Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Học kỳ 1) - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học - Nguyễn Mạnh Hiển

Nội dung môn học (dự kiến) • Phân tích thuật toán • Vector • Danh sách liên kết • Ngăn xếp và hàng đợi • Cây nhị phân tìm kiếm và cây AVL • Bảng băm • Hàng đợi ưu tiên (đống) • Sắp xếp • Đồ thị • Các kỹ thuật thiết kế thuật toán

pdf5 trang | Chia sẻ: thanhle95 | Lượt xem: 538 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Học kỳ 1) - Chương mở đầu: Giới thiệu môn học - Nguyễn Mạnh Hiển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cấu trúc dữ liệu & giải thuật (Data Structures & Algorithms) Học kỳ 1, năm học 2020–2021 Nguyễn Mạnh Hiển hiennm@tlu.edu.vn Tổng quan môn học • 3 tín chỉ = 30 tiết lý thuyết + 15 tiết thực hành • Giới thiệu các cấu trúc dữ liệu: phương pháp tổ chức dữ liệu trong bộ nhớ máy tính. • Giới thiệu phân tích thuật toán (giải thuật): ước lượng thời gian chạy của các thuật toán. • Lập trình bằng C++, dùng: − Dev-C++ hoặc − Visual Studio Community 2 Giáo trình • Sách gốc: Data Structures and Algorithm Analysis in C++ (Mark A. Weiss, 3rd ed., 2005) • Sách dịch: Cấu trúc dữ liệu và phân tích thuật toán trong C++ (Có ở Thư viện Đại học Thủy Lợi) • Web môn học: https://sites.google.com/site/nmhien/ ctdl 3 Đánh giá môn học • Điểm quá trình: 50% − Chuyên cần: 20% − Kiểm tra giữa kỳ lần 1 (tuần 4): 40% − Kiểm tra giữa kỳ lần 2 (tuần 7): 40% • Điểm thi hết môn: 50% • Hình thức kiểm tra và thi: − Tự luận (không dùng tài liệu) − Thời gian kiểm tra: 35 phút − Thời gian thi: 60 phút • Điều kiện dự thi hết môn: − Không vắng mặt quá 20% x 30 = 6 tiết lý thuyết − Có tham dự ít nhất một bài kiểm tra giữa kỳ 4 Nội dung môn học (dự kiến) • Phân tích thuật toán • Vector • Danh sách liên kết • Ngăn xếp và hàng đợi • Cây nhị phân tìm kiếm và cây AVL • Bảng băm • Hàng đợi ưu tiên (đống) • Sắp xếp • Đồ thị • Các kỹ thuật thiết kế thuật toán 5
Tài liệu liên quan