Bài giảng chương 4: Danh sách

Chúng ta bắt đầu bằng việc định nghĩa kiểu cấu trúc dữ liệu trừu tượng gọi là danh sách (list). Cũng giống như ngăn xếp và hàng, danh sách bao gồm một chuỗi nối tiếp các phần tử dữ liệu. Tuy nhiên, khác với ngăn xếp và hàng, danh sách cho phép thao tác trên mọi phần tử.

pdf24 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2015 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 4: Danh sách, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan