Bài giảng Các thuật ngữ và định nghĩa về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường

9. CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG: Yêu cầu chi tiết về kết quả thực hiện, có thể áp dụng cho tổ chức hoặc các bộ phận của nó, yêu cầu này xuất phát từ các mục tiêu môi trường và nhu cầu cần thiết lập và thực hiện nhằm đạt được những mục tiêu đó.

ppt16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2038 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Các thuật ngữ và định nghĩa về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan