Bài giảng Các phép chiếu tinh thể

Góc giữa các mặt phẳng : Xét 2 mặt a và b trong một tinh thể đặt ở tâm của hình cầu chiếu. Các mặt phẳng được biểu diễn bằng các đường tròn lớn A và B trên mặt cầu. Các pháp tuyến của các mặt, OP and OQ, cắt mặt cầu ở các điểm P và Q trên mặt cầu. Góc a giữa các mặt và pháp tuyến được biểu diễn bởi khoảng cách PQ trên đường tròn lớn qua các điểm P và Q. Nếu đường tròn lớn được chia độ ta có thể đọc trực tiếp góc.

ppt71 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2078 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Các phép chiếu tinh thể, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên