Bài giảng Các mô hình dữ liệu cho các hệ cơ sở dữ liệu

Mô hình dữ liệu là một hệ hình thức toán học gồm hai phần: 1. Một hệ thống ký hiệu để mô tả dữ liệu. 2. Tập hợp các phép toán thao tác trên dữ liệu đó

pdf29 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2007 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Các mô hình dữ liệu cho các hệ cơ sở dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan