Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Thuật toán đệ quy - Trịnh Anh Phúc

1 Khái niệm đệ quy • Hàm đệ qui • Tập hợp được xác định đệ qui 2 Thuật toán đệ qui TG tham gia 3 Một số ví dụ minh họa 4 Phân tích thuật toán đệ qui 5 Chứng minh tính đúng đắn của thuật toán đệ qui 6 Thuật toán quay lại + Bài toán xếp hậu + Bài toán mã tuần

pdf63 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 441 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Thuật toán đệ quy - Trịnh Anh Phúc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên