Bài giảng Các tiến trình hoạch định khác

Hoạch định tổ chức Các giao diện của dự án Xây dựng tài liệu phân công trách nhiệm và vai trò Xây dựng sơ đồ tổ chức Xây dựng kế hoạch định biên

ppt10 trang | Chia sẻ: maiphuongtt | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Các tiến trình hoạch định khác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 6 CÁC TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH KHÁC Nội dung Hoạch định nguồn nhân lực Hoạch định truyền thông Hoạch định mua sắm Bản kế hoạch DA Hoạch định nguồn nhân lực Hoạch định tổ chức Các giao diện của dự án Xây dựng tài liệu phân công trách nhiệm và vai trò Xây dựng sơ đồ tổ chức Xây dựng kế hoạch định biên Thu nhận nhân viên Phỏng vấn các thành viên nhóm tiềm năng Thương lượng với các nhà quản trị chức năng Hoạch định truyền thông Chiến lược truyền thông Truyền thông với các thành viên nhóm DA Thu hút các nhóm hữu quan Hoạch định truyền thông Chiến lược truyền thông Hoạch định truyền thông Thu hút các nhóm hữu quan Hoạch định mua sắm Loại hợp đồng Hợp đồng giá cố định Hợp đồng chi phí phát sinh Hợp đồng theo thời gian và nguyên liệu thực tế Báo cáo công việc Mời thầu Các đề xuất Báo giá Mời dự thầu Tiêu chuẩn chọn lựa nhà cung cấp Bản kế hoạch dự án Ví dụ: Dự án Chaptal Wineries – BẢN KẾ HOẠCH DỰ ÁN HOÀN CHỈNH Mục lục Tóm tắt Các yêu cầu Phạm vi Các nhóm hữu quan Các nguồn lực cần thiết Các giả định và ràng buộc Các kết quả chính Ngân sách Rủi ro Các vấn đề Truyền thông Kế hoạch triển khai Kế hoạch hỗ trợ Kế hoạch đào tạo
Tài liệu liên quan