Bài giảng chương 4: Lipoprotein huyết tương

Lipoprotein huyết tương: chất vận chuyển lipid và các chất tan trong lipid. Cấu tạo: - tâm là cholesterol este (CE) và triglycerid (TG) - chung quanh là phospholipid, Apolipoprotein (Apo), và cholesterol tự do (CT).

doc25 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 3200 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 4: Lipoprotein huyết tương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan