Bài giảng Các cấu trúc dữ liệu

Với định nghĩa danh sách trong chương mở đầu, chúng ta hiểu rằng trong danh sách, mỗi phần tử, ngoại trừ phần tử cuối, đều có duy nhất một phần tử đứng sau nó. Ngăn xếp là một trường hợp của danh sách, được sử dụng trong các ứng dụng có liên quan đến sự đảo ngược. Trong CTDL ngăn xếp, việc thêm hay lấy dữ liệu chỉ được thực hiện tại một đầu. Dữ liệu thêm vào trước sẽ lấy ra sau, tính chất này còn được gọi là vào trước ra sau (First In Last Out- FILO). Đầu thêm hay lấy dữ liệu của ngăn xếp còn gọi là đỉnh (top) của ngăn xếp.

pdf20 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2013 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Các cấu trúc dữ liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan