. Các CTĐT ưu hạng sẽ lấy lợi ích của KH làm điều tâm niệm.E22. Nhân viên của các CTĐT ưu hạng sẽ hiểu rõ những nhu cầu riêng biệt của KH.1. Đo lường chất lượngMỤC CẢM NHẬN Hướng Dẫn: Nhóm câu sau đây liên quan tới những cảm nhận của bạn về DV sửa chữa của CTy Điện thoại XYZ. Tất cả những gì chúng tôi quan tâm là con số bộc lộ tốt nhất cảm nhận của bạn về DV sửa chữa của XYZ: số “1” có nghĩa là bạn hoàn toàn không đồng ý rằng XYZ có được đặc điểm đó; số “7” có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý. Bạn có thể khoanh tròn bất cứ số nào ở giữa để cho thấy bạn cảm nhận đến mức nào. Những đặc điểm vật chấtP1 – XYZ có trang thiết bị trông hiện đại.P2 – Các cơ sở vật chất của XYZ rất bắt mắt.P3 – Nhân viên của XYZ ăn mặc tươm tất.P4 – Các sách ảnh giới thiệu của XYZ liên quan đến DV mình rất bắt mắt.Tính đáng tinP5 – Khi XYZ hứa làm gì đó vào thời gian nào đó thì họ sẽ làm.P5 – Khi bạn gặp khó khăn, XYZ chứng tỏ mối quan tâm thật sự muốn giải quyết khó khăn đó.P7 – XYZ thực hiện DV đó hoàn hảo ngay lần đầu.P8 – XYZ clung cấp DV đúng theo thời gian họ hứa.P9 – XYZ lưu ý để không một lần sai sót.Mẫu phiếu hỏi ý SERVQUAL1. Đo lường chất lượngMỤC CẢM NHẬNTính nhậm nhạyP10 – Nhân viên của XYZ cho bạn biết chính xác khi nào thì họ sẽ thực hiện các DV.P11 – Nhân viên của XYZ nhanh chóng thực hiện DV cho bạn.P12 – Nhân viên của XYZ luôn luôn đầy thiện chí giúp đỡ bạn.P13 – Nhân viên của XYZ không bao giờ quá bận rộn đến nỗi không thể đáp ứng những yêu cầu của bạn.Tính vững tâmP14 – Cách cư xử của các nhân viên của XYZ gây niềm tin nơi khách hàng.P15 – Bạn cảm thấy an toàn trong các lần giao dịch vời XYZ.P16 - Nhân viên của XYZ luôn luôn niềm nở với bạn.P17 - Nhân viên của XYZ có đủ kiến thức để trả lời những thắc mắc của bạn.Mẫu phiếu hỏi ý SERVQUAL1. Đo lường chất lượngTính đồng cảmP18 – XYZ đặc biệt lưu ý đến bạn.P19 – XYZ làm việc vào những giờ thuận tiện cho tất cả các khách hàng.P20 – XYZ có những nhân viên biết quan tâm đến bạn.P21 – XYZ lấy lợi ích của bạn làm điều tâm niệm.P22 – Nhân viên của XYZ hiểu rõ những nhu cầu riêng biệt của bạn.Mẫu phiếu hỏi ý SERVQUAL1. Đo lường chất lượngCÂU HỎI CẦN ĐƯỢC PHÂN PHỐI ĐIỂM Hướng Dẫn: Sau đây là 5 đặc điểm liên quan đến các Cty điện thoại và DV sửa chữa của họ. Chúng tôi muốn biết mỗi đặc điểm này quan trọng đối với bạn ra sao khi bạn đánh giá chất lượng sửa chữa của 1 Cty điện thoại. Bạn hãy phân phối tổng số điểm 100 cho 5 đặc điểm sau đây tùy theo mỗi đặc điểm ấy quan trọng đối với bạn đến mức nào – 1 đặc điểm nào đó càng quan trọng đối với bạn thì bạn sẽ phân bổ càng nhiều điểm cho nó. Bạn hãy đoan chắc rằng tổng số điểm bạn phân bổ cho 5 đặc điểm ấy là 100.Dáng vẻ các cơ sở vật chất, thiết bị, nhân viên và tài liệu truyền thông của Cty điện thoại ấy ..điểmKhả năng Cty thực hiện DV đã hứa đó một cách đáng tin và chính xác ..điểm3. Thiện chí của Cty điện thoại nhằm giúp đỡ khách hàng và cung cấp DV nhanh chóng ..điểm4. Kiến thức và sự lịch lãm của nhân viên Cty điện thoại và khả năng của họ tạo niềm tin và tin cậy ..điểm5. Sự quan tâm đặc biệt và sự chăm sóc mà Cty điện thoại dành cho khách hàng ..điểm Tổng số điểm phân phối 100 điểmMẫu phiếu hỏi ý SERVQUAL1. Đo lường chất lượng Các chỉ trích: + Độ dài. + Sự lặp lại. + Vài câu hỏi thiếu rõ ràng nhất là khi dùng dạng câu hỏi phủ định. + Khuynh hướng trong phần thứ nhất, nghĩa là phần về kỳ vọng của khách hàng, là khoanh vòng rất quan trọng cho mọi khía cạnh.Nhóm vấn đề liên quan đến việc thực hiện phiếu dò ý là khi nào và bằng cách nào.Giới hạnSERVQUAL1. Đo lường chất lượng3Chính xác là nhân viên đó đã nói hay làm gì ?1Bạn hãy nghĩ tới thời điểm mà với tính cách một khách hàng, bạn đã có một cuộc giao tiếp thỏa đáng (bất mãn) với một nhân viên hãng hàng không, khách sạn hay nhà hàng.4Điều gì đã đem lại kết quả là bạn đã thấy sự giao tiếp đó rất thỏa đáng (không thỏa đáng) ?2Chuyện gì đã xảy ra?Những tình huống đặc biệt nào đã dẫn tới tình trạng đó ?Kỹ thuật vụ việc sâu sắc (CIT)2. Công cụ TQMĐồ biểu IshikawaKiểm tra qui trình bằng thống kêĐồ biểu gạch đếmĐồ biểu thanhPhân tích ParetoĐồ biểu phân tánLập biểu đồ mạch qui trình2. Công cụ TQMĐồ biểu (Ishikawa/nguyên nhân và hậu quả/xương cá)Nhân sựThiết bịQuy trìnhChương trìnhHiệu quảThông tinSản phẩm/ dịch vụ3. Đo lường năng suấtHiệu năng, hiệu quả, sử dụng hay năng suất ?Mục đích đo lường.1234Các phương pháp đo đạc.Các yếu tố ảnh hưởng thành quả.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến thành quảYếu tố ảnh hưởng đến thành quảThiết kế qui trìnhYểm trợ công việcHệ thống khen thưởngThiết kế công việc5. Đo lường thành quả Kết quả Thành tốTính cạnh tranh Thành quả tài chánh Chất lượng Tính uyển chuyển Mức sử dụng tài nguyênMÔI TRƯỜNG CẠNH TRANHCHIẾN LƯỢC KINH DOANHẢnh hưởng tới bản chất của hệ thống kiểm tra và đo lườngẢnh hưởng tới hỗn hợp và tỉ trọng các thước đoẢnh hưởng tới các cách đo lườngLOẠI DỊCH VỤNhững yếu tố tạo thành hệ thống đo lường thành quảBài tình huốngXem vidéo clip Vietnam Airline, hạng thương gia để xác định 5 tiêu chí trong dịch vụ: - Cơ sở vật chất - Tính đáng tin - Tính phản hồi - Tính vững tâm - Tính đồng cảmÝ tưởng cải tiến dịch vụ này.
Tài liệu liên quan