Bài giảng Chương 1: Quản trị và nhà quản trị

Tổ chức là tập hợp 2 hay nhiều người cùng tồn tại trong những hình thái cơ cấu nhất định, thực hiện những hoạt động nhất định để đạt mục đích chung.

ppt25 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 1: Quản trị và nhà quản trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 1 QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ NỘI DUNGTổ chức và các hoạt động cơ bản của tổ chức1Tổng quan quản trị tổ chức2Nhà quản trị341. Tổ chức và các hoạt động của tổ chức 1.1. Khái niệm và đặc trưng cơ bản của tổ chức* Khái niệm: Tổ chức là tập hợp 2 hay nhiều người cùng tồn tại trong những hình thái cơ cấu nhất định, thực hiện những hoạt động nhất định để đạt mục đích chung.* Đặc trưng cơ bản của tổ chức: Có nhiều người Có mục đích chung Tồn tại trong những hình thái cơ cấu nhất định Luôn tồn tại trong 1 môi trường nhất định Luôn cần có các vai trò của nhà quản lý=>> Lưu ý: các đặc trưng trên sử dụng để phân biệt các tổ chức khác nhau. 1. Tổ chức và các hoạt động của tổ chức 1.2. Các loại hình tổ chức1. Tổ chức và các hoạt động của tổ chức 1.3. Các hoạt động cơ bản của tổ chức Mô hình chuỗi giá trị của M.Porter:1. Tổ chức và các hoạt động của tổ chức 1.3. Các hoạt động cơ bản của tổ chức Nhóm các HĐ phân theo chức năng HĐ của tổ chức:HĐ marketingHĐ tài chính kế toánHĐ nguồn nhân lựcHĐ sản xuấtHĐ nghiên cứu và phát triển 2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.1. Quản trị tổ chức* Khái niệm: Quản trị tổ chức là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra các nguồn lực và hoạt động của tổ chức nhằm đạt được mục đích của tổ chức với hiệu lực, hiệu quả cao và bền vững trong điều kiện biến động của môi trường.2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.1. Quản trị tổ chức* Một số câu hỏi cần làm rõ: Quản trị tổ chức là làm gì? Quản trị tổ chức nhằm đạt mục tiêu gì? Chủ thể và đối tượng của quản trị tổ chức là ai?2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.1. Quản trị tổ chứcQuản trị tổ chức là làm gì? Lập kế hoạch: cho sản phẩm là 1 bản KH Mục tiêu? Đạt được gì?Phương thức thực hiện mục tiêu? Tổ chức: là quá trình đảm bảo về mặt con người, các nguồn lực trong những hình thái cơ cấu để thực hiện kế hoạch2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.1. Quản trị tổ chứcQuản trị tổ chức là làm gì? Lãnh đạo gồm:Truyền thông - Tư vấn, hướng dẫnTạo động lực - Lãnh đạo nhómGiải quyết xung đột - Làm chính trị nội bộPhối hợp các HĐ - Đàm phán, giao tiếp Kiểm tra:Giám sát - Đo lườngĐánh giá - Điều chỉnh>> đưa ra phương án, sáng kiến để đổi mới TC2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.1. Quản trị tổ chức(2) Quản trị tổ chức nhằm đạt mục tiêu gì? – nhằm đạt mục tiêu KH với: 2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.1. Quản trị tổ chức(3) Chủ thể và đối tượng của quản trị TC là ai? Chủ thể: các nhà quản trị Đối tượng: là các đối tượng chịu sự tác động của chủ thể quản trị (các nguồn lực, các HĐ)2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.2. Các chức năng quản trị* Theo quá trình quản trị:2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.2. Các chức năng quản trị* Theo hoạt động của tổ chức: QT marketing QT nghiên cứu và phát triển (R & D) QT sản xuất QT tài chính QT nguồn nhân lực QT chất lượng QT các dịch vụ hỗ trợ tổ chức2. Tổng quan quản trị tổ chức 2.2. Các chức năng quản trị* Tính thống nhất của các HĐQT - ma trận các chức năng QT:QT marketingQT R& DQT sản xuấtQT tài chínhQT nhân lựcLập kế hoạch+++++Tổ chức+++++Lãnh đạo+++++Kiểm tra+++++=> KẾT LUẬN: Các HĐQT của 1 tổ chức có MQH thống nhất, tạo nên 1 hệ thống kế hoạch, cơ cấu, hệ thống các phương pháp chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát HĐ của tổ chức. Bất kì 1 HĐ theo lĩnh vực nào cũng thực hiện theo quy trình quản trị thống nhất bao gồm: Lập kế hoạch -> Tổ chức -> Lãnh đạo -> Kiểm tra3. Nhà quản trị 3.1. Khái niệm và phân loại các nhà quản trị* Khái niệm: Nhà quản trị là người thực hiện lao động quản trị trong các tổ chức và có thẩm quyền ra quyết định.3. Nhà quản trị 3.1. Khái niệm và phân loại các nhà QT* Phân loại: - Cấp cao Theo cấp bậc quản trị: - Cấp trung - Cấp cơ sở Theo phạm vi quản trị: - Quản trị chức năng - Quản trị tổng hợp3. Nhà quản trị 3.2. Các đặc điểm của nhà quản trị Là người sai những người khác làm việc Là người thực hiện mục tiêu chung của TC Là người thực hiện các chức năng quản trị Là người được đưa ra các quyết định quản trị Là người có vị trí, vị thế nhất định trong TC Là người có quyền hạn trong TC3. Nhà quản trị 3.3. Vai trò của các nhà quản trị3. Nhà quản trị 3.4. Yêu cầu đối với các nhà quản trị Xét theo phẩm chất chính trị: Có tham vọngNhận thức được HĐ quản trị của mình có ảnh hưởng tới lợi ích của ai không?Nhận thức được các HĐ quản trị nào là phục vụ cho tổ chức?3. Nhà quản trị 3.4. Yêu cầu đối với các nhà quản trị Xét theo phẩm chất đạo đức:Là người có văn hóa Có thái độ đúng mực với những người xung quanhHành động theo pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội3. Nhà quản trị 3.4. Yêu cầu đối với các nhà quản trịXét theo kĩ năng: (kĩ năng = biết làm, biết vận dụng kiến thức để hoàn thành công việc)Chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực QTCon ngườiTư duy, nhận thức, ra quyết định =>> Lưu ý: tầm quan trọng tương đối của các kỹ năng trên có thể thay đổi đối với các cấp quản trị khác nhau trong tổ chức.