Bài giảng Chuẩn H.323: Giao thức H.323

Đầu năm 1996 một nhóm các công ty lớn (Microsoft, Intel.) đã tổ chức hội nghị Voice over IP nhằm thống nhất tiêu chuẩn cho các sản phẩm của các nhà cung cấp. Đến tháng 5/1996, ITU-T phê chuẩn đặc tả H.323. Chuẩn H.323 cung cấp nền tảng kỹ thuật cho truyền thoại, hình ảnh và số liệu một cách đồng thời qua các mạng IP, bao gồm cả Internet. Tuân theo chuẩn H.323, các sản phẩm và các ứng dụng đa phương tiện từ nhiều hãng khác nhau có thể hoạt động cùng với nhau, cho phép người dùng có thể thông tin qua lại mà không phải quan tâm tới vấn đề tương thích.

doc51 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2068 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chuẩn H.323: Giao thức H.323, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan