Bài giảng Cấu trúc dữ liệu trong GIS

• Dữ liệu trong mô hình Raster được tổ chức thành ma trận các cell (ô). • Điểm: Được thể hiện bằng một pixel. • Đường: Được thể hiện bằng một chuỗi các pixel. • Vùng: Được thể hiện bằng một nhóm các pixel.

ppt53 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2514 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Cấu trúc dữ liệu trong GIS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan