Bài giảng chương 5: Chuỗi ký tự

Trong phần này chúng ta sẽ hiện thực một lớp biểu diễn một chuỗi nối tiếp các ký tự. Ví dụ ta có các chuỗi ký tự: “Đây là một chuỗi ký tự”, “Tên?” trong đó cặp dấu “ “ không phải là bộ phận của chuỗi ký tự. Một chuỗi ký tự rỗng được ký hiệu “”. Chuỗi ký tự cũng là một danh sách các ký tự. Tuy nhiên, các tác vụ trên chuỗi ký tự có hơi đặc biệt và khác vớicác tác vụ trên một danh sách trừu tượng mà chúng ta đã định nghĩa, chúng ta sẽ không dẫn xuất lớp chuỗi ký tự từ một lớp Listnào trước đây.

pdf16 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2136 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng chương 5: Chuỗi ký tự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan