Bài giảng chương 5: Ngôn ngữ SQL

Cú pháp CREATE TABLE tên_bảng ( tên_cột1 kiểu_dữ_liệu [not null], tên_cột2 kiểu_dữ_liệu [not null], tên_cộtn kiểu_dữ_liệu [not null], khai báo khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc toàn vẹn )

ppt39 trang | Chia sẻ: haohao89 | Lượt xem: 2236 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng chương 5: Ngôn ngữ SQL, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan