Bài giảng chương 1: Tổng quan về quản trị học

Từ tính chất xã hội hóa của lao động và sản xuất Từ tiềm năng sáng tạo to lớn của quản trị Từ những yếu tố làm tăng vai trò của quản trị trong nền sản xuất và kinh tế hiện đại Trong hoạt động kinh doanh, luôn tìm cách giảm chi phí và tăng kết quả tức là luôn tìm cách tăng hiệu quả

ppt10 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 1996 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng chương 1: Tổng quan về quản trị học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quản trị/quản lý là gì? Tại sao phải quản trị? Ai là nhà quản trị? Những nhà quản trị làm những công việc gì? Nhà quản trị cần có những kỹ năng gì? Tại sao phải học quản trị? Phân tích tình huống 1 Tổ Chức Hoạch Định Lãnh Đạo Kiểm Soát Phân bổ và sắp xếp các nguồn lực Tác động đến người khác để đảm bảo đạt được mục tiêu Kiểm tra việc thực hiện so với những mục tiêu đã đề ra của tổ chức Xác định mục tiêu và quyết định cách tốt nhất để đạt được mục tiêu Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra/kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả những nguồn lực của tổ chức để đạt được mục tiêu đã đề ra Quản trị là sự tác động có hướng đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được những kết quả cao nhất với mục tiêu đã định trước Từ tính chất xã hội hóa của lao động và sản xuất Từ tiềm năng sáng tạo to lớn của quản trị Từ những yếu tố làm tăng vai trò của quản trị trong nền sản xuất và kinh tế hiện đại Trong hoạt động kinh doanh, luôn tìm cách giảm chi phí và tăng kết quả tức là luôn tìm cách tăng hiệu quả “Một nhà quản trị giỏi có thể biến rơm thành vàng và một nhà quản trị tồi sẽ làm ngược lại” Vai Trò Đại Diện Chào mừng khách, ký văn bản, luật lệ … Vai Trò Lãnh Đạo Phối hợp & kiểm tra thuộc cấp … Vai Trò Liên Lạc Quan hệ với người khác trong & ngoài tổ chức … Truyền Đạt Thông Chuyển tải các thông tin trong nội bộ tổ chức Tin Nội Bộ thông qua các cuộc họp, điện thoại… Truyền Thông ra Cung cấp thông tin ra bên ngoài tổ chức thông Bên Ngoài qua các phương tiện thông tin… Thu Thập Thông Tin Qua các báo, tạp chí, báo cáo …, những thông tin nội bộ & bên ngoài tổ chức có thể ảnh hưởng đến tổ chức Doanh Nhân Hành động như một người tiên phong, cải tiến các hoạt động của tổ chức, phát triển các chương trình hành động Phân Phối Phân bổ ngân sách, nhân lực, thời gian … Nguồn Lực Đàm Phán Thương lượng, đàm phán… Giải Quyết các Thực hiện các điều chỉnh cần thiết khi tổ chức Xáo Trộn đối mặt với những khó khăn không tiên liệu trước, những cuộc khủng hoảng… Kỹ Năng Tư Duy Khả năng tổng hợp vấn đề của doanh nghiệp như một tổng thể và biết cách làm cho doanh nghiệp thích ứng với ngành, cộng đồng và thế giới Kỹ Năng Chuyên Môn Khả năng hiểu biết và thành thạo về những lĩnh vực kỹ thuật/chuyên môn Kỹ Năng Nhân Sự Khả năng của nhà quản trị để làm việc tốt như một thành viên trong nhóm & như một người lãnh đạo
Tài liệu liên quan