Bài giảng Chương 2: Mã hóa và Các giao thức trao đổi khóa

1 Những khái niệm cơ bản về mã hóa 2 Mã hóa hoàn hảo 3 Kênh trao đổi khóa 4 Mô hình Dolev-Yao 5 Giao thức trao đổi khóa

pdf68 trang | Chia sẻ: mamamia | Lượt xem: 2273 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 2: Mã hóa và Các giao thức trao đổi khóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan