Bài giảng Chương 4d Một số vấn đề khác với Word

Chèn ký hiệu (symbol). Chèn công thức (equation). Tab stop. Đề mục (Bullet and numbering). Chèn dấu ngắt trang (page break). Header/Footer. Vẽ hình/chèn ảnh (drawing, insert picture). Viết chữ nghệ thuật (wordart). Đánh số trang (page numbering). In ấn (print).

pdf15 trang | Chia sẻ: mamamia | Lượt xem: 1735 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chương 4d Một số vấn đề khác với Word, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC TRONG MICROSOFT WORD Th.S Nguyễn Khắc Quốc IT-Department Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word. 2/157/12/2014 Chương 4d Một số vấn đề khác với Word  Chèn ký hiệu (symbol).  Chèn công thức (equation).  Tab stop.  Đề mục (Bullet and numbering).  Chèn dấu ngắt trang (page break).  Header/Footer.  Vẽ hình/chèn ảnh (drawing, insert picture).  Viết chữ nghệ thuật (wordart).  Đánh số trang (page numbering).  In ấn (print). Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word. 3/157/12/2014 Chèn ký hiệu  Insert  Symbol.  Chọn ký hiệu.  Kích chuột vào nút Insert. Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word. 4/157/12/2014 Chèn công thức  Insert  Object…  Chọn Microsoft Equation 3.0.  Thanh công cụ Equation cho phép chọn các dạng và ký hiệu của công thức. Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word. 5/157/12/2014 Tab stop 1. Kích đúp vào dưới thước kẻ  thêm tab stop tại vị trí kích. 2. Format  Tabs.  Tab stop position: vị trí.  Alignment: căn lề.  Leader: kiểu.  Để xóa tab, chọn trong ô tab stop position rồi kích Clear. Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word. 6/157/12/2014 Ví dụ về tab stop. Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word. 7/157/12/2014 Bullet and numbering  Format  Bullet and Numbering… Tab Bulleted: Gạch, dấu chấm,… đầu dòng. Tab Numbered: Đánh số đề mục.  Sử dụng thanh định dạng: Bullet Numbered Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word. 8/157/12/2014 Chèn dấu ngắt trang  Đôi khi trong khi trình bày văn bản, ta luôn muốn tại một vị trí nào đó luôn là điểm bắt đầu trang mới (ngắt trang tại đó).  Để chèn ký hiệu ngắt trang, di chuyển con trỏ văn bản tới đó rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl+Enter hoặc chọn Insert  Break rồi Page Break. Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word. 9/157/12/2014 Header/Footer  Các tài liệu (đặc biệt là các cuốn sách) thông thường có phần header/footer để hiển thị các thông tin phụ trợ (số trang, chương mục,...)  Chọn View  Header and Footer.  Kích chuột vào header hoặc footer rồi gõ hoặc sửa.  Kích đúp ra ngoài để thoát hoặc kích Close trên thanh công cụ header/footer. Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word. 10/157/12/2014 Vẽ hình  Thanh công cụ Drawing cho phép vẽ các hình khối trong tài liệu.Kích chuột phải vào menu bar rồi chọn Drawing để hiển thị Drawing bar (DB).  Để vẽ hình, chọn hình thích hợp (chữ nhật, elíp, mũi tên…) trên DB rồi bấm và rê chuột lên vị trí muốn vẽ.  Kích chuột phải vào hình để có được chức năng tương ứng với hình. Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word. 11/157/12/2014 Chèn ảnh và chữ nghệ thuật vào tài liệu  Insert  Picture … Clip art: các clip có sẵn. From file: Từ tệp ảnh trên đĩa (*.bmp, *.jpg,…)  Insert  Picture  WordArt… Chọn kiểu chữ Gõ chữ vào ô text (Your Text Here). Chọn font, kích cỡ,… Kích OK. Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word. 12/157/12/2014 Đánh số trang 1. Insert  Page Number…  Position: Đánh số trang ở đâu?  Bottom of the page (Footer)  Top of the page (Header)  Alignment: Căn lề số trang. 2. View  Header/Footer…  Kích vào vùng header/footer  Insert  AutoText …:  – PAGE –  Page X of Y  Căn chỉnh thích hợp. (1) (2) Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word. 13/157/12/2014 Chia cột báo Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word. 14/157/12/2014 Tạo chữ cái lớn đầu dòng Chương 4d. Một số vấn đề khác với Word. 15/157/12/2014 In ấn  Trước khi in, cần phải xem lại Page Setup.  In: File  Print… Printer: Lựa chọn và cấu hình máy in. Page range: Chọn trang in. Copies: Số lượng bản. …