Bài giảng Cấu trúc danh sách

Chương này trình bày khái niệm về danh sách, một trong những cấu trúc đơn giản nhất và thông dụng nhất, cùng với những chương trình tiêu biểu minh họa cách vận dụng danh sách trong Prolog. Cấu trúc danh sách tạo nên một môi trường lập trình thuận tiện của ngôn ngữ Prolog.

pdf92 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2127 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Cấu trúc danh sách, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan