Bài giảng Chương 2: Định hướng tầm nhìn và sứ mạng

Hiểutầmnhìnvàsứmạngcủadoanhnghiệp. Nắmđượccácyêucầucủasứmạng. Biếtquytrìnhxâydựngsứmạngdoanhnghiệp. Biếtđượccácnộidungcủasứmạng.

pdf16 trang | Chia sẻ: nyanko | Lượt xem: 1578 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 2: Định hướng tầm nhìn và sứ mạng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 1 MỤC TIÊU CHƯƠNG 2  Hiểu tầm nhìn và sứ mạng của doanh nghiệp.  Nắm được các yêu cầu của sứ mạng.  Biết quy trình xây dựng sứ mạng doanh nghiệp.  Biết được các nội dung của sứ mạng. ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 2 ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG 1. Tầm nhìn và sứ mạng của doanh nghiệp 1.1. Tầm nhìn  Mô tả mong muốn đạt được của doanh nghiệp dài hạn ở tương lai. Doanh nghiệp cần xác định tầm nhìn vừa tầm.  Ford Motor : “ To become the world's leading consumer company for automotive products and services ”. 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 3 1.2. Sứ mạng  Sứ mạng tuyên bố lý do tồn tại của doanh nghiệp, mô tả về sản phẩm, thị trường, khách hàng và các giá trị cam kết mang lại cho khách hàng khác biệt với đối thủ.  Giá trị mang lại cho khách hàng dựa trên năng lực lõi.  Ford Motor : “ We providing personal mobility for people around the world. We deliver outstanding products and services that improve people's lives”. ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 4 1.3. Giá trị cốt lõi  Mô tả các quan điểm và nguyên tắc kinh doanh doanh nghiệp tuân thủ để theo đuổi tầm nhìn và sứ mạng.  Ford Motor : “ Our business is driven by our consumer focus, creativity, resourcefulness, and entrepreneurial spirit. We are an inspired, diverse team. We respect and value everyone's contribution. The health and safety of our people are paramount ”. ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 5 ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG 2. Lợi ích của bản sứ mạng  Đảm bảo sự nhất trí về mục đích trong doanh nghiệp.  Là cơ sở để huy động và phân bổ các nguồn lực của doanh nghiệp.  Hình thành bầu không khí thuận lợi trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp không có sứ mạng giống như đi trên biển không có hải đồ, đi trong rừng không có la bàn. 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 6 ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG  Xác định tiêu điểm, giúp cá nhân nhận diện mục đích của doanh nghiệp.  Xác định mục đích và triển khai mục đích thành các mục tiêu thích hợp.  Tạo điều kiện triển khai các mục tiêu thành công việc và nhiệm vụ. 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 7 ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG 3. Nguyên tắc của bản sứ mạng  Mô tả mong muốn của doanh nghiệp.  Mô tả ngành nghề của doanh nghiệp.  Giảm bớt những mạo hiểm kinh doanh.  Khái quát vừa đủ để đảm bảo sự tăng trưởng.  Phân biệt với các đối thủ cạnh tranh.  Mô tả rõ ràng, dễ hiểu và dễ nhớ. 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 8 ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG 4. Quy trình xây dựng bản sứ mạng  Bước 1 : Chọn một vài bản sứ mạng mẫu để tham khảo.  Bước 2 : Các nhà quản trị nghiên cứu nội dung và soạn bản sứ mạng của doanh ngiệp.  Bước 3 : Các nhà quản trị tổng hợp thành bản sứ mạng của doanh nghiệp.  Bước 4 : Đưa bản sứ mạng phác thảo cho các nhà quản trị điều chỉnh và bổ sung.  Bước 5 : Tổ chức họp để thống nhất bản sứ mạng 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 9 ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG 5. Nội dung cơ bản của sứ mạng  Khách hàng : Ai là người tiêu thụ của công ty ?  Sản phẩm hoặc dịch vụ : Dịch vụ hay sản phẩm chính của công ty là gì ?  Thị trường : Công ty cạnh tranh ở đâu ?  Công nghệ : Công nghệ có là mối quan tâm hàng đầu của công ty hay không ?  Sự quan tâm đến phát triển và khả năng sinh lợi : Công ty có ràng buộc với các mục tiêu kinh tế hay không? 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 10  Triết lý : Đâu là niềm tin cơ bản, giá trị, nguyện vọng và các ưu tiên triết lý của công ty .  Tự đánh giá về mình : Năng lực đặc biệt hoặc ưu thế cạnh tranh chủ yếu là gì ?  Quan tâm đến cộng đồng : Công ty quan tâm như thế nào đến cộng đồng và phát triển hình ảnh cộng đồng ?  Quan tâm đối với nhân viên : Thái độ của công ty đối với nhân viên như thế nào? ĐỊNH HƯỚNG TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 11 INTEL VISION AND MISSION  Our vision : Getting to a billion connected computers world-wide, millions of servers, and trillions of dollars of e-commerce.  Intel’s core mission : is being the building block supplier to the internet economy and spurring effort to make internet more useful. We are helping to expand the capabilities of the PC platform and the Internet. 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 12 MC DONALD’s and WAL-MART MISSION MC DONALD’s : To offer fast food to customer. Food is prepared in the same high-quality manner worldwide, tasty and reasonable price.Delivered in a consistent, low-key decor and friendly atmosphere. 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 13 Bài tập  Tầm nhìn : Trở thành thương hiệu tin cậy về sản xuất máy tính. o Sứ mạng Đem đến cho người tiêu dùng trên thế giới những sản phẩm máy tính chất lượng với chính sách bảo hành, phục vụ khách hàng nổi trội. o Giá trị cốt lõi Đề cao sự sáng tạo, cải tiến chất lượng, kiểm soát chất lượng, chăm sóc khách hàng và sự hài lòng của khách hàng. 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 14 Bài tập  Mục tiêu dài hạn  Tài Chính  Đến năm 2015, doanh thu 12 tỷ USD/năm.  Đến năm 2015, lợi nhuận 2 tỷ USD/năm.  Thị trường  Đến năm 2015, kinh doanh ở trên 100 nước.  Đến năm 2015, chiếm thị phần 20 % trong ngành. 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 15 CÂU HỎI 1. Bản sứ mạng của công ty có nên giống các công ty khác không ? Tại sao phải tham khảo bản sứ mạng của công ty khác ? 2. Bản sứ mạng có thể thay đổi và điều chỉnh không ? 3. Dựa vào đâu các công ty xác định các giá trị đem đến cho khách hàng ? 3. Căn cứ vào đâu để xây dựng mục tiêu dài hạn cho công ty ? 4. Ví dụ về quản trị theo mục tiêu MBO ? 03/06/2014 MãMH : 702003- Thiết lập sứ mạng và mục tiêu 16 CÂU HỎI 1. Cho 1 dụ về cơ hội hoặc nguy cơ từ các yếu tố của môi trường vĩ mô, với cơ hội và nguy cơ này có thể đưa ra chiến lược nào ? 2. Thiết lập từ 5-10 chỉ tiêu (KPI) để đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của 1 cơng ty ? 3. Cho ví dụ về cách ứng dụng MBO vàMBP trong doanh nghiệp ? 4. Để thiết lập mục tiêu doanh thu của 1 doanh nghiệp trong 5 năm tới cần dựa trên thông tin và dữ liệu nào ?