Bài giảng Cách đánh giá một đề cương nghiên cứu khoa học

Nhóm tác giả : Trình độ của chủ nhiệm đề tài có tương xứng với tầm mức của đề tài không? Trình độ của các người tham gia có phù hợp với các nội dung phân công trong đề tài không? Nhìn chung, tập thể tác giả có thể hoàn thành nội dung đề tài không?

ppt13 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3822 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cách đánh giá một đề cương nghiên cứu khoa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU PGs. Phạm Văn Kim Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật Khoa Nông Nghiệp Trường Đại Học cần Thơ CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU Khi đánh giá một đề cương của đề tài nghiên cứu khoa học cần quan tâm đến các mục sau: Mục tiêu của đề tài Phương pháp và phương tiện áp dụng Tính xuyên suốt và tính liên ngành Tính thời sự và thời gian thực hiện đề tài Kết quả dự kiến Trình độ của tác giả Kinh phí ĐÁNH GIÁ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu được xem xét dưới 4 khía cạnh sau: Tính rỏ ràng của mục tiêu (Giả thiết (nếu có) có hợp lý không?) Tính phù hợp (tính thời sự): với chủ trương của cơ quan cấp kinh phí với trào lưu phát triển trên thế giới và trong khu vực với nhu cầu của thực tế sản xuất Tính khoa học * Tính cần thiết và ứng dụng Khả năng thực hiện ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THỰC HiỆN Các tiêu chuẩn đánh giá: Phương pháp có giúp đạt được mục tiêu không ? Độ tin cậy của phương pháp Độ tin cậy của phương tiện (trang bị của cơ quan) Tính khoa học của phương pháp Tính hiện đại của phương pháp TÍNH XUYÊN SUỐT CỦA ĐỀ TÀI Tính xuyên suốt trong nghiên cứu: Nếu là đề tài độc lập: có đủ sức giải quyết vấn đề không? Nếu là một mắt xích trong chuổi đề tài lớn hoặc dự án lớn: tính hợp lý của đề tài TÍNH LIÊN NGÀNH CỦA ĐỀ TÀI Đề tài chuyên sâu của một chuyên ngành hay phối hợp nhiều chuyên ngành để giải quyết? Sự liên kết các ngành có hợp lý hay không? TÍNH THỜI SỰ VÀ TÍNH BỨC THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Nội dung của đề tài có hợp thời hay đã lổi thời ? Sự cần thiết của đề tài để giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống và sản xuất THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Thời gian nghiên cứu có phù hợp với nội dung nghiên cứu không? Các bước tiến hành có hợp lý và thực hiện được không? ĐÁNH GIÁ PHẦN KẾT QUẢ DỰ KIẾN Kết quả dự kiến có phù hợp với mục tiêu không? Các sản phẫm dự kiến giao nộp có phù hợp không hay phải thêm? ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ CỦA TÁC GIẢ Nhóm tác giả : Trình độ của chủ nhiệm đề tài có tương xứng với tầm mức của đề tài không? Trình độ của các người tham gia có phù hợp với các nội dung phân công trong đề tài không? Nhìn chung, tập thể tác giả có thể hoàn thành nội dung đề tài không? ĐÁNH GIÁ VỀ KINH PHÍ CỦA ĐỀ TÀI Nhìn chung tổng kinh phí dự trù có tương xứng với đề tài hay không? Sự phân bố kinh phí cho các mục có hợp lý hay không? Chiết tính kinh phí có rỏ ràng, dể hiểu không? Giá biểu để chiết tính có phù hợp với qui định hay không? NHẬN XÉT CHUNG Qua các đánh giá trên, tổng hợp lại để có nhận xét chung: Có chấp nhận đề tài hay không? Lý do? Góp ý kiến sửa chửa khi cần Các mức đánh giá : Kém : từ 1 đến 5 điểm Trung bình: từ 5 đến 6 điểm Khá từ 7 đến 8 điểm Xuất sắc: từ 9 đến 10 điểm HẾT
Tài liệu liên quan